TidTplLägeTeknATåg 
18:33-210 Stockholms S (Sst) 4 18:37 540
18:31-210 Årstaberg (Åbe) 4 18:35 540
18:29-210 Älvsjö (Äs) 4 18:33 540
18:27-210 Huddinge (Hu) 4 18:31 540
18:26-210 Flemingsberg (Flb) 3 18:29 540
18:25-210 Björnkulla (Bjn) 3 18:28 540
18:22-210 Malmsjö (Msj) 3 18:25 540
18:18-210 Södertälje Syd (Söö) 3 18:21 540
18:13-210 Järna (Jn) 3 18:16 540
18:09-210 Mölnbo (Mö) 3 18:12 540
18:07-210 Gnesta (Gn) 2 18:09 540
18:04-210 Kolke (Koe) 3 18:07 540
18:04-210 Björnlunda (B) 1 18:05 540
18:00-210 Stjärnhov (Sh) 2 18:02 540
17:57-210 Nyckelsjön (Nsj) 1 17:58 540
17:56-210 Sparreholm (Sp) 1 17:57 540
17:54-210 Skebokvarn (Skv) 0 17:54 540
17:51-210 Flen (Fle) 0 17:51 540
17:48-210 Sköldinge (Sde) 0 17:48 540
17:46-210 Stolpstugan (Spn) 0 17:46 540
17:43-210 Katrineholm C (K) 1 17:44 540
17:39-210 Strångsjö (Stö) 0 17:39 540
17:34-210 Simonstorp (Smt) 0 17:34 540
17:28-210 Åby södra (Åbs) -1 17:27 540
17:18-210 Fiskeby (Fi) 0 17:18 540
17:13-210 Kimstad (Kms) -2 17:11 540
17:09-210 Gistad (Gi) -1 17:08 540
17:06-210 Linghem (Lgm) -2 17:04 540
16:50-210 Vikingstad (Vsd) 1 16:51 540
16:45-210 Mantorp (Mt) 2 16:47 540
16:41-210 Mjölby (My) 2 16:43 540
16:38-210 Lindekullen (Lkn) 2 16:40 540
16:35-210 Boxholm (Bx) 2 16:37 540
16:32-210 Sommen (Smn) 2 16:34 540
16:17-210 Gripenberg (Gp) 3 16:20 540
16:14-210 Frinnaryd (Frd) 4 16:18 540
16:12-210 Ralingsås (Ras) 3 16:15 540
16:11-210 Aneby (Any) 2 16:13 540
16:09-210 Flisby (Fls) 3 16:12 540
16:05-210 Vimnarp (Vim) 2 16:07 540
16:04-210 Gamlarp (Gmp) 2 16:06 540
15:54-210 Grimstorp (Gt) 1 15:55 540
15:52-210 Bodafors (Bdf) 1 15:53 540
15:51-210 Ulvstorp (Utp) 1 15:52 540
15:47-210 Aleholm (Ahm) 2 15:49 540
15:48-210 Sävsjö (Sä) 1 15:49 540
15:43-210 Stockaryd (Sy) 2 15:45 540
15:41-210 Rörvik (Rk) 1 15:42 540
15:39-210 Lammhult (Lh) 1 15:40 540
15:38-210 Grevaryd (Grd) 1 15:39 540
15:35-210 Lidnäs (Lns) 1 15:36 540
15:33-210 Moheda (Mo) 0 15:33 540
15:31-210 Gåvetorp (Gåp) 0 15:31 540
15:19-210 Blädinge (Bld) 3 15:22 540
15:17-210 Vislanda (Vs) 3 15:20 540
15:13-210 Eneryda (Era) 2 15:15 540
15:10-210 Diö (Dis) 1 15:11 540
15:10-210 Diö norra (Diö) 1 15:11 540
15:05-210 Älmhult (Äh) 3 15:08 540
15:02-210 Killeberg (Kr) 3 15:05 540
15:01-210 Tunneby (Tun) 3 15:04 540
14:57-210 Osby (O) 4 15:01 540
14:55-210 Hästveda (Hv) 2 14:57 540
14:52-210 Mosselund (Mud) 1 14:53 540
14:40-210 Mellby (Mlb) 3 14:43 540
14:39-210 Sösdala (Söla) 2 14:41 540
14:38-210 Vätteryd (Väd) 2 14:40 540
14:37-210 Tjörnarp (Tö) 2 14:39 540
14:34-210 Höör (Hö) 2 14:36 540
14:30-210 Stehag (Sg) 1 14:31 540
14:25-210 Eslöv (E) 3 14:28 540
14:23-210 Dammstorp (Dat) 3 14:26 540
14:22-210 Örtofta (Ö) 2 14:24 540
14:20-210 Stångby (Stb) 2 14:22 540
14:20-210 Tornhill (Thl) 1 14:21 540
14:12-210 Flackarp (Flp) 2 14:14 540
14:11-210 Hjärup (Hjp) 2 14:13 540
14:10-210 Åkarp (Åk) 1 14:11 540
14:08-210 Burlöv (Blv) 2 14:10 540
14:08-210 Arlöv (Al) 1 14:09 540
14:07-210 Malmö godsbangård (Mgb) 0 14:07 540
13:55-210 Triangeln (Tri) 2 13:57 540
13:54-210 *Triangeln (Tri) *2 13:56 540
13:51-210 Hyllie (Hie) 2 13:53 540
13:50-210 *Hyllie (Hie) *-3 13:47 540
13:47-210 Lernacken (Lnk) -3 13:44 540
13:43-210 Peberholm (Phm) -3 13:40 540
02:17:05 Uppdateringstid:

