Trafikverket har stängt av data om godståg i Öppet API som används som datakälla till tjänsterna, därför kan nu endast data om persontåg sökas och visas här.

Realtidsgraf för sträcka | Visar tågens rörelser längs en eller flera valda sträckor den senaste timmen i form av en graf. Används för att få överblick över alla tågrörelser nu och nyss på begränsade delar av spårnätet.

Trafikinfo för sträcka | Visar rapporterade händelser för tåg vid trafikplatser längs en eller flera valda sträckor. Används för att få överblick över alla tågrörelser på begränsade delar av spårnätet.

Trafikinfo för trafikplats | Visar alla händelser i form av ankomster och avgångar för alla tåg vid en specifik trafikplats. Används för att se vad som har hänt vid trafikplatsen så långt bakåt i tiden som möjligt.

Trafikinfo för tåg | Visar tider och läge för ett specifikt tåg vid ankomst till och avgång från de trafikplatser det passerar. Används för att följa ett speciellt tåg eller se så mycket data som möjligt om tåget bakåt i tiden.

Trafikradar för trafikplats | Visar rapporterade händelser för tåg vid trafikplatser inom ett område som begränsas av ett givet avstånd från en given trafikplats. Används för att få överblick över alla tågrörelser i området.

Trafikradar för tåg | Visar rapporterade händelser för tåg vid trafikplatser inom ett område som begränsas av ett givet avstånd från ett givet tåg. Används för att få överblick över alla tågrörelser i närheten av det aktuella tåget.

Jvgfoto.se Trafikinfo

Välkommen till Jvgfoto.se Trafikinfo, en samling tjänster som gör det möjligt att följa den svenska tåg­trafiken i real­tid. Med hjälp av real­tids­grafer och trafik­info för sträcka är det enkelt att se tra­fiken på en eller flera av­gränsade ban­sträckor. Trafik­info för tåg och trafik­plats ger alla upp­gifter om händelser för ett visst tåg eller en viss drift­plats. Trafik­radar för trafik­plats och tåg ger upp­gifter om händelser inom ett specifikt avstånd från en trafik­plats eller ett tåg.

Med reservation för fel och brister i datapresentation och funktion i tjänsterna. Hittar du något som skulle behöva åtgärdas eller har förslag på förbättringar, hör gärna av dig via kontaktformuläret på Jvgfoto.se.
© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2024.
Data från Trafikverket Öppet API.