Tågnr:Radie:
Trafikinfo för sträcka 
Realtidsgraf för sträckaBETA 
Trafikinfo för trafikplats 
Trafikinfo för tåg
Trafikradar för trafikplats 
Trafikradar för tåg
Startsidan / Hjälp
Jvgfoto.se
TidTplTågLägeHistorik
20:35 Varberg (Vb) 20080 -220:33 *Varberg (Vb) *-4
20:35 Varberg (Vb) 20117 -720:24 *Varberg (Vb) *0
20:06 Tyllered (Tye) 20181 120:02 Hamra (Haa) 2
19:45 Värö (Vrö) 20074 0
19:43 Tyllered (Tye) 20111 -619:39 Hamra (Haa) -5
19:40 *Värö (Vrö) 46731 *0
20:36:45 Uppdateringstid:
Sträckor
Borås–Varberg
Göteborg–Varberg
Varberg–Halmstad
Grafer
Varberg (Vb)
Varberg utgör knutpunkt mellan Västkustbanan och Viskadalsbanan mot Borås. Stationen och bangården ligger centralt i staden strax nordväst om centrumkärnan i anslutning till hamnen. I anslutning till stationshuset på bangårdens östra sida finns fyra plattformsspår. Närmast stationshuset finns en kor...
Trafikplatser i området (7)
Derome (Dre)    | Hamra (Haa)    | Tofta (Tof)    | Tyllered (Tye)    | Varberg (Vb)      | Veddige (Vdi)      | Värö (Vrö)   
 Centrera trafikradar på trafikplatsen
 Läs mer om trafikplatsen
Tågnummer i området (6)
20074    | 20080    | 20111    | 20117    | 20181    | 46731   
 Centrera trafikradar på tåget

Jvgfoto.se trafikradar för tåg

Visar rapporterade händelser för tåg vid trafikplatser inom ett område som begränsas av ett givet avstånd frånden senast rapporterade platsen för ett givet tåg. Uppgifterna grupperas på det tekniska tågnumret.
© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2021. Data från Trafikverket, Öppet API.