Trafikinfo för sträcka 
Realtidsgraf för sträckaBETA 
Trafikinfo för trafikplats 
Trafikinfo för tåg
Trafikradar för trafikplats 
Trafikradar för tåg
Startsidan / Hjälp
Jvgfoto.se
15:21:55 Uppdateringstid:

Jvgfoto.se trafikinfo för sträcka

Trafikinfo för sträcka visar tågens senast rapporterade position längs en eller flera bansträckor. Upp till sex sträckor kan visas samtidigt och dess inbördes ordning kan väljas med knapparna i tabellhuvudet där även varje sträckas riktning kan väljas. För varje tåg indikeras såväl ankomst och avgång som färdriktning där så är möjligt. Fyllda cirklar () indikerar ankomst till aktuell trafikplats och nakna pilar () indikerar avgång från trafikplatsen. Symboler utan bestämd riktning används både där färdvägen är osäker vid knutpunkter mellan linjer och där tågens riktning inte kan bestämmas av andra skäl. Övriga trafikinfotjänster nås direkt genom länkar i presentationen, trafikinfo för trafikplats och tåg genom klick på trafikplats respektive tågnummer och trafikradar för trafikplats respektive tåg genom klick på symbolen intill trafikplatser respektive tåg. Tåg kan dessutom markeras och avmarkeras genom klick på tiden.

Fel i datapresentation och funktion kan förekomma. Hittar du något som skulle behöva åtgärdas, hör gärna av dig via kontaktformuläret på Jvgfoto.se.

© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2022. Data från Trafikverket, Öppet API.