TidTplLägeTeknATåg 
18:33-218 Stockholms S (Sst) 4 18:37 540
18:31-218 Årstaberg (Åbe) 4 18:35 540
18:29-218 Älvsjö (Äs) 4 18:33 540
18:27-218 Huddinge (Hu) 4 18:31 540
18:26-218 Flemingsberg (Flb) 3 18:29 540
18:25-218 Björnkulla (Bjn) 3 18:28 540
18:22-218 Malmsjö (Msj) 3 18:25 540
18:18-218 Södertälje Syd (Söö) 3 18:21 540
18:13-218 Järna (Jn) 3 18:16 540
18:09-218 Mölnbo (Mö) 3 18:12 540
18:07-218 Gnesta (Gn) 2 18:09 540
18:04-218 Kolke (Koe) 3 18:07 540
18:04-218 Björnlunda (B) 1 18:05 540
18:00-218 Stjärnhov (Sh) 2 18:02 540
17:57-218 Nyckelsjön (Nsj) 1 17:58 540
17:56-218 Sparreholm (Sp) 1 17:57 540
17:54-218 Skebokvarn (Skv) 0 17:54 540
17:51-218 Flen (Fle) 0 17:51 540
17:48-218 Sköldinge (Sde) 0 17:48 540
17:46-218 Stolpstugan (Spn) 0 17:46 540
17:43-218 Katrineholm C (K) 1 17:44 540
17:39-218 Strångsjö (Stö) 0 17:39 540
17:34-218 Simonstorp (Smt) 0 17:34 540
17:28-218 Åby södra (Åbs) -1 17:27 540
17:18-218 Fiskeby (Fi) 0 17:18 540
17:13-218 Kimstad (Kms) -2 17:11 540
17:09-218 Gistad (Gi) -1 17:08 540
17:06-218 Linghem (Lgm) -2 17:04 540
16:50-218 Vikingstad (Vsd) 1 16:51 540
16:45-218 Mantorp (Mt) 2 16:47 540
16:41-218 Mjölby (My) 2 16:43 540
16:38-218 Lindekullen (Lkn) 2 16:40 540
16:35-218 Boxholm (Bx) 2 16:37 540
16:32-218 Sommen (Smn) 2 16:34 540
16:17-218 Gripenberg (Gp) 3 16:20 540
16:14-218 Frinnaryd (Frd) 4 16:18 540
16:12-218 Ralingsås (Ras) 3 16:15 540
16:11-218 Aneby (Any) 2 16:13 540
16:09-218 Flisby (Fls) 3 16:12 540
16:05-218 Vimnarp (Vim) 2 16:07 540
16:04-218 Gamlarp (Gmp) 2 16:06 540
15:54-218 Grimstorp (Gt) 1 15:55 540
15:52-218 Bodafors (Bdf) 1 15:53 540
15:51-218 Ulvstorp (Utp) 1 15:52 540
15:47-218 Aleholm (Ahm) 2 15:49 540
15:48-218 Sävsjö (Sä) 1 15:49 540
15:43-218 Stockaryd (Sy) 2 15:45 540
15:41-218 Rörvik (Rk) 1 15:42 540
15:39-218 Lammhult (Lh) 1 15:40 540
15:38-218 Grevaryd (Grd) 1 15:39 540
15:35-218 Lidnäs (Lns) 1 15:36 540
15:33-218 Moheda (Mo) 0 15:33 540
15:31-218 Gåvetorp (Gåp) 0 15:31 540
15:19-218 Blädinge (Bld) 3 15:22 540
15:17-218 Vislanda (Vs) 3 15:20 540
15:13-218 Eneryda (Era) 2 15:15 540
15:10-218 Diö (Dis) 1 15:11 540
15:10-218 Diö norra (Diö) 1 15:11 540
15:05-218 Älmhult (Äh) 3 15:08 540
15:02-218 Killeberg (Kr) 3 15:05 540
15:01-218 Tunneby (Tun) 3 15:04 540
14:57-218 Osby (O) 4 15:01 540
14:55-218 Hästveda (Hv) 2 14:57 540
14:52-218 Mosselund (Mud) 1 14:53 540
14:40-218 Mellby (Mlb) 3 14:43 540
14:39-218 Sösdala (Söla) 2 14:41 540
14:38-218 Vätteryd (Väd) 2 14:40 540
14:37-218 Tjörnarp (Tö) 2 14:39 540
14:34-218 Höör (Hö) 2 14:36 540
14:30-218 Stehag (Sg) 1 14:31 540
14:25-218 Eslöv (E) 3 14:28 540
14:23-218 Dammstorp (Dat) 3 14:26 540
14:22-218 Örtofta (Ö) 2 14:24 540
14:20-218 Stångby (Stb) 2 14:22 540
14:20-218 Tornhill (Thl) 1 14:21 540
14:12-218 Flackarp (Flp) 2 14:14 540
14:11-218 Hjärup (Hjp) 2 14:13 540
14:10-218 Åkarp (Åk) 1 14:11 540
14:08-218 Burlöv (Blv) 2 14:10 540
14:08-218 Arlöv (Al) 1 14:09 540
14:07-218 Malmö godsbangård (Mgb) 0 14:07 540
13:55-218 Triangeln (Tri) 2 13:57 540
13:54-218 *Triangeln (Tri) *2 13:56 540
13:51-218 Hyllie (Hie) 2 13:53 540
13:50-218 *Hyllie (Hie) *-3 13:47 540
13:47-218 Lernacken (Lnk) -3 13:44 540
13:43-218 Peberholm (Phm) -3 13:40 540
23:10:14 Uppdateringstid:

