SbÖN 129: Bvst Byske älv [4 bilder]

Skrivet av David Larsson den 15. feb 2008 05:48:35:

Innan vi kommer fram till Myrhedens station tittar vi på en banvaktstuga. Banvaktstugan Byske älv ligger i Myrheden, strax söder om infarten till Myrhedens station och strax norr om plankorsningen med vägen genom byn. Stugan ligger cirka 500 meter från den älv den är uppkallad efter.

Vy från plankorsningen inne i byn Myrheden söderut mot banans passage över Byskeälven, bron gömmer sig i svackan en bit bort.


Banvaktstugan med uthus sedd från plankorsningen.


Banvaktstugan.


Uthuset.

Klicka på bilderna för att förstora dem! Bilderna är tagna den 22 juni 2007. Bilderna finns också på Jvgfoto.se: Byske älv. Länkar till tidigare inlägg i serien finns här.

Kommentarer:

Postvagnen