SbÖN 65: Industrispåret i Långviksmon [13 bilder]

Skrivet av David Larsson den 10. okt 2007 11:28:31:

Nästa station på resan längs Stambanan genom övre Norrland norrut är Långviksmon, vilket också är en företagstät liten tätort på den ångermanländska landsbygden. Då jag har ganska många bilder från orten studerar vi i detta avsnitt det industrispår som finns med anslutning till södra änden av bangården.

Yttersta spårspärren på industrispåret, till höger skymtar stambanan.


Industrispåret går sedan genom ett mindre skogsparti.


Det kommer sedan till första lastkajen som tillhör Stegbo möblers lagerlokal. Möbelaffären skymtar precis i bildens högerkant.


Lastkajen kan angöras av både lastbil och spårfordon.


Direkt efter lastkajen finns ytterligare en sektionering av kontaktledningen utöver den som finns vis spårets anslutning till stambanan.


Spåret passerar sedan över Örnvägen, vilket är vägen söderut mot Björna.


På andra sidan vägen finns ytterligare en spårspärr och här slutar Banverkets spår. Spåret fortsätter en bit in på Strängbetongs fabriksområde.


Passagen över Örnvägen sedd söderifrån.


Strängbetongs fabriksområde i södra delen av Långviksmon, vägen mot Björna till höger.


På spåret inne på fabriksområdet stod vagnar med slipers, sannolikt för transport till Botniabanan.

Sist några fler bilder på Tb-loket DLL 3101B som stod uppställt på industrispåret vid Strängbetongs fabrik, och som vi stiftade bekantskap med redan i Mellansel. Transporten av slipers på den bilden gick från fabriken i Långviksmon med slutdestination vid bygget av Botniabanan.Klicka på bilderna för att förstora dem! Bilderna är tagna den 20 juni 2007. Länkar till tidigare inlägg i serien finns här.

Kommentarer:

Postvagnen