TidTplLägeTeknATåg 
18:33-264 Stockholms S (Sst) 4 18:37 540
18:31-264 Årstaberg (Åbe) 4 18:35 540
18:29-264 Älvsjö (Äs) 4 18:33 540
18:27-264 Huddinge (Hu) 4 18:31 540
18:26-264 Flemingsberg (Flb) 3 18:29 540
18:25-264 Björnkulla (Bjn) 3 18:28 540
18:22-264 Malmsjö (Msj) 3 18:25 540
18:18-264 Södertälje Syd (Söö) 3 18:21 540
18:13-264 Järna (Jn) 3 18:16 540
18:09-264 Mölnbo (Mö) 3 18:12 540
18:07-264 Gnesta (Gn) 2 18:09 540
18:04-264 Kolke (Koe) 3 18:07 540
18:04-264 Björnlunda (B) 1 18:05 540
18:00-264 Stjärnhov (Sh) 2 18:02 540
17:57-264 Nyckelsjön (Nsj) 1 17:58 540
17:56-264 Sparreholm (Sp) 1 17:57 540
17:54-264 Skebokvarn (Skv) 0 17:54 540
17:51-264 Flen (Fle) 0 17:51 540
17:48-264 Sköldinge (Sde) 0 17:48 540
17:46-264 Stolpstugan (Spn) 0 17:46 540
17:43-264 Katrineholm C (K) 1 17:44 540
17:39-264 Strångsjö (Stö) 0 17:39 540
17:34-264 Simonstorp (Smt) 0 17:34 540
17:28-264 Åby södra (Åbs) -1 17:27 540
17:18-264 Fiskeby (Fi) 0 17:18 540
17:13-264 Kimstad (Kms) -2 17:11 540
17:09-264 Gistad (Gi) -1 17:08 540
17:06-264 Linghem (Lgm) -2 17:04 540
16:50-264 Vikingstad (Vsd) 1 16:51 540
16:45-264 Mantorp (Mt) 2 16:47 540
16:41-264 Mjölby (My) 2 16:43 540
16:38-264 Lindekullen (Lkn) 2 16:40 540
16:35-264 Boxholm (Bx) 2 16:37 540
16:32-264 Sommen (Smn) 2 16:34 540
16:17-264 Gripenberg (Gp) 3 16:20 540
16:14-264 Frinnaryd (Frd) 4 16:18 540
16:12-264 Ralingsås (Ras) 3 16:15 540
16:11-264 Aneby (Any) 2 16:13 540
16:09-264 Flisby (Fls) 3 16:12 540
16:05-264 Vimnarp (Vim) 2 16:07 540
16:04-264 Gamlarp (Gmp) 2 16:06 540
15:54-264 Grimstorp (Gt) 1 15:55 540
15:52-264 Bodafors (Bdf) 1 15:53 540
15:51-264 Ulvstorp (Utp) 1 15:52 540
15:47-264 Aleholm (Ahm) 2 15:49 540
15:48-264 Sävsjö (Sä) 1 15:49 540
15:43-264 Stockaryd (Sy) 2 15:45 540
15:41-264 Rörvik (Rk) 1 15:42 540
15:39-264 Lammhult (Lh) 1 15:40 540
15:38-264 Grevaryd (Grd) 1 15:39 540
15:35-264 Lidnäs (Lns) 1 15:36 540
15:33-264 Moheda (Mo) 0 15:33 540
15:31-264 Gåvetorp (Gåp) 0 15:31 540
15:19-264 Blädinge (Bld) 3 15:22 540
15:17-264 Vislanda (Vs) 3 15:20 540
15:13-264 Eneryda (Era) 2 15:15 540
15:10-264 Diö (Dis) 1 15:11 540
15:10-264 Diö norra (Diö) 1 15:11 540
15:05-264 Älmhult (Äh) 3 15:08 540
15:02-264 Killeberg (Kr) 3 15:05 540
15:01-264 Tunneby (Tun) 3 15:04 540
14:57-264 Osby (O) 4 15:01 540
14:55-264 Hästveda (Hv) 2 14:57 540
14:52-264 Mosselund (Mud) 1 14:53 540
14:40-264 Mellby (Mlb) 3 14:43 540
14:39-264 Sösdala (Söla) 2 14:41 540
14:38-264 Vätteryd (Väd) 2 14:40 540
14:37-264 Tjörnarp (Tö) 2 14:39 540
14:34-264 Höör (Hö) 2 14:36 540
14:30-264 Stehag (Sg) 1 14:31 540
14:25-264 Eslöv (E) 3 14:28 540
14:23-264 Dammstorp (Dat) 3 14:26 540
14:22-264 Örtofta (Ö) 2 14:24 540
14:20-264 Stångby (Stb) 2 14:22 540
14:20-264 Tornhill (Thl) 1 14:21 540
14:12-264 Flackarp (Flp) 2 14:14 540
14:11-264 Hjärup (Hjp) 2 14:13 540
14:10-264 Åkarp (Åk) 1 14:11 540
14:08-264 Burlöv (Blv) 2 14:10 540
14:08-264 Arlöv (Al) 1 14:09 540
14:07-264 Malmö godsbangård (Mgb) 0 14:07 540
13:55-264 Triangeln (Tri) 2 13:57 540
13:54-264 *Triangeln (Tri) *2 13:56 540
13:51-264 Hyllie (Hie) 2 13:53 540
13:50-264 *Hyllie (Hie) *-3 13:47 540
13:47-264 Lernacken (Lnk) -3 13:44 540
13:43-264 Peberholm (Phm) -3 13:40 540
13:58:42 Uppdateringstid:

