SbÖN 70: Stålpendel i Långvattnet [1 bild]

Skrivet av David Larsson den 17. okt 2007 05:04:18:

Ett fullastat södergående stålpendeltåg draget av Rc4 1184 och ytterligare ett Rc-lok passerar Långvattnets station på förmiddagen den 20 juni 2007.

Rc4 1184 även fotograferades ett dygn tidigare i Selsjön med ett norrgående tåg. Då gick det tillsammans med Rc4 1154, kanske är det samma lok såm hänger med 1184 även denna dag?

Klicka på bilden för att förstora den! Länkar till tidigare inlägg i serien finns här.


Det har på senaste tiden dykt upp många tågbilder i denna dokumentation av Stambanan genom övre Norrland, ofta som egna avsnitt. Syftet med resan var att dokumentera banan och miljöerna kring den så som den såg ut sommaren 2007. Järnvägsmiljöer kan vara stationer med dess byggnader, broar, tunnlar och andra intressanta objekt längs linjen. Men vad vore en järnväg utan tågen? Det skulle vara en död bana, helt ointressant. Dessutom förändras utbudet av fordon på en bana relativt snabbt, det är knappast samma fordon som rullar här som när banan var ny. Därför tycker jag att fordonsbilderna ska få ta plats i denna och andra bandokumentationer.

Vill tillägga att antalet fotograferade fordon under min resa längs SbÖN inte fördelade sig särskilt jämnt över tiden och att det denna tredje resdag som jag nu visar bilder från fotograferades klart flest tåg. Det innebär att det lite senare i serien åter blir lite glesare med tågbilder, så njut nu ni som vill se många fordon!

Kommentarer:

Postvagnen