Trafikplats:
Trafikradar för trafikplats 
Trafikradar för tåg
Trafikinfo för sträcka 
Trafikinfo för trafikplats 
Trafikinfo för tåg
Startsidan / Hjälp
Jvgfoto.se
TidTågLägeTeknA 
20:32 89965 3 20:35
19:34 89925 0 19:34
18:37 15213 9 18:46
17:45 1996 2 17:47
17:01 4511 94 18:35
16:46 1994 1 16:47
13:48 1992 -1 13:47
13:33 15124 19 13:52
12:31 1995 1 12:32
11:57 5154 -4 11:53
08:34 1993 -2 08:32
07:56 14044 6 08:02
07:31 1991 1 07:32
06:58 15211 110 08:48
05:19 89956 0 05:19
04:49 15122 6 04:55
04:27 5515 -26 04:01
02:57 41971 -7 02:50
21:33-1 4156 53 22:26
20:16-1 89965 19 20:35
19:36-1 89925 -2 19:34
18:41-1 15213 5 18:46
18:03-1 4511 32 18:35
17:49-1 1996 -2 17:47
17:32-1 42715 -9 17:23
16:49-1 1994 -2 16:47
14:06-1 6157 74 15:20
13:51-1 1992 -4 13:47
13:33-1 15124 19 13:52
12:34-1 1995 -2 12:32
11:49-1 5154 4 11:53
10:54-1 28140 -107 09:07
10:01-1 6156 1 10:02
08:30-1 1993 2 08:32
08:10-1 15211 38 08:48
08:09-1 14044 -7 08:02
07:31-1 1991 1 07:32
05:19-1 89956 0 05:19
04:58-1 15122 -3 04:55
03:48-1 5515 13 04:01
23:07-2 67533 -13 22:54
23:06-2 4156 -40 22:26
05:16-4 15122 -21 04:55
20:39:02 Uppdateringstid:
Sträckor
Teckomatorp–Lomma–Malmö
Grafer
Flädie (Fl)

Jvgfoto.se trafikinfo för trafikplats

Trafikinfo för trafikplats visar tillgängliga händelser vid en given trafikplats.

Trafikplats | Ange signatur eller fullständigt namn för trafikplatsen.

Tid | Registrerad tid för ankomst till eller avgång från trafikplatsen.

Tåg | Det tekniska tågnumret vid trafikplatsen, kan skilja sig från det annonserade.

Läge | Differensen i minuter mellan teknisk tid och registrerad tid. Vid positivt tal är tåget tidigt och vid negativt tal är tåget sent i förhållande till körplanen.

Tekn | Teknisk tid för ankomst till eller avgång från trafikplatsen. Den tekniska tiden i körplanen kan skilja sig från den som annonseras till resenärer vid resandeutbyte.

A | Om annonserad tid förekommer visas här differensen i minuter mellan teknisk tid och annonserad tid. En tidigare annonserad avgångstid ger ett positivt tal i denna kolumn och anger hur stort positivt värdet i kolumnen läge vid trafikplatsen kan vara utan att tåget avgått för tidigt. En senare annonserad ankomsttid ger ett negativt tal i denna kolumn och visar hur stort negativt värde som kan förekomma i kolumnen läge utan att tåget ankommer efter den annonserade tiden.

| Länk till trafikradar för aktuellt tåg.

© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2019. Data från Trafikverket, Öppet API.