TidTplLägeTeknATåg 
18:33-265 Stockholms S (Sst) 4 18:37 540
18:31-265 Årstaberg (Åbe) 4 18:35 540
18:29-265 Älvsjö (Äs) 4 18:33 540
18:27-265 Huddinge (Hu) 4 18:31 540
18:26-265 Flemingsberg (Flb) 3 18:29 540
18:25-265 Björnkulla (Bjn) 3 18:28 540
18:22-265 Malmsjö (Msj) 3 18:25 540
18:18-265 Södertälje Syd (Söö) 3 18:21 540
18:13-265 Järna (Jn) 3 18:16 540
18:09-265 Mölnbo (Mö) 3 18:12 540
18:07-265 Gnesta (Gn) 2 18:09 540
18:04-265 Kolke (Koe) 3 18:07 540
18:04-265 Björnlunda (B) 1 18:05 540
18:00-265 Stjärnhov (Sh) 2 18:02 540
17:57-265 Nyckelsjön (Nsj) 1 17:58 540
17:56-265 Sparreholm (Sp) 1 17:57 540
17:54-265 Skebokvarn (Skv) 0 17:54 540
17:51-265 Flen (Fle) 0 17:51 540
17:48-265 Sköldinge (Sde) 0 17:48 540
17:46-265 Stolpstugan (Spn) 0 17:46 540
17:43-265 Katrineholm C (K) 1 17:44 540
17:39-265 Strångsjö (Stö) 0 17:39 540
17:34-265 Simonstorp (Smt) 0 17:34 540
17:28-265 Åby södra (Åbs) -1 17:27 540
17:18-265 Fiskeby (Fi) 0 17:18 540
17:13-265 Kimstad (Kms) -2 17:11 540
17:09-265 Gistad (Gi) -1 17:08 540
17:06-265 Linghem (Lgm) -2 17:04 540
16:50-265 Vikingstad (Vsd) 1 16:51 540
16:45-265 Mantorp (Mt) 2 16:47 540
16:41-265 Mjölby (My) 2 16:43 540
16:38-265 Lindekullen (Lkn) 2 16:40 540
16:35-265 Boxholm (Bx) 2 16:37 540
16:32-265 Sommen (Smn) 2 16:34 540
16:17-265 Gripenberg (Gp) 3 16:20 540
16:14-265 Frinnaryd (Frd) 4 16:18 540
16:12-265 Ralingsås (Ras) 3 16:15 540
16:11-265 Aneby (Any) 2 16:13 540
16:09-265 Flisby (Fls) 3 16:12 540
16:05-265 Vimnarp (Vim) 2 16:07 540
16:04-265 Gamlarp (Gmp) 2 16:06 540
15:54-265 Grimstorp (Gt) 1 15:55 540
15:52-265 Bodafors (Bdf) 1 15:53 540
15:51-265 Ulvstorp (Utp) 1 15:52 540
15:47-265 Aleholm (Ahm) 2 15:49 540
15:48-265 Sävsjö (Sä) 1 15:49 540
15:43-265 Stockaryd (Sy) 2 15:45 540
15:41-265 Rörvik (Rk) 1 15:42 540
15:39-265 Lammhult (Lh) 1 15:40 540
15:38-265 Grevaryd (Grd) 1 15:39 540
15:35-265 Lidnäs (Lns) 1 15:36 540
15:33-265 Moheda (Mo) 0 15:33 540
15:31-265 Gåvetorp (Gåp) 0 15:31 540
15:19-265 Blädinge (Bld) 3 15:22 540
15:17-265 Vislanda (Vs) 3 15:20 540
15:13-265 Eneryda (Era) 2 15:15 540
15:10-265 Diö (Dis) 1 15:11 540
15:10-265 Diö norra (Diö) 1 15:11 540
15:05-265 Älmhult (Äh) 3 15:08 540
15:02-265 Killeberg (Kr) 3 15:05 540
15:01-265 Tunneby (Tun) 3 15:04 540
14:57-265 Osby (O) 4 15:01 540
14:55-265 Hästveda (Hv) 2 14:57 540
14:52-265 Mosselund (Mud) 1 14:53 540
14:40-265 Mellby (Mlb) 3 14:43 540
14:39-265 Sösdala (Söla) 2 14:41 540
14:38-265 Vätteryd (Väd) 2 14:40 540
14:37-265 Tjörnarp (Tö) 2 14:39 540
14:34-265 Höör (Hö) 2 14:36 540
14:30-265 Stehag (Sg) 1 14:31 540
14:25-265 Eslöv (E) 3 14:28 540
14:23-265 Dammstorp (Dat) 3 14:26 540
14:22-265 Örtofta (Ö) 2 14:24 540
14:20-265 Stångby (Stb) 2 14:22 540
14:20-265 Tornhill (Thl) 1 14:21 540
14:12-265 Flackarp (Flp) 2 14:14 540
14:11-265 Hjärup (Hjp) 2 14:13 540
14:10-265 Åkarp (Åk) 1 14:11 540
14:08-265 Burlöv (Blv) 2 14:10 540
14:08-265 Arlöv (Al) 1 14:09 540
14:07-265 Malmö godsbangård (Mgb) 0 14:07 540
13:55-265 Triangeln (Tri) 2 13:57 540
13:54-265 *Triangeln (Tri) *2 13:56 540
13:51-265 Hyllie (Hie) 2 13:53 540
13:50-265 *Hyllie (Hie) *-3 13:47 540
13:47-265 Lernacken (Lnk) -3 13:44 540
13:43-265 Peberholm (Phm) -3 13:40 540
15:37:32 Uppdateringstid:

