SbÖN 89: Degermyr (Dgm) och backarna ner mot Umeälven [17 bilder]

Skrivet av David Larsson den 20. nov 2007 17:06:00:

Idag tänkte jag visa några bilder från en solig junikväll strax söder om Vännäs. Det är idag precis fem månader sedan dessa bilder togs och här i Piteå kunde man se en fin solnedgång vid 14-tiden på eftermiddagen. Bilderna i detta inlägg är tagna mellan nio och tio på kvällen. Det är fascinerande hur stor skillnaden är, och jag måste såga att ljusets kraftiga skiftningar över året är något som verkligen gör det värt att bo i Norrland!

Degermyr är första station söder om Vännäs längs Stambanan genom övre Norrland. Stationen ligger cirka 10 kilometer söder om Vännäs och närmaste lite större by är Pengsjö. Stationen har tre spår med huvudspåret i mitten.

Gränstrakter. Några kilometer väster om Degermyr, söderut längs banan passeras landskapsgränsen Ångermanland/Västerbotten. Bilden tagen från en plankorsning i närheten av gränsen.


Plankorsning i gränstrakter. Jag observerade aldrig någon skylt som förkunnade exakt position för landskapsgränsen, men sannolikt ligger den inte långt från denna korsning.


Tittar man norrut från denna korsning ser man banvaktstugan 177 Strömbäck.


Strax väster om stationen Degermyr finns denna låga och smala vägport under banan längs en för trakten typisk grusväg.


Degermyr station, vy österut.


Bangården i Degermyr sedd österut.


Bangårdens västra ände med utfarten söderut.


Tomt område på stationsområdet väster om banverkets byggnader.


Vi förflyttar oss så till Fagernäs norrut längs banan, här skymtar försignalen norrifrån till Degermyr. Här är också lutningarna synliga.


Banan norrut sedd från plankorsningen i Fagernäs. I denna första backe sjunker banan norrut cirka 30 meter.


Vägsignal monterad i kontaktledningsstolpen.


Vi förflyttar oss vidare norrut till Bojnäs. Mitt i en kurva finns denna obevakade plankorsning med både äldre och nyare "bondfångare".


Utsikt längs banan söderut från den obevakade plankorsningen i Bojnäs.


Vy längs banan norrut mot Vännäs från samma korsning.


Sista vägkorsningen söder om Umeälven är denna av vägtrafik relativt trafikerade korsning. Vägen i fråga ansluter ett sågverk med väg 92 västerut och bara under den stund jag var vid korsningen hann ett antal timmerbilar passera. Då korsningen ligger mitt i en kurva på järnvägen får vägen ett ordentligt backkrön vid korsningen.


Vy söderut från denna korsning. Här börjar stigningarna på drygt 50 meter upp till Degermyr.


Vy norrut mot Umeälvsbron och Vännäs från samma korsning.


Klicka på bilderna för att förstora dem! Bilderna är tagna den 20 juni 2007. Bilderna finns också på Jvgfoto.se: Degermyr (Dgm). Flygbilder och kartor över platsen finns här. Länkar till tidigare inlägg i serien finns här.

Kommentarer:

Postvagnen