SbÖN 123: Lidlund (Ldl) [12 bilder]

Skrivet av David Larsson den 04. feb 2008 19:00:36:

Lidlund är den norra stationen av två längs Stambanan genom övre Norrland mellan Bastuträsk och Jörn. Stationen är belägen cirka sju kilometer söder om Jörn på 225 meters höjd över havet i närheten av Skidträskåns sammanflöde med Petikån. Söderut från stationen öppnar sig Petikåns dalgång och den relativt nya bansträckningen går delvis på höga bankar över det kuperade landskapet. Norrut passerar banan över Skidträskån, även det på en omlagd bansträcka som börjar inne på Lidlunds station.

Utfarten söderut mot karsbäcken och Bastuträsk. Direkt tar den nyare bansträckningen vid, den gamla linjen mer rakt fram på höger sida för att sedan vika av åt vänster. Kontaktledningsstolpen till vänster torde också vara den första äldre stolpen norr om Skellefteälven.


Södra utfarten återfinns mitt i skogen en knapp kilometer från Lidlunds by som ligger längs vägen mellan Petiknäs och Jörn.


Södra bangårdsänden i Lidlund.


Spaning norrut, teknikhuset ligger vid mellansignalerna i norra änden, bron över Skidträskån finn i andra änden av raksträckan.


Mellansignalerna i norra bangårdsänden sedda från teknikhuset. Den gamla linjesträckningen över Skidträskån vek av österut i norra delen av dagens bangård, vilket här ses som en glänta i skogen till höger. Samtidigt upphör de äldre kontaktledningsstolparna.


Teknikhus av standardmodell i rött tegel.


Namnskylt finns, dock av en lite ovanligare modell.


Signalen Ldl 1/6 på mötesspåret.


Signalen Ldl 2/6 på huvudspåret.


Norra bangårdsänden, vy norrut.


Lidlunds station sedd norrifrån.


Utfarten norrut mot Jörn, bakom kurvan passeras Skidträskån.

Klicka på bilderna för att förstora dem! Bilderna är tagna den 22 juni 2007. Bilderna finns också på Jvgfoto.se: Lidlund (Ldl). Flygbilder och kartor över platsen finns här. Länkar till tidigare inlägg i serien finns här.

Kommentarer:

Postvagnen