Trafikinfo för sträcka 
Realtidsgraf för sträckaBETA 
Trafikinfo för trafikplats 
Trafikinfo för tåg
Trafikradar för trafikplats 
Trafikradar för tåg
Startsidan / Hjälp
Jvgfoto.se
Realtidsgraf för sträcka
Malmö godsbangård–Peberholm
15:1015:1015:1515:1515:2015:2015:2515:2515:3015:3015:3515:3515:4015:4015:4515:4515:5015:5015:5515:5516:0016:0016:0516:05MgbMgbÖvnÖvnMpbMpbFsbFsbStpStpLnkLnkPhmPhm54401064010661106601067-291067-281068-11068-11069-61069-5107001071-11071110730107321075110753122311224-512740127401275-1127701423-111424-11471-351472-71543-271546-51547-1154701722-31723-11723-1/-11771-117710/01772-117741/1416895124-15261113610491-611064-611066-1110731110770112231/0112231112230/0112241/1112241/0112241112240/0112251/1114221/1114221/011423-1/-1114230/-111423011423-1/-120015120062-1745512-7455125455127634358763435886343590634359183230-12
Malmö–Ystad
15:1015:1015:1515:1515:2015:2015:2515:2515:3015:3015:3515:3515:4015:4015:4515:4515:5015:5015:5515:5516:0016:0016:0516:05MMTriTriHieHieStpStpLrpLrpOxOxSaöSaöSeaSeaLmmLmmSrpSrpRdgRdgRyeRyeMrhMrhSteSteVlbVlbYY54411062-91062-9/-91064110641/010640106411066010660/-11066-1106621067-30/-301068-51068-6106801071010710/01071-1/-11073010731/010730/01075010751/010751/012231/012231/11223112240/-112241/0122401273-29/-291273-291273-29/-291273-291273-291273-3212741/012740/012741/-1127401274-11274-1/-11274-11274-2127431274212741/112741/11275-1/-11275-1/-11275-11275-31275-2/-41275-41275-3/-31275-31275-4/-41275-3/-41275-31275-4/-41275-41275-4/-412770/01423-10/-91423-814240/014240/-11424-11471-34/-331471-32/-321471-321472-11472114720/01472-11543-27/-281543-271543-281543-27/-281543-401543-39/-391543-381543-391543-421543-41/-421543-411543-42/-421543-421543-411546-11546115461/015462/015470/015471/015471/0154701547015470/01547015471/-11547-11550-21550-1/-21550-11550-1/-21550-21550-3/-31550-4155001550-11550-1/-11550-115500/-11722-4/-217230/017231/017230/-11723-1/-11723-117710/017711/117711/017710/01771017721/01774-11774217741/11774010491-711064-1110660110711110731112231112230/0112242112240112240/011225011422111423-111423-111423-1/-120015120062-16455127634359183230-7
16:09:17 Uppdateringstid:

Jvgfoto.se realtidsgraf för sträcka

Realtidsgraf för sträcka visar tågens rörelser längs en eller flera bansträckor den senaste timmen i form av en graf. Upp till sex sträckor kan visas samtidigt och dess inbördes ordning kan väljas med knapparna i tabellhuvudet där även varje sträckas riktning kan väljas.

Detta är en beta-version av tjänsten och fel och brister i datapresentation och funktion kan förekomma. Hittar du något som skulle behöva åtgärdas eller har förslag på förbättringar, hör gärna av dig via kontaktformuläret på Jvgfoto.se.

© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2021. Data från Trafikverket Öppet API.