Tågnr:
Trafikradar för trafikplats 
Trafikradar för tåg
Trafikinfo för sträcka 
Trafikinfo för trafikplats 
Trafikinfo för tåg
Startsidan / Hjälp
Jvgfoto.se
TidTplLägeTeknATåg 
05:46 *Peberholm (Phm) *2 05:48 1013
05:42 Lernacken (Lnk) 2 05:44 1013
05:40 Hyllie (Hie) 1 05:41 1 1013
05:39 *Hyllie (Hie) *1 05:40 = 1013
05:36 Triangeln (Tri) 0 05:36 = 1013
05:35 *Triangeln (Tri) *0 05:35 = 1013
05:33 Malmö C (M) 0 05:33 = 1013
05:30 *Malmö C (M) *1 05:31 = 11013
05:28 Malmö godsbangård (Mgb) 0 05:28 11013
05:27 Arlöv (Al) 0 05:27 11013
05:26 Burlöv (Blv) 0 05:26 11013
05:24 Åkarps norra (Åkn) 0 05:24 11013
05:24 Åkarp (Åk) 0 05:24 11013
05:24 Hjärup (Hjp) -1 05:23 11013
05:23 Flackarp (Flp) -1 05:22 11013
05:20 Lund C (Lu) 0 05:20 = 11013
05:46-1 *Peberholm (Phm) *2 05:48 1013
05:42-1 Lernacken (Lnk) 2 05:44 1013
05:40-1 Hyllie (Hie) 1 05:41 1 1013
05:38-1 *Hyllie (Hie) *2 05:40 = 1013
05:36-1 Triangeln (Tri) 0 05:36 = 1013
05:34-1 *Triangeln (Tri) *1 05:35 = 1013
05:32-1 Malmö C (M) 1 05:33 = 1013
05:29-1 *Malmö C (M) *2 05:31 = 11013
05:27-1 Malmö godsbangård (Mgb) 1 05:28 11013
05:27-1 Arlöv (Al) 0 05:27 11013
05:25-1 Burlöv (Blv) 1 05:26 11013
05:24-1 Åkarps norra (Åkn) 0 05:24 11013
05:24-1 Åkarp (Åk) 0 05:24 11013
05:23-1 Hjärup (Hjp) 0 05:23 11013
05:22-1 Flackarp (Flp) 0 05:22 11013
05:20-1 Lund C (Lu) 0 05:20 = 11013
09:15:44 Uppdateringstid:
 Centrera trafikradar på trafikplatsen
 Läs mer om trafikplatsen
Sträckor
Hässleholm–Lund
Lund–Malmö
Helsingborg–Lund
Teckomatorp–Lomma–Malmö
Malmö–Peberholm
Malmö–Trelleborg
Malmö–Ystad
Malmö godsbangård–Peberholm
Grafer

Jvgfoto.se trafikinfo för tåg

Trafikinfo för tåg visar tillgängliga händelser för ett givet tåg.

Tågnr | Ange tekniskt eller annonserat tågnummer för tåget. Om annonserat nummer anges visas data för alla tekniska nummer som har detta annonserade nummer.

Tid | Registrerad tid för ankomst till eller avgång från trafikplatsen.

Tpl | Aktuell trafikplats. Växla mellan visning av signatur och fullständigt namn med signatur med kryssrutan under datatabellen.

Läge | Differensen i minuter mellan teknisk tid och registrerad tid. Vid positivt tal är tåget tidigt och vid negativt tal är tåget sent i förhållande till körplanen.

Tekn | Teknisk tid för ankomst till eller avgång från trafikplatsen. Den tekniska tiden i körplanen kan skilja sig från den som annonseras till resenärer vid resandeutbyte.

A | Om annonserad tid förekommer visas här differensen i minuter mellan teknisk tid och annonserad tid. En tidigare annonserad avgångstid ger ett positivt tal i denna kolumn och anger hur stort positivt värdet i kolumnen läge vid trafikplatsen kan vara utan att tåget avgått för tidigt. En senare annonserad ankomsttid ger ett negativt tal i denna kolumn och visar hur stort negativt värde som kan förekomma i kolumnen läge utan att tåget ankommer efter den annonserade tiden.

Tåg | Det tekniska tågnumret vid trafikplatsen, kan skilja sig från det annonserade.

| Länk till trafikradar för aktuell trafikplats.

| Länk till info om trafikplatsen på Jvgfoto.se.

© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2019. Data från Trafikverket, Öppet API.