Systemgränstavla

I JTF definieras åtta olika trafikeringssystem, nämligen H, M, R, S, F, E1, E2 samt E3. System H motsvarar det som i SÄO benämndes fjärrblockering, i detta system har driftplatserna fullständiga signalställverk och linjerna har linjeblockering. I system M (som motsvarar TAM i SÄO) finns ingen linjeblockering, linjen övervakas istället av två tågklarerare. I system R övervakas driftplatser och linjer med hjälp av radioblock. På banor inom system S får endast spärrfärder förekomma, dessa kallades tidigare VUT-banor. System F är det som tidigare FÖT-bana, systemet erbjuder den enklaste trafikeringsformen där rörelser sker som siktrörelse. Systemen E1, E2 och E3 slutligen bygger på övervakning med det europeiska trafikstyrningssystemet ERTMS nivå 1, 2 respektive 3.

Systemgränstavlan är en gul, kvadratisk snedställd tavla med systemets bokstav/bokstäver som enda text. De finns vid gränsen mellan två olika trafikeringssystem och anger vilket system som följer bortom tavlan. Ur JTF: "Systemgränstavlor finns vid de driftplatsgränser där man rör sig från ett trafikeringssystem till ett annat. I riktning från en driftplats mot linjen kan tavlan vara placerad något innanför driftplatsgränsen, vid utfartsblocksignalen eller utfartssignalen."

Bilder och filmer (3)

Söndag 12 juli 2009

Systemgränstavla H vid infartssignalen till Hällnäs från Lycksele. Längre bort skymtar också ryggen av utfartssignalen ut mot linjen. 9 år
ID-nummer:  07216
Direktlänk: /bild/00007216/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 2 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I Hällnäs sitter systemgränstavlan M strax innanför driftplatsgränsen vid den motriktade infartssignalen och inte vid utfartssignalen. 9 år
ID-nummer:  07217
Direktlänk: /bild/00007217/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 2 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 24 augusti 2009

Systemgränstavla H vid Ådalsbanans infart till Långsele. Den motriktade tavlan för system M sitter på samma stolpe under utfartssignalen. 9 år
ID-nummer:  07218
Direktlänk: /bild/00007218/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 2 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!