SbÖN 104: Hällnäs (Hls) [27 bilder]

Skrivet av David Larsson den 17. dec 2007 11:38:04:

Hällnäs är en liten västerbottnisk tätort och station längs Stambanan genom övre Norrland som ligger naturskönt på Vindelälvsdalens östra sluttning. Hällnäs är kanske är mest känd för sitt stora sanatorium som man som tågresenär kan skymta strax norr om samhället.

Hällnäs är också bekant när det gäller stationshus. Hela 43 stationshus av den modell som finns i Hällnäs har byggts genom åren och hustypen kallas just Hällnäsmodellen. Vidare är Hällnäs en järnvägsknut, där tvärbanan från Storuman och Lycksele ansluter till stambanan. Hällnäs förlorade sitt resandeutbyte 2005 då nattågen slutade stanna där på grund av för få resande. För närvarande stannar dock regionaltåget Norrskenan i Hällnäs på sin väg mellan Luleå och Umeå eller omvänt.

De senaste åren har bangårdsombyggnad pågått i Hällnäs, och projektet såg inte helt avslutat ut vid detta besök på orten.

Utfarten söderut mot Vindeln och Vännäs med Vindelälvens dalgång på höger sida.


Bangården i Hällnäs sedd söderifrån.


Södra bangårdsänden sedd från sidoplattformen på västra sidan av spåren.


Stationshuset och bangården i Hällnäs.


Stationshusets östfasad mot spåren.


Stationshuset sett från söder.


Stationshusets västfasad sedd från sydväst.


Det finns gott om byggnader kring stationshuset, i mitten ett godsmagasin.


Stationshusets norra gavel med SJ-logotyp.


Godsmagasinet norr om stationshuset.


Mellan godsmagasinet och stationshuset står detta relativt stora teknikhus.


Vy norrut från plattformen vid stationshuset, rakt fram utfarten mot Storuman, till höger om denna syns stambanans utfart mot Yttersjön och Bastuträsk.


Växel framför stationshuset som ansluter sidospåret vid godsmagasinet.


Sidospåret vid godsmagasinet, norr om detta finns även en lastkaj.


En ännu oidentifierad liftmotorvagn, vet någon vilken vagn som kan ha uppehållit sig i Hällnäs denna dag?


Stationsområdet sett från nordost.


Stationshuset sett från nordost.


Godsmagasinet norr om stationshuset.


En byggnad nära bangårdens norra ände som kanske inte har någon järnvägsanknytning?


Bangårdens norra ände sedd från östra sidan spåren. Vägen mot Bastuträsk passerar under spåren vid de norra växlarna.


Den hittills oidentifierade liftmotorvagnen igen.


Bangården i Hällnäs sedd från en plats norr om vägporten för vägen mot Bastuträsk.


Stålpendeln som skymtade på föregående bild kom förståss när jag inte stod på bra fotoplats. Varför kunde man inte ha tagit bort den hastighetsskylen om den nu ändå inte var vänd mot banan!


Utfarterna norrut, stambanan närmast.


Strax norr om Hällnäs är stambanan ganska krokig, här vy söderut in mot Hällnäs.


Den krokiga stambanan norrut strax norr om Hällnäs.


Hällnäs stora gamla sanatorium ligger högt på bergssluttningen strax norr om samhället.

Klicka på bilderna för att förstora dem! Bilderna är tagna den 21 juni 2007. Bilderna finns också på Jvgfoto.se: Hällnäs (Hls). Flygbilder och kartor över platsen finns här. Länkar till tidigare inlägg i serien finns här.

Kommentarer:

Postvagnen