SbÖN 88: Hörnsjö (Hsö) [12 bilder]

Skrivet av David Larsson den 18. nov 2007 09:10:56:

Hörnsjö är den andra mötesstationen söderut från Vännäs längs Stambanan genom övre Norrland och även den nordligaste stationen i Ångermanland på banan, dock ligger Hörnsjö i Västerbottens län. Stationen är också nordlig ändpunkt för det korta och lite speciella dubbelspåret Hörnsjö-Högbränna. Skiljeväxeln mellan upp- och nedspår ligger i norra änden av stationen och mötesspåret på västra sidan av bangården kan endast nås från uppspåret.

Södra utfarten från Hörnsjö med gamla linjen till vänster och den nya till höger, dessa två spår som tillsammans bildar dubbelspåret mot Högbränna.


Utfartsblocksignalen Hsö U1, en av få dubbelspårsskyltade signaler längs banan.


Motsvarande signal på nedspåret.


Vy norrut från södra stationsgränsen. Lägg märke till avsaknaden av växlar mellan upp- och nedspår.


Vy söderut över stationsområdet. Utöver huvudtågspåren närmast på östra sidan och mötesspåret finns ett sidospår på västra sidan.


Vy norrut från samma plats.


För banan inte allt för ovanliga byggnader på stationsområdet.


I norra änden av bangården passerar landsvägen genom Hörnsjö över spåren.


Vy söderut från plankorsningen.


Vy norrut från plankorsningen. Här öppnar landskapet sig och övergår från renodlat skogslandskap till ett blandat jordbrukslandskap.


Växlarna i norra änden av bangården, till vänster mötesspåret och sedan spåren som söderut bildar uppspår respektive nedspår.


Det varierande jordbrukslandskapet fortsätter en bit norrut. Här en obevakad plankorsning några kilometer norr om stationen.

Klicka på bilderna för att förstora dem! Bilderna är tagna den 20 juni 2007. Bilderna finns också på Jvgfoto.se: Hörnsjö (Hsö). Flygbilder och kartor över platsen finns här. Länkar till tidigare inlägg i serien finns här.

Kommentarer:

Postvagnen