SbÖN 116: Bastuträsk (Bst) - Triangelspåret [24 bilder]

Skrivet av David Larsson den 21. jan 2008 18:24:33:

Norr om Kattisträsk går banan ut i ett större område med myrar där allmän väg är flera kilometer bort. Kursen är rakt nordlig och efter ungefär en mil når man fram till nästa lite större station, Bastuträsk, som också har resandeutbyte. Bastuträsk är en liten tätort cirka fem mil väster om Skellefteå i landskapet Västerbottens inland. Det är en station och knutpunkt där banan från Skellefteå ansluter till Stambanan genom övre Norrland.

Detta avsnitt behandlar Skellefteåbanans anslutning som nslutningen sker söder om bangården genom ett triangelspår. Fram till 1973 anslöt banan från Skellefteå direkt in på bangårdens östra sida, efter det drogs infarten om i ett sydligare läge så att anslutningen hamnade söder om bangården. 1997 stod anslutningen söderifrån mot Skellefteåbanan klar och därmed fanns ett triangelspår söder om bangården.

Fler bilder från stationsområdet i Bastuträsk kommer i nästa avsnitt.


Infartssignalen till Bastuträsk söderifrån.


Infartssignalen Bst 3/2 står i skogen drygt en kilometer söder om bangården i Bastuträsk.


Utfartssignalen söderut mot Kattisträsk och Hällnäs.


Vy norrut längs banan från infarts-/utfartssignalerna. Några hundra meter bort viker spåret mot Skellefteå av åt höger.


Banan söderut sedd från plats i höjd med växeln för triangelspårets södra ben.


Det av växeln för södra triangelbenet.


Banan mot Skellefteå viker av österut, stambanan fortsätter rakt norrut. Signalen långt bort står vid södra bangårdsänden.


Vi flyttar oss till östra hörnet av triangeln vid utfarten mot Skellefteå. Här ser vi de båda triangelbenen, södra benet mot Hällnäs till vänster och norra benet in till bangården i Bastuträsk till höger.


Växeln som sammanbinder norra och södra triangelbenet vid utfarten mot Skellefteå.


Signal på norra benet österut före östra växeln.


De båda triangelbenen ansluter till varandra, vy österut.


Även på det södra benet finns en signal före östra växeln.


Den gamla banvallen som användes före 1973 då banan gick direkt in på bangården är idag en enkel bilväg.


Till det tredje triangelhörnet så, vilket ligger strax söder om bangården i Bastuträsk. Här ser vi norra triangelbenet mot Skellefteå vika av till vänster från stambanan söderut till höger.


Stambanan söderut är rak och har relativt hög hastighet. Signalen långt bort står före södra trangelbenets anslutningsväxel.


Norra anslutningsväxeln strax söder om bangården.


Här finns också en obevakad skoterledsöverfart.


Skellefteåbanans anslutning till stambanan norrifrån.


Norra växeln i triangelspåret.


Anslutningspunkten sedd från östra sidan spåret.


Vy söderut med Skellefteåbanan till vänster och stambanan till höger.


Väster om banan här strax söder om bangården finns ett ställverk för elförsörjningen till järnvägen.


Bangården i Bastuträsk sedd från dess södra ände.


Bangården sedd från söder från en plats väster om spåren.

Klicka på bilderna för att förstora dem! Bilderna är tagna den 21 juni 2007. Flygbilder och kartor över platsen finns här. Länkar till tidigare inlägg i serien finns här.

Kommentarer:

Postvagnen