SbÖN 102: Utsikt över Vindelälvens dalgång [5 bilder]

Skrivet av David Larsson den 15. dec 2007 11:48:03:

Vindelns station ligger cirka 175 meter över havet och nästa station norrut längs Stambanan genom övre Norrland, Hällnäs, ligger cirka 250 meter över havet. Vid stigningens början några kilometer norr om Vindeln är älvdalen ganska bred och otydlig och järnvägen följer inte älven på nära håll. Närmare Hällnäs, som ligger på Vindelälvens östra sida, blir dalgången tydligare med branta sluttningar. Järnvägen kommer då närmare älven, på närmaste stället är det bara cirka 250 meter mellan älven och järnvägen. Samtidigt är dock höjdskillnaden cirka 75 meter och detta ger upphov till vackra vyer för tågresenärer.

Denna stigning är en ganska kraftig förändring av landskapet kring banan. Den lämnar härmed det blandade landskapet med skog och odlad mark och går in i ett landskap med mycket myrmark och skog. Från Hällnäs till Jörn ligger banan nästan undantagslöst mellan 200 och 300 meter över havet, därefter går den upp över 300 meter för att först några mil söder om Älvsbyn allmänt sjunka under 200 meter över havet.

Linjen söderut sedd från en plats cirka en kilometer söder om Hällnäs.


Utsikt mot Vindelälven och byn Bodarna.


Vid Hällnäs viker Vindelälven av västerut och dalen syns här mitt i bild bakom kontaktledningsstolpen. Berget till höger om densamma är Stönningsliden norr om älven.


Banan norrut mot Hällnäs med Stönningsliden i fjärran.


Byn Bodarna sedd snett från ovan.

Klicka på bilderna för att förstora dem! Bilderna är tagna den 21 juni 2007. Flygbilder och kartor över platsen finns här. Länkar till tidigare inlägg i serien finns här.

Kommentarer:

Postvagnen