SbÖN 121: Skellefteälven - Gamla linjen med Kusfors station [24 bilder]

Skrivet av David Larsson den 30. jan 2008 19:40:24:

Längs den gamla bansträckningen över Skellefte älv som försvann i och med den nya bron över älven ligger den nu nedlagda stationen Kusfors. Stationshuset finns dock kvar vid Skellefteälvens strand tillsammans med ett uppställt ånglok. Tågresenärer på SbÖN kan med fördel spana i nordvästlig riktning vid passage över den nya bron, så uppenbarar sig förhoppningsvis både stationshus och ånglok på stranden.

Den gamla banvallen lämnar den nya sträckningen ungefär där den höga banvallen börjar några hundra meter söder om väg 370.


En bit in i skogen passerade den gamla linjen under linbanan mellan Kristineberg och Boliden.


Den gamla linjen fortsatte västerut för att efter cirka 500 meter påbörja svängen ut mot älven. Här passerar banvallen under väg 370 på södra sidan.


Vy norrut från bron för väg 370, här är det bara ett par hundra meter ut till älven.


Motsatt vy från banvallen norr om väg 370 mot bron för samma väg.


Platsen där den gamla bron låg.


Banvallen fortsätter sin tvära sväng även på andra sidan älven för att fortsätta österut mot Kusfors station.


En bom finns där banvallen söderifrån kommer fram till platsen för bron. Dock finns väldigt mycket växtlighet som stoppar fordon före denna.


Den gamla linjens utfart söderut från Kusfors skedde i riktning västerut.


Kusfors stationshus, här ser vi västgaveln.


Kusfors stationshus med tillhörande sammanbyggda godsmagasin sett från söder.


Stationshuset inrymmer idag Café Ångloket.


Cafénamnet syftar möjligen på detta ånglok som står uppställt på det gamla stationsområdet vid Skellefteälven, väl synligt för förbipasserande på nuvarande järnväg på bron i bakgrunden.


Till Bastuträsk kan man komma i flera riktningar från Kusfors. Skotrar kör till vänster medan tågen förr och bilar på landsvägen bakom fotografens rygg kör åt höger.


På stationsområdet står ett gammlt ställverk som tyligen har stått i Skellefteå.


Ställverket i sin helhet med banvaktstugan Kusfors i bakgrunden.


Godsmagasinet, norra fasaden.


Stationshuset, norra fasaden.


Banvaktstugan sedd från nordväst, till höger skymtar den nya bron över Skellefteälven.


Banvaktstugan sedd från väster.


Banvaktstugan sedd från den numera upprivna bangården.


Den numera upprivna bangården sedd från öster.


Vänder man sig om från föregående bild spärras den gamla utfarten norrut av den nya banans höga banvall.


Den gamla banvallen fortsätter slingrande genom skogen i närheten av den nya ända upp till Lidlund. Här ser vi banvallen en bit norr om Petikån.

Klicka på bilderna för att förstora dem! Bilderna är tagna den 22 juni 2007. Bilderna finns också på Jvgfoto.se: Skellefteälven, Jvgfoto.se: Kusfors (Kus) och Jvgfoto.se: Kusfors (Banvaktstuga). Flygbilder och kartor över platsen finns här. Länkar till tidigare inlägg i serien finns här.

Kommentarer:

Postvagnen