SbÖN 99: Tvärålund (Tvä) [22 bilder]

Skrivet av David Larsson den 11. dec 2007 15:39:28:

Vi fortsätter vidare norrut längs stambanan och kommer till Tvärålund. Vi har därmed åter ett par på varandra följande stationer med snarlika namn och här gäller det att inte förväxla Tvärålund med den förra stationen Tväråbäck.

Tvärålund är en liten tätort i Vindelns kommun och också en station längs Stambanan genom övre Norrland mellan Vännäs och Vindeln. Stationen har tre tågspår och ligger nordost om samhället. Stationen förlorade persontrafik år 1995 och stationshuset som var av Byskemodellen revs 1997. Ännu (juni 2007) finns fem stationshus av denna modell kvar längs stambanan, det sydligaste finner man i Ekträsk. Hustypen kommer alltså att bli dokumenterad senare i serien.

Både norr och söder om stationen passerar järnvägen genom ett relativt öppet jordbrukslandskap. Fortsätter man norrut längs stambanan får man vänta ända till Korsträskbygden strax söder om Älvsbyn innan man finner ett så öppet landskap.


Utfarten söderut mot Vännäs sedd från landsvägen österut som här passerar järnvägen i en plankorsning.


Stationen söderifrån sedd från samma väg om ovan.


Mellansignal vid det västligaste tågspårets södra ände.


Södra bangårdsänden, på västra sidan finns ett sidospår som slutar med en stoppbock i söder.


Bangården sedd norrut från dess södra del.


Byggnader på stationsområdet.


Bangården sedd norrut från stationsområdet.


Järnvägens byggnader vid stationen är idag ganska oansenliga.


En röd liten stuga och en hel del räler.


Ett bra skyltat teknikhus/fjärrkur, bra för tågresenärer som vill veta var de är.


Mellansignalerna på huvudtågspåret och det östra mötesspåret vid bangårdens södra ände.


Vi lämnar så stationsområdet och tittar på omgivningarna norr där om. Här ser vi norra delen av bangården i sluttningen ner mot Tväråträsket.


Infarten norrifrån med Tväråträsket i dalen längre bort.


Bangården och infartssignalen norrifrån sedd från en liten obevakad plankorsning.


Vy norrut från samma korsning som ovan. Plankorsningarna ligger ganska tätt här och vi ser i bilden V-försignalen till nästa korsning som ligger vid skogsbrynet.


Vy söderut från den första bevakade plankorsningen norr om Tvärålund, vars V-försignal vi såg ovan.


Norr om denna korsning försvinner banan in i skogen.


Lite längre norrut vid en numera stängd plankorsning ser vi banan söderut med berget Storsjökludden i fonden. Banan går mellan detta berg och en sjö som naturligtvis heter Storsjön.


Norrut från samma plats som ovan är banan rak.


Nästa plankorsning norrut ligger vid Degerås.


Från plankorsningen ovan har man följande vy söderut mot Tvärålund.


Banan norrut sedd från samma plankorsning. Här befinner man sig ungefär mitt på linjen mellan Tvärålund och Vindeln, och norrut är det nu bara ett par kilometer kvar till nästa stora älvpassage.

Klicka på bilderna för att förstora dem! Bilderna är tagna den 21 juni 2007. Bilderna finns också på Jvgfoto.se: Tvärålund (Tvä), där svart bakgrundsfärg kan väljas i vänstermarginalen. Flygbilder och kartor över platsen finns här. Länkar till tidigare inlägg i serien finns här.

Kommentarer:

Postvagnen