SbÖN 86: Pustbergstunneln och dubbelspåret Hbä-Hsö [15 bilder]

Skrivet av David Larsson den 15. nov 2007 05:41:23:

Mellan mötesstationerna Högbränna och Hörnsjö längs Stambanan genom övre Norrland några mil söder om Vännäs togs i november 1995 en ny linjesträckning i bruk. Den gamla linjen ligger kvar och bildar tillsammans med den nya linjen ett dubbelspår mellan stationerna. Det är dock ett dubbelspår med stor skillnad i spårgeometri mellan de båda spåren, vilket gör att det nyare uppspåret används mest. På det nyare spåret strax öster om Högbränna finner man den 298 meter långa Pustbergstunneln. Vid den börjar en lång kurva som på några kilometers linje upp till Hörnsjö ändrar färdriktningen 90 grader från öst-västlig i Högbränna till nord-sydlig i Hörnsjö.

Då Bräcke station ligger på kilometer 514,9 och Boden C vid kilometer 1144,4 ger det att mittpunkten räknad i järnvägskilometer ligger vid 829,65 vilket är en punkt strax öster om Pustberget.

Skiljeväxeln mellan upp- och nedspår finns strax norr om bangården i Högbränna.


Den gamla banan som nu bildar nedspår och som används endast vid tågmöten.


Pustbergstunnelns västra mynning sedd från plats nära skiljeväxeln mellan uppspår och nedspår.


Elskåp för hjälpkraftledningen av den modell som finns med jämna mellanrum på sträckan Norrfors-Vännäs.


Utfartsblocksignalen Hbä U2 vid Pustbergstunnelns västra mynning. Då det på banan endast finns dubbelspår mellan två stationer bör detta vara banans enda signal med beteckning U2.


Tunnelns västra mynning på närmare håll, längst ner syns utfartsblocksignalen Hbä U2.


Vy västerut från tunneltaket vid västra mynningen i motsol.


Pustbergstunnelns östra mynning.


Banan norrut strax öster om Pustbergstunneln. Här finns en relativt hög banvall.


Vy mot Pustbergstunneln från kilometer 830.


Strax norr om kilometer 230 finns denna djupa skärning genom berget. Denna nya linje går mycket rakare genom det kuperade landskapet än den gamla och därför finns här skärningar och höga banvallar.


Plankorsning på den gamla linjen (nedspåret) för en skogsbilväg in i området mellan banorna, ingen korsning finns på uppspåret som finns strax bakom fotografen. Här började jobbet med att öppna och stänga viltstängselgrinar vid passage av plankorsningar, något som är mer regel än undantag på mindre vägar norrut. Här finns grind endast på ena sidan då området mellan banorna är inhängnat.


Nedspåret är som den gamla bana det är relativt backigt och krokigt, vy söderut från plankorsningen ovan.


Vy norrut längs nedspåret från samma plankorsning.


Ibland är de båda spåren relativt nära varandra och området mellan dem inskränker sig till en skogsbilväg. Däremot finns det nivåskillnader mellan spåren.

Klicka på bilderna för att förstora dem! Bilderna är tagna den 20 juni 2007. Bilderna finns också på Jvgfoto.se: Pustbergstunneln. Flygbilder och kartor över platsen finns här. Länkar till tidigare inlägg i serien finns här.


Kommentarer:

Postvagnen