Tågnr:Radie:
Trafikinfo för sträcka 
Realtidsgraf för sträckaBETA 
Trafikinfo för trafikplats 
Trafikinfo för tåg
Trafikradar för trafikplats 
Trafikradar för tåg
Startsidan / Hjälp
Jvgfoto.se
TidTplTågLägeHistorik
09:58 *Östertälje (Öte) 2221 *209:56 Dånviken (Dån) 1
09:58 *Tullinge (Tul) 2924 *109:57 Utsikten (Uts) 1
09:58 *Södertälje Syd (Söö) 227 *109:55 Malmsjö (Msj) 0
09:58 Södertälje hamn (Söd) 2621 009:56 *Södertälje hamn (Söd) *-1
09:58 Flemingsberg (Flb) 2923 009:57 *Flemingsberg (Flb) *1
09:58 *Järna (Jn) 52026 *0
09:57 Södertälje hamn (Söd) 2226 009:54 *Södertälje hamn (Söd) *0
09:56 *Tumba (Tu) 32723 *209:54 Utsikten (Uts) 1
09:56 Malmsjö (Msj) 2024 -209:53 Södertälje Syd (Söö) -2
09:56 Flemingsberg (Flb) 924 -509:54 *Flemingsberg (Flb) *-3
09:56 Nykvarn (Nkv) 80103 -2809:54 Almnäs (Alä) -29
09:55 Ryssjöbrink (Ryb) 6490 12
09:55 Björnkulla (Bjn) 3941 009:54 Flemingsberg (Flb) 0
09:54 Flemingsberg (Flb) 124 009:52 *Flemingsberg (Flb) *2
09:54 Flemingsberg (Flb) 2724 009:53 *Flemingsberg (Flb) *1
09:54 Södertälje Syd (Söö) 427 -909:52 *Södertälje Syd (Söö) *-8
09:52 *Södertälje centrum (Söc) 2921 *209:50 Södertälje hamn (Söd) 0
09:48 Järna (Jn) 527 -409:43 Södertälje Syd (Söö) -4
09:47 Flemingsberg (Flb) 2224 009:46 *Flemingsberg (Flb) *1
09:44 Hölö (Hlö) 97647 -1209:40 Järna (Jn) -11
09:39 *Södertälje hamn (Söd) 92620 *309:37 Södertälje centrum (Söc) 2
09:38 *Södertälje centrum (Söc) 2219 *109:36 Södertälje hamn (Söd) -1
09:37 Flemingsberg (Flb) 92422 1309:35 Tullinge (Tul) 12
09:35 Flemingsberg (Flb) 224 -209:34 *Flemingsberg (Flb) *-1
09:32 Flemingsberg (Flb) 2922 009:31 *Flemingsberg (Flb) *1
09:31 *Södertälje centrum (Söc) 2619 *109:29 Södertälje hamn (Söd) -1
09:30 Flemingsberg (Flb) 522 -109:29 Björnkulla (Bjn) -1
09:28 *Södertälje centrum (Söc) 2919 *-409:26 Södertälje hamn (Söd) -6
09:27 *Tumba (Tu) 32721 *109:25 Utsikten (Uts) 0
09:26 Ryssjöbrink (Ryb) 925 009:23 Nykvarn (Nkv) -1
09:24 Flemingsberg (Flb) 422 209:23 Björnkulla (Bjn) 1
09:24 Flemingsberg (Flb) 2722 009:23 *Flemingsberg (Flb) *1
09:23 *Tumba (Tu) 2419 *109:20 Utsikten (Uts) 1
09:23 Flemingsberg (Flb) 992 -109:21 *Flemingsberg (Flb) *1
09:20 Järna (Jn) 52017 -109:14 *Järna (Jn) *2
09:19 Flemingsberg (Flb) 92414 209:16 Tullinge (Tul) 2
09:17 Flemingsberg (Flb) 2222 009:16 *Flemingsberg (Flb) *1
09:13 *Södertälje hamn (Söd) 92618 *-109:12 Södertälje centrum (Söc) -3
09:11 Flemingsberg (Flb) 462 209:10 Björnkulla (Bjn) 2
09:09 *Södertälje centrum (Söc) 52022 *209:07 Södertälje hamn (Söd) 0
09:09 Flemingsberg (Flb) 2622 009:08 *Flemingsberg (Flb) *1
09:08 *Södertälje centrum (Söc) 2217 *1
09:07 *Tumba (Tu) 32719 *-9
09:58:52 Uppdateringstid:
Sträckor
Stockholm C–Järna
Flemingsberg–Södertälje hamn–Järna
Södertälje centrum–Södertälje syd övre
Järna–Katrineholm
Södertälje syd övre–Eskilstuna
Järna–Åby
Grafer
Södertälje centrum (Söc)
Trafikplatser i området (23)
Almnäs (Alä)    | Björnkulla (Bjn)    | Bränninge (Bre)    | Dånviken (Dån)    | Flemingsberg (Flb)      | Garnudden (Gau)    | Hölö (Hlö)    | Järna (Jn)    | Malmsjö (Msj)    | Nykvarn (Nkv)    | Ryssjöbrink (Ryb)    | Rönninge (Rön)    | Söderby (Södy)    | Södertälje Centrum (Söc)      | Södertälje hamn (Söd)    | Södertälje kanal (Söka)    | Södertälje Syd (Söö)    | Södertälje Syd (SL) (Söu)    | Taxinge-Näsby (xTx)    | Tullinge (Tul)    | Tumba (Tu)    | Utsikten (Uts)    | Östertälje (Öte)   
 Centrera trafikradar på trafikplatsen
 Läs mer om trafikplatsen
Tågnummer i området (43)
124    | 224    | 227    | 422    | 427    | 462    | 522    | 527    | 924    | 925    | 992    | 2024    | 2217    | 2219    | 2221    | 2222    | 2224    | 2226    | 2419    | 2619    | 2621    | 2622    | 2722    | 2724    | 2919    | 2921    | 2922    | 2923    | 2924    | 3941    | 6490    | 32719    | 32721    | 32723    | 52017    | 52022    | 52026    | 80103    | 92414    | 92422    | 92618    | 92620    | 97647   
 Centrera trafikradar på tåget

Jvgfoto.se trafikradar för tåg

Visar rapporterade händelser för tåg vid trafikplatser inom ett område som begränsas av ett givet avstånd frånden senast rapporterade platsen för ett givet tåg. Uppgifterna grupperas på det tekniska tågnumret.
© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2021. Data från Trafikverket, Öppet API.