Jvgfoto.se Trafikinfo för tåg

Trafik­info för tåg visar alla till­gäng­liga an­koms­ter och av­gångar vid drift­platser för ett givet tåg sor­te­rade efter tid­punkten för hän­delsen i fallande ord­ning. Tek­niskt tåg­nummer visas till­sammans med tågets läge i för­håll­ande till den tekniska tiden i kör­planen. I de fall tåg har annon­serad tid visas även det antal minuter den av­viker från den tek­niska tiden.

Tågnummer Textfältet i sidhuvudet visar det sökta tågnumret, tekniskt eller annonserat, och används för att söka efter ett tåg.

Tid Tidpunkten då händelsen inträffade. Om händelsen inträffade tidigare än innevarande dygn skrivs antalet dygn bakåt i tiden ut efter klockslaget och ett minustecken.

Tpl Trafikplatsen som händelsen gäller, antingen endast signatur eller både fullständigt namn och signatur, beroende på om kryssrutan "Visa fullständiga trafikplatsnamn" under trafik­informa­tions­tabellen är förbockad eller inte.

Läge Differensen mellan tågets tekniska tid och den verkliga tiden. Positivt tal indikerar att tåget är tidigt ocn markeras med gröna siffror, negativt tal indikerar att tåget är försenat och markeras med röda siffror. Asterisk före lägessiffra anger att tiden gäller ankomst till trafikplatsen.

Tekn Tågets tekniska tid i körplanen. Denna kan avvika från annonserad tid, se då kolumnen A.

A Differensen mellan teknisk tid och annonserad tid för händelsen om annonserad tid finns, om tiderna är identiska skrivs =. Senarelagd annonserad ankomsttid ger negativt värde i kolumnen och visar hur stort negativt läge tåget kan ha för att ankomma senast på annonserad tid. Tidigarelagd annonserad avgångstid ger positivt värde i kolumnen och visar hur stort positivt läge tåget kan få vid avgång på annonserad tid.

Tåg Det tekniska tågnummer som händelsen är registrerad på.

Länk till Jvgfoto.se med mer info om och bilder från den aktuella trafikplatsen.

Länk till Trafikradar för trafikplats centrerad på den aktuella trafikplatsen.

Realtidsgraf för sträcka Länkar till Realtidsgraf för sträcka för de sträckor som tåget har passerat. Länken i sträckans rubrik visar endast grafen för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar grafer för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

Trafikinfo för sträcka Länkar till Trafikinfo för sträcka för de sträckor som tåget har passerat. Länken i sträckans rubrik visar endast trafikinfo för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar trafikinfo för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

Trafikverkets grafer Länkar till aktuella grafer från Trafikverket som innehåller de trafikplatser som tåger har passerat.

© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2023.
Data från Trafikverket Öppet API.