SbÖN 77: Brattsbacka (Brs) - banans mittstation [21 bilder]

Skrivet av David Larsson den 26. okt 2007 18:03:44:

Stambanan genom övre Norrland mellan Bräcke och Boden har totalt 75 stationer inkluderande ändstationerna. Då Brattsbacka blir den 38:e stationen som jag beskriver i denna serie innebär det att man här har lika många stationer i riktning mot Bräcke som mot Boden, Brattsbacka är den 38:e även norrifrån. Banans mittpunkt räknat i bansträcka (om den nu har en entydig sådan beroende på de dubbla bansträckningar som förekommer) finns lite längre norrut, dock söder om Vännäs som kanske är den mest naturliga punkten i vilken man kan dela banan i en sydlig och en nordlig del.

Stationen är belägen i den lilla Ångermanländska byn Brattsbacka i allra nordligaste delen av landskapet men i södra delen av Västerbottens län. Mellan Norrfors och Högbränna är stambanans huvudsakliga riktning öst-västlig, så också vid passagen genom Brattsbacka. Väster om Brattsbacka är bana emellertid ganska krokig där den följer Leduåns krokiga dalgång mellan sjöarna Långvattnet, Bergsjön och Vångsjön. Dessa kurvor kan man som persontågsresenär ofta märka som tjut och oväsen från räls och hjul.

Vi börjar med några bilder från linjen mellan Norrfors och Brattsbacka:

En obevakad plankorsning några kilometer norr om Norrfors. Här finns ett viltstängsel med grindar för vägen, för tillfället ställda på sidan. Längre norrut är banan långa sträckor helt inhängnad.


Vy längs linjen mot mellanblocksignalerna mitt mellan Norrfors och Brattsbacka. Notera att hjälpkraftledningen här är en isolerad hängkabel.


Några kilometer väster om Brattsbacka går banan en kort stund nära vägen mellan Norrfors och Brattsbacka. Orienteringstavlan för hastighetssänkning vittnar om kurvorna österut mot Brattsbacka.

Vi fortsätter med några kurviga bilder:

I västra delen av Brattsbacka finns denna smala bro över järnvägen mitt i en av de längsta kurvorna.


Banan västerut med smörjningsanläggning i spåret.


Banan västerut sedd från vägbrons södra sida. Strax bakom slyet på vänster sida ligger en vik av Bergsjön som banan gör en extra krok runt.


Banan österut mot Brattsbacka.


Banan österut svänger här för att komma på rätt sida om Leduån i dalen längre bort till höger.

Så till stationsområdet och dess nära omgivningar:

Banverkets el- och signalteknikbyggnader inne på stationsområdet i Brattsbacka med stationshuset i bakgrunden.


Bangården västerut sedd från den ganla lastkajen vid stationsområdet.


Stationshuset sett från sydost.


Stationshuset sett från nordost.


Uthus på stationshustomten.


Stationshuset sett från norr. Stationshuset var sammanbyggt i vinkel med godsmagasinet, vilket troligen är vad vi ser än idag något ombyggt.


En bekant hustyp i en något platt fotovinkel. Antagligen har jag brutit mot någon gyllene regel angående hur tredimensionella objekt bör avbildas, men ni har väl sett liknande byggander förut!


Stationsområdet öster om stationshuset med lastkajen till höger.


Två mindre byggnader på stationsområdet. Vad kan dessa ha använts till?


Bangården sedd österut mot utfarten norrut mot Vännäs. Stationen har två tågspår samt ett sidospår på norra sidan.

Sist några bilder från den norra stationsgränsen:

Infarten norrifrån till Brattsbacka, längre bort skymtar stationshuset.


Utfarten norrut mot Oxmyran och Vännäs.


Utfarten norrut med utfartssignalen från Brattsbacka närmast och försignalen till Oxmyran längre bort. Oxmyrans station är belägen vid vägbron som skymtar längst bort. Skillnaden i banstandard är stor mellan östra och västra sidan av Brattsbacka. Här är banan rak ett par kilometer för att sedan dela sig i en ny och gammal bana där den nya håller hög standard. Notera hastighetsskylten, inte så vanlig längs denna bana!

Klicka på bilderna för att förstora dem! Bilderna är tagna den 20 juni 2007. Bilderna finns också på Jvgfoto.se: Brattsbacka (Brs). Länkar till tidigare inlägg i serien finns här.


Kommentarer:

Postvagnen