Sv: Bvst 1892

Skrivet av David Larsson den 15. feb 2008 16:41:51:

Som ett svar på: Bvst 1892 skrivet av Rasmus Axelsson den 15. feb 2008 10:47:02:

>

Banvaktstugan.


>Det ser ut som en banvaktstuga av SJs modell från 1892, denna modell har ingen »särskild« förstuga som modellen från 1872 har... Förstugan har där byggts in så att planet blir helt rektangulärt. Herr Goude brukar visa bilder på stugor av 1872 års modell.
>»1892an« kan ligga så att taknocken ligger antingen parallellt eller i vinkel mot spåret till skillnad mot »1872an« där taknocken uteslutande ligger i vinkel mot spåret.

Trevligt med dina detaljerade kunskaper på området. Det finns ju ett antal olika modeller längs denna bana, men ändå ser man direkt att detta är en banvaktstuga!

Kommentarer:

Postvagnen