Jvgfoto.se Trafikinfo för tåg

Trafik­info för tåg visar alla till­gäng­liga an­koms­ter och av­gångar vid drift­platser för ett givet tåg sor­te­rade efter tid­punkten för hän­delsen i fallande ord­ning. Tek­niskt tåg­nummer visas till­sammans med tågets läge i för­håll­ande till den tekniska tiden i kör­planen. I de fall tåg har annon­serad tid visas även det antal minuter den av­viker från den tek­niska tiden.

Tågnummer Textfältet i sidhuvudet visar det sökta tågnumret, tekniskt eller annonserat, och används för att söka efter ett tåg.

Tid Tidpunkten då händelsen inträffade. Om händelsen inträffade tidigare än innevarande dygn skrivs antalet dygn bakåt i tiden ut efter klockslaget och ett minustecken.

Tpl Trafikplatsen som händelsen gäller, antingen endast signatur eller både fullständigt namn och signatur, beroende på om kryssrutan "Visa fullständiga trafikplatsnamn" under trafik­informa­tions­tabellen är förbockad eller inte.

Läge Differensen mellan tågets tekniska tid och den verkliga tiden. Positivt tal indikerar att tåget är tidigt ocn markeras med gröna siffror, negativt tal indikerar att tåget är försenat och markeras med röda siffror. Asterisk före lägessiffra anger att tiden gäller ankomst till trafikplatsen.

Tekn Tågets tekniska tid i körplanen. Denna kan avvika från annonserad tid, se då kolumnen A.

A Differensen mellan teknisk tid och annonserad tid för händelsen om annonserad tid finns, om tiderna är identiska skrivs =. Senarelagd annonserad ankomsttid ger negativt värde i kolumnen och visar hur stort negativt läge tåget kan ha för att ankomma senast på annonserad tid. Tidigarelagd annonserad avgångstid ger positivt värde i kolumnen och visar hur stort positivt läge tåget kan få vid avgång på annonserad tid.

Tåg Det tekniska tågnummer som händelsen är registrerad på.

Länk till Jvgfoto.se med mer info om och bilder från den aktuella trafikplatsen.

Länk till Trafikradar för trafikplats centrerad på den aktuella trafikplatsen.

Realtidsgraf för sträcka Länkar till Realtidsgraf för sträcka för de sträckor som tåget har passerat. Länken i sträckans rubrik visar endast grafen för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar grafer för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

Trafikinfo för sträcka Länkar till Trafikinfo för sträcka för de sträckor som tåget har passerat. Länken i sträckans rubrik visar endast trafikinfo för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar trafikinfo för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

Trafikverkets grafer Länkar till aktuella grafer från Trafikverket som innehåller de trafikplatser som tåger har passerat.

© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2023.
Data från Trafikverket Öppet API.