Tågnr:Radie:
Trafikradar för trafikplats 
Trafikradar för tåg
Trafikinfo för sträcka 
Trafikinfo för trafikplats 
Trafikinfo för tåg
Startsidan / Hjälp
Jvgfoto.se
TidTplTågLägeHistorik
09:40 *Lund C (Lu) 11028 *109:38 Flackarp (Flp) 0
09:40 *Triangeln (Tri) 1523 *009:38 Malmö C (M) -1
09:40 Lund C (Lu) 11039 -209:38 *Lund C (Lu) *-2
09:39 *Kävlinge (Kg) 1760 *009:35 Gunnesbo (Gnb) 0
09:39 Dammstorp (Dat) 1265 -109:36 Eslöv (E) 0
09:39 Hjärup (Hjp) 1711 -309:38 Flackarp (Flp) -3
09:38 *Malmö C (M) 1710 *109:36 Triangeln (Tri) -1
09:38 Stångby (Stb) 13940 009:37 Tornhill (Thl) 0
09:38 *Lund C (Lu) 1532 *-109:35 Flackarp (Flp) -2
09:38 Triangeln (Tri) 1037 -209:36 *Triangeln (Tri) *0
09:38 Åkarps norra (Åkn) 16615 -609:38 Åkarp (Åk) -6
09:35 Eslöv (E) 20530 -109:33 Dammstorp (Dat) -1
09:34 *Malmö C (M) 1533 *109:30 Malmö godsbangård (Mgb) 2
09:34 Oxie (Ox) 1262 009:32 *Oxie (Ox) *2
09:30 *Malmö C (M) 24286 *309:28 Östervärn (Övn) 3
09:30 *Malmö C (M) 11037 *109:27 Malmö godsbangård (Mgb) 1
09:30 Dösjebro (Dös) 11026 109:28 Kävlinge (Kg) 1
09:26 *Malmö C (M) 1028 *009:24 Triangeln (Tri) -2
09:26 Eslöv (E) 1260 -309:25 *Eslöv (E) *-3
09:24 Skabersjö (Saö) 1263 009:21 Oxie (Ox) 0
09:23 Triangeln (Tri) 1759 009:22 *Triangeln (Tri) *1
09:19 *Malmö C (M) 1522 *209:17 Triangeln (Tri) 0
09:16 Triangeln (Tri) 1035 009:15 *Triangeln (Tri) *1
09:14 Fosieby (Fsb) 1411 109:14 Persborg (Mpb) -1
09:14 Eslöv (E) 11024 -209:13 *Eslöv (E) *-1
09:12 *Lund C (Lu) 31211 *-109:08 Tornhill (Thl) 0
09:11 Dösjebro (Dös) 1708 009:10 *Dösjebro (Dös) *0
09:08 *Malmö C (M) 11035 *309:04 Malmö godsbangård (Mgb) 4
09:05 *Malmö C (M) 1026 *109:03 Triangeln (Tri) -1
09:02 Eslöv (E) 31210 -109:00 *Eslöv (E) *0
08:56 *Malmö godsbangård (Mgb) 6228 *4508:52 Östervärn (Övn) 45
08:56 Triangeln (Tri) 1033 008:55 *Triangeln (Tri) *1
08:55 Fosieby (Fsb) 75117 1108:52 Östervärn (Övn) 9
08:55 Skabersjö (Saö) 1519 -108:53 Oxie (Ox) -2
08:54 *Örtofta (Ö) 6169 *3208:52 Dammstorp (Dat) 29
08:53 Triangeln (Tri) 1709 008:52 *Triangeln (Tri) *1
08:51 *Malmö C (M) 1410 *2
09:40:28 Uppdateringstid:
Sträckor
Hässleholm–Lund
Lund–Malmö
Helsingborg–Lund
Ängelholm–Teckomatorp
Teckomatorp–Lomma–Malmö
Helsingborg–Eslöv
Malmö–Peberholm
Malmö–Trelleborg
Malmö–Ystad
Malmö godsbangård–Peberholm
Grafer
Lund C (Lu)
Trafikplatser i området (35)
Arlöv (Al)    | Arlövs industrispår (Ali)    | Brågarp (Båp)    | Burlöv (Blv)    | Dammstorp (Dat)    | Dösjebro (Dös)    | Eslöv (E)    | Flackarp (Flp)    | Flädie (Fl)    | Foodia (Foo)    | Fosieby (Fsb)    | Gunnesbo (Gnb)    | Hjärup (Hjp)    | Kronetorp (Kop)    | Kävlinge (Kg)    | Lomma (Lma)    | Lund C (Lu)      | Malmö C (M)      | Malmö godsbangård (Mgb)    | Marieholm (Mar)    | Oxie (Ox)    | Persborg (Mpb)    | Rosengård (Rog)    | Sege (Sege)    | Skabersjö (Saö)    | Staffanstorp (Saf)    | Stångby (Stb)    | Stävie (Sie)    | Teckomatorp (Tp)    | Tornhill (Thl)    | Triangeln (Tri)    | Åkarp (Åk)    | Åkarps norra (Åkn)    | Örtofta (Ö)    | Östervärn (Övn)     
 Centrera trafikradar på trafikplatsen
 Läs mer om trafikplatsen
Tågnummer i området (37)
1026    | 1028    | 1033    | 1035    | 1037    | 1260    | 1262    | 1263    | 1265    | 1410    | 1411    | 1519    | 1522    | 1523    | 1532    | 1533    | 1708    | 1709    | 1710    | 1711    | 1759    | 1760    | 6169    | 6228    | 11024    | 11026    | 11028    | 11035    | 11037    | 11039    | 13940    | 16615    | 20530    | 24286    | 31210    | 31211    | 75117   
 Centrera trafikradar på tåget

Jvgfoto.se trafikradar för tåg

Visar rapporterade händelser för tåg vid trafikplatser inom ett område som begränsas av ett givet avstånd frånden senast rapporterade platsen för ett givet tåg. Uppgifterna grupperas på det tekniska tågnumret.
© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2020. Data från Trafikverket, Öppet API.