Trafikinfo för sträcka 
Realtidsgraf för sträckaBETA 
Trafikinfo för trafikplats 
Trafikinfo för tåg
Trafikradar för trafikplats 
Trafikradar för tåg
Startsidan / Hjälp
Jvgfoto.se
Realtidsgraf för sträcka
Hässleholm–Lund
21:2021:2021:2521:2521:3021:3021:3521:3521:4021:4021:4521:4521:5021:5021:5521:5522:0022:0022:0522:0522:1022:1022:1522:1522:2022:20HmHmMlbMlbSölaSölaVädVädSgSgEEDatDatÖÖStbStbThlThlLuLu54325432543354335433543354325454/35452545254525452545354531234012342123411234112350/11235012350/01236-5/-51236-4/-51236-1/-31236-21236-1/-21236-2/-21236-31236-2/-21237-2123701237012371/11237112371/112371/112372/112373123701237012371/012370/11237012371/012861128901571017340/017352173501784-1/-117851/018361183701899-15005-695005-685005-685005-685005-675005-66/-545005-5456153561525615056152561545615511096-5/-411096-311096-311096-311096-311096-3/-311098011100-611100-511100-611100-611100-611100-711100-611100-411100-311100-211100-311100-3/-3111020111021/1111020111021111021111020111020/0111112111110111130111130111130111130111131111131/111113011113-1/-211113-211113-1111130111130111130/0111150/011115-1111151111151111151111151111151111151111151111151111152111151111151/011119-111570-2/311575444100264410024441002344100264410031441003144100334410033441003345513-1455130/845513145513145513145513045513045513-18993627899363089936318993632
Alvesta–Hässleholm
21:2021:2021:2521:2521:3021:3021:3521:3521:4021:4021:4521:4521:5021:5021:5521:5522:0022:0022:0522:0522:1022:1022:1522:1522:2022:20AvAvBldBldVsVsEraEraDiöDiöDisDisÄhÄhKrKrTunTunOOHvHvMudMudBlBlHmHm5450/0545-154515451545154525452545254525452545354535454/312340123421237-21237018361183701899-15615-25615-15615-2/456156561555615398471498471898472098472098472098472098472098472198472198472198472198472298472311090211096-211096-411096-411096-411096-3/-411096-411096-311096-3/-311096-411096-511096-5/-4111130111150/0111190111190111191111191111191111191111192/1111190111191111192/111119111119211119-115911-11415911-11515911-11715911-11917573020091147091474709148470914979804548993627
22:20:14 Uppdateringstid:

Jvgfoto.se realtidsgraf för sträcka

Realtidsgraf för sträcka visar tågens rörelser längs en eller flera bansträckor den senaste timmen i form av en graf. Upp till sex sträckor kan visas samtidigt och dess inbördes ordning kan väljas med knapparna i tabellhuvudet där även varje sträckas riktning kan väljas.

Detta är en beta-version av tjänsten och fel och brister i datapresentation och funktion kan förekomma. Hittar du något som skulle behöva åtgärdas eller har förslag på förbättringar, hör gärna av dig via kontaktformuläret på Jvgfoto.se.

© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2022. Data från Trafikverket Öppet API.