Trafikinfo för sträcka 
Realtidsgraf för sträckaBETA 
Trafikinfo för trafikplats 
Trafikinfo för tåg
Trafikradar för trafikplats 
Trafikradar för tåg
Startsidan / Hjälp
Jvgfoto.se
Realtidsgraf för sträcka
Malmö godsbangård–Peberholm
01:2501:2501:3001:3001:3501:3501:4001:4001:4501:4501:5001:5001:5501:5502:0002:0002:0502:0502:1002:1002:1502:1502:2002:20MgbMgbÖvnÖvnMpbMpbFsbFsbStpStpLnkLnkPhmPhm1126-1112601133-1113304611-2011122-2611126-111133111243-521849921849122184912218498218498409701744250134425399
Teckomatorp–Lomma–Malmö
01:2501:2501:3001:3001:3501:3501:4001:4001:4501:4501:5001:5001:5501:5502:0002:0002:0502:0502:1002:1002:1502:1502:2002:20TpTpKgKgFudFudSieSieFlFlLmaLmaAlAlMgbMgbMM11260113304611-194611-2011122-2611122-2611122-2611126011126-111126-111133211133111133211243-511243-511243-41124302184994097021409701744250144425013442531054425399
Malmö–Ystad
01:2501:2501:3001:3001:3501:3501:4001:4001:4501:4501:5001:5001:5501:5502:0002:0002:0502:0502:1002:1002:1502:1502:2002:20MMTriTriHieHieStpStpLrpLrpOxOxSaöSaöSeaSeaLmmLmmSrpSrpRdgRdgRyeRyeMrhMrhSteSteVlbVlbYY1126011260/-11126-1112601133011331/111330/-1150617511122-2611126-111133211243-4112430112431/11124312184992184912
02:23:45 Uppdateringstid:

Jvgfoto.se realtidsgraf för sträcka

Realtidsgraf för sträcka visar tågens rörelser längs en eller flera bansträckor den senaste timmen i form av en graf. Upp till sex sträckor kan visas samtidigt och dess inbördes ordning kan väljas med knapparna i tabellhuvudet där även varje sträckas riktning kan väljas.

Detta är en beta-version av tjänsten och fel och brister i datapresentation och funktion kan förekomma. Hittar du något som skulle behöva åtgärdas eller har förslag på förbättringar, hör gärna av dig via kontaktformuläret på Jvgfoto.se.

© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2021. Data från Trafikverket Öppet API.