Jvgfoto.se Trafikinfo för tåg

Trafik­info för tåg visar alla till­gäng­liga an­koms­ter och av­gångar vid drift­platser för ett givet tåg sor­te­rade efter tid­punkten för hän­delsen i fallande ord­ning. Tek­niskt tåg­nummer visas till­sammans med tågets läge i för­håll­ande till den tekniska tiden i kör­planen. I de fall tåg har annon­serad tid visas även det antal minuter den av­viker från den tek­niska tiden.

Tågnummer Textfältet i sidhuvudet visar det sökta tågnumret, tekniskt eller annonserat, och används för att söka efter ett tåg.

Tid Tidpunkten då händelsen inträffade. Om händelsen inträffade tidigare än innevarande dygn skrivs antalet dygn bakåt i tiden ut efter klockslaget och ett minustecken.

Tpl Trafikplatsen som händelsen gäller, antingen endast signatur eller både fullständigt namn och signatur, beroende på om kryssrutan "Visa fullständiga trafikplatsnamn" under trafik­informa­tions­tabellen är förbockad eller inte.

Läge Differensen mellan tågets tekniska tid och den verkliga tiden. Positivt tal indikerar att tåget är tidigt ocn markeras med gröna siffror, negativt tal indikerar att tåget är försenat och markeras med röda siffror. Asterisk före lägessiffra anger att tiden gäller ankomst till trafikplatsen.

Tekn Tågets tekniska tid i körplanen. Denna kan avvika från annonserad tid, se då kolumnen A.

A Differensen mellan teknisk tid och annonserad tid för händelsen om annonserad tid finns, om tiderna är identiska skrivs =. Senarelagd annonserad ankomsttid ger negativt värde i kolumnen och visar hur stort negativt läge tåget kan ha för att ankomma senast på annonserad tid. Tidigarelagd annonserad avgångstid ger positivt värde i kolumnen och visar hur stort positivt läge tåget kan få vid avgång på annonserad tid.

Tåg Det tekniska tågnummer som händelsen är registrerad på.

Länk till Jvgfoto.se med mer info om och bilder från den aktuella trafikplatsen.

Länk till Trafikradar för trafikplats centrerad på den aktuella trafikplatsen.

Realtidsgraf för sträcka Länkar till Realtidsgraf för sträcka för de sträckor som tåget har passerat. Länken i sträckans rubrik visar endast grafen för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar grafer för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

Trafikinfo för sträcka Länkar till Trafikinfo för sträcka för de sträckor som tåget har passerat. Länken i sträckans rubrik visar endast trafikinfo för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar trafikinfo för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

Trafikverkets grafer Länkar till aktuella grafer från Trafikverket som innehåller de trafikplatser som tåger har passerat.

© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2023.
Data från Trafikverket Öppet API.