Jvgfoto.se Trafikinfo för tåg

Trafik­info för tåg visar alla till­gäng­liga an­koms­ter och av­gångar vid drift­platser för ett givet tåg sor­te­rade efter tid­punkten för hän­delsen i fallande ord­ning. Tek­niskt tåg­nummer visas till­sammans med tågets läge i för­håll­ande till den tekniska tiden i kör­planen. I de fall tåg har annon­serad tid visas även det antal minuter den av­viker från den tek­niska tiden.

Tågnummer Textfältet i sidhuvudet visar det sökta tågnumret, tekniskt eller annonserat, och används för att söka efter ett tåg.

Tid Tidpunkten då händelsen inträffade. Om händelsen inträffade tidigare än innevarande dygn skrivs antalet dygn bakåt i tiden ut efter klockslaget och ett minustecken.

Tpl Trafikplatsen som händelsen gäller, antingen endast signatur eller både fullständigt namn och signatur, beroende på om kryssrutan "Visa fullständiga trafikplatsnamn" under trafik­informa­tions­tabellen är förbockad eller inte.

Läge Differensen mellan tågets tekniska tid och den verkliga tiden. Positivt tal indikerar att tåget är tidigt ocn markeras med gröna siffror, negativt tal indikerar att tåget är försenat och markeras med röda siffror. Asterisk före lägessiffra anger att tiden gäller ankomst till trafikplatsen.

Tekn Tågets tekniska tid i körplanen. Denna kan avvika från annonserad tid, se då kolumnen A.

A Differensen mellan teknisk tid och annonserad tid för händelsen om annonserad tid finns, om tiderna är identiska skrivs =. Senarelagd annonserad ankomsttid ger negativt värde i kolumnen och visar hur stort negativt läge tåget kan ha för att ankomma senast på annonserad tid. Tidigarelagd annonserad avgångstid ger positivt värde i kolumnen och visar hur stort positivt läge tåget kan få vid avgång på annonserad tid.

Tåg Det tekniska tågnummer som händelsen är registrerad på.

Länk till Jvgfoto.se med mer info om och bilder från den aktuella trafikplatsen.

Länk till Trafikradar för trafikplats centrerad på den aktuella trafikplatsen.

Realtidsgraf för sträcka Länkar till Realtidsgraf för sträcka för de sträckor som tåget har passerat. Länken i sträckans rubrik visar endast grafen för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar grafer för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

Trafikinfo för sträcka Länkar till Trafikinfo för sträcka för de sträckor som tåget har passerat. Länken i sträckans rubrik visar endast trafikinfo för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar trafikinfo för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

Trafikverkets grafer Länkar till aktuella grafer från Trafikverket som innehåller de trafikplatser som tåger har passerat.

© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2023.
Data från Trafikverket Öppet API.