SbÖN 63: Gideälven [7 bilder]

Skrivet av David Larsson den 08. okt 2007 13:24:29:

Efter en helg med väldigt många broar i Postvagnen tänkte jag nu fortsätta resan längs Stambanan genom övre Norrland. Nu är det intressant nog så att på tur bland de planerade avsnitten står ett som handlar om en älvpassage och därför om, just det, en bro!

Gideälven rinner från södra Lappland via Fredrika, Björna och Gideå för att slutligen rinna ut i Bottenhavet vid Husum. Stambanan genom övre Norrland passerar över banan omedelbart norr om bangården i Björna. Här är älven smal och ström, här följer Björnafallet, Svartsvedjeforsen, Isbrytarforsen, Järnvägsbroforsen (!) tätt inpå varandra. Lite längre norrut passerar banan förbi Björna kraftstation med sin kraftverksdamm.

Bron över Gideälven sedd söderifrån på östra sidan av banan.


Bron och forsarna uppströms järnvägsbron, vattenflödet är här reglerat av kraftverksdammen lite längre upp.


Bron sedd från sydost.


Under järnvägsbron finns en enkel träbro.


På södra sidan av älven finns ett gammalt brofäste kvar på västra sidan av järnvägen.


En halv kilometer norr om älvpassagen skymtar Björna kraftstation.


Därefter breder dammen ut sig intill järnvägen.

Klicka på bilderna för att förstora dem! Bilderna är tagna den 20 juni 2007. Bilderna finns också på Jvgfoto.se: Gideälven. Länkar till tidigare inlägg i serien finns här.


Kommentarer:

Postvagnen