SbÖN 84: Tallbergstunneln [7 bilder]

Skrivet av David Larsson den 12. nov 2007 09:41:34:

Det är åter vardag efter en trevlig temahelg och även inläggens storlek i denna serie återgår till det mer normala efter bildsvepet från Tallbergsbroarna. Norr om dessa, där banan passerar över Öre älv i nästan öst-västlig riktning, svänger banan kraftigt och norrgående tåg hamnar en kort stund i nära nog sydlig riktning. Banan passerar här mellan byn Tallberg och Öre älv och efter någon kilometer når man fram till Tallbergstunnneln

Tunneln är 298 meter lång togs i bruk i juni 1981. Den ersatte då en äldre tunnel norr om nuvarande som var 140 meter lång. Tunneln var ännu vid den nya tunnelns driftssättning den enda tunneln på banan mellan Långsele och Boden. Berget som banan går igenom heter för övrigt Glödberget, vilket gör att det finns två berg i trakten med det namnet och båda har en järnvägstunnel.

Västra infarten till Tallbergstunneln med försignalen till mötesstationen Högbränna.


Tallbergstunnelns västra mynning.


Utsikt från tunnelns västra mynning i västnordvästlig riktning. Långt bort skymtar byn Åliden som banan passerar vid stationen Öre älv söder om passagen över älven. närmare syns på spårets högra sida en bit av den gamla banvall som användes före banan rätades något i samband med den nya tunneln.


Utsikt från tunnelns östra mynning.


Strax före tunnelmynningen österifrån kan man se den gamla tunnelns östra mynning på norra sidan.


Den gamla banvallen på västra sidan om tunneln, vy västerut.


Den gamla banvallen in mot västra mynningen. Här är mycket igenväxt och jag kan inte rekommendera någon att försöka följa den gamla banan, man tar sig knappt ut!

Klicka på bilderna för att förstora dem! Bilderna är tagna den 20 juni 2007. Bilderna finns också på Jvgfoto.se: Tallbergstunneln. Flygbilder och kartor över platsen finns här. Länkar till tidigare inlägg i serien finns här.


Kommentarer:

Postvagnen