Trafikinfo för sträcka 
Realtidsgraf för sträckaBETA 
Trafikinfo för trafikplats 
Trafikinfo för tåg
Trafikradar för trafikplats 
Trafikradar för tåg
Startsidan / Hjälp
Jvgfoto.se
Realtidsgraf för sträcka
Malmö–Ystad
16:4516:4516:5016:5016:5516:5517:0017:0017:0517:0517:1017:1017:1517:1517:2017:2017:2517:2517:3017:3017:3517:3517:4017:40YYVlbVlbSteSteMrhMrhRyeRyeRdgRdgSrpSrpLmmLmmSeaSeaSaöSaöOxOxLrpLrpStpStpHieHieTriTriMM492153325330/15330/-1546154605460/15461546-110720107411074010741/010741107621076010761/010761107811078-11078010811/010811/01081010830/-110830/-11083-110850/010851/0108501227112271/112271/01228012281/0122821228012761/112762127601277-1127711277112771/1127711278-11278-112780/01278012780/-21278-2/-21278-21278-1/-31278-21278-2/-31278-21278-2127801279012790/01279-112790/-11279012790/01279-11279012790/-112791/012791/01372-6/-21372-1/-113720137421374013741/0137421376-11376013761/0137611378113811/113811/013831/013832/11383013850/013851/0138501425114251/114251/01426014261/114261/01475114751/114751/01476-114760/014761/01551-21551-21551-2/-21551-11551-1/-11551-1/-21551-21551-1/-21551-11551-1/-11551-11551-11551-115541/115541155421554-11554015540/01554015541155431554015541/015542155401555115551/115550/0155811558-11558-115580/01558015580/-11725017250/017250/017250/017250/01726017260/-117261/-117261/017261/01775017750/017751/017752/117750/01776017762/117762/017761/117762177601989011072-1110760110832110851112261112271/1112272112270112281/111228011372011374011376011383-1113850114261/111426011426211427-111427-113074-113081036631204472406895122
Ystad–Simrishamn
16:4516:4516:5016:5016:5516:5517:0017:0017:0517:0517:1017:1017:1517:1517:2017:2017:2517:2517:3017:3017:3517:3517:4017:40YYKöpKöpTliTliLupLupSmpSmpGssGssSiSi127711277-112770/-11277-11277012770/-11277-1/-112770/-1127721278-11551-21558-11558115580/-11558-11558-115580/-115580/-115580/-115580
17:44:12 Uppdateringstid:

Jvgfoto.se realtidsgraf för sträcka

Realtidsgraf för sträcka visar tågens rörelser längs en eller flera bansträckor den senaste timmen i form av en graf. Upp till sex sträckor kan visas samtidigt och dess inbördes ordning kan väljas med knapparna i tabellhuvudet där även varje sträckas riktning kan väljas.

Detta är en beta-version av tjänsten och fel och brister i datapresentation och funktion kan förekomma. Hittar du något som skulle behöva åtgärdas eller har förslag på förbättringar, hör gärna av dig via kontaktformuläret på Jvgfoto.se.

© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2022. Data från Trafikverket Öppet API.