SbÖN 74: Lögdeälven [17 bilder]

Skrivet av David Larsson den 23. okt 2007 17:52:21:

Vi fortsätter norrut och når nästan fram till Norrfors innan nästa intressanta objekt längs banan dyker upp. Det är dags för en älvpassage, denna gång handlar det om Lögdeälven. Älven rinner från sydligaste Lappland genom Ångermanland och rinner ut i Bottenhavet vid Lögdeå. Denna oreglerade skogsälv karakteriseras av sitt ravinlandskap och meanderbågar. Stambanan genom övre Norrland passerar över älven omedelbart söder om Norrfors på en hög betongbro. Bredvid denna bro står den gamla stålbron kvar.

Först stannar vi till vid en plats söder om älvpassagen:

Strax söder om Norrfors passerar vägen från Trehörningsjö på en relativt ny viadukt över järnvägen.


Den gamla vägsträckningen över banan var lite krokigare och är fortfarande synlig.


Banan söderut mot Trehörningsjö och Mellansel.


Från vägen i närheten av viadukten har man denna vy norrut där man skymtar bron över Lögdeälven samt den gamla banvallen till den gamla bron strax till höger om spåret.

Nu tar vi oss fram till bron:

Banan sedd söderut från plats alldeles i närheten av Lögdeälvsbron.


Banans passage över Lögdeälven sedd söderifrån med infartssignalen till Norrfors i förgrunden. Från denna vinkel ser inte älvpassagen så storslagen ut.


Bilden ovan är dock tagen uppe från toppen av denna branta nipslänt som här ses från vägen mellan Trehörningsjö och Norrfors som passerar över Lögdeälven strax bakom fotografen.


En vilt strömmande älv med samma vägs fortsättning in i Norrfors i bakgrunden.


Vrider man sig något åt höger jämfört med förra bilden får man denna utsikt mot stambanans passage över älven.


Längs älven finns vandringsleden Lögdeälvsleden och från denna kan man studera broarna på närmare håll.


Den nya och den gamla bron sedd mot norra älvsidan.


Den gamla brons södra brostöd med den nya brons dito i förgrunden.


Broarna sedda genom södra brostödet på den gamla bron.


Den gamla brons södra brostöd.


Nya brons södra brostöd.


Järnväg ovanför trädtopparna.


Ett norrgående godståg passerar över Lögdeälvsbron.

Då detta tåg medförde ett stort antal containrar med Nor-Cargos logotyp antar jag att detta är ett näst intill rättidigt ARE-tåg 4004. Skam den som ger sig, jag tänker föreslå detta nummer på ARE-tåg tills jag hittar det rätta, var det inte det jag fotograferade i Trehörningsjö kanske det kan vara detta! smile

Klicka på bilderna för att förstora dem! Bilderna är tagna den 20 juni 2007. Länkar till tidigare inlägg i serien finns här.

Kommentarer:

Postvagnen