SbÖN 61: Björna (Bj) [12 bilder]

Skrivet av David Larsson den 05. okt 2007 04:49:07:

Vi fortsätter vidare norrut till nästa station. Tätorten Björna ligger längs Stambanan genom övre Norrland mellan Mellansel och Vännäs där banan korsar väg 352 mellan Örnsköldsvik och Fredrika. Nordost om samhället rinner Gideälven och landskapet är blandat kuperat. Björna station är speciell då bangården ligger i en lång kurva på cirka 90 grader, utfarten mot Mellansel ligger i riktning västerut och utfarten mot Vännäs i riktning norrut. Denna kurva gör det relativt enkelt att som tågresenär känna igen Björna även i mörker.

Utfarten mot Mellansel, vy västerut. Huvudspåret ligger i ytterkurva, dvs. till vänster i bild.


Utfarten mot Mellansel. Banan söderut mot Björnsjö är relativt krokig söder om Björna.


Bangårderns sydvästra ände sedd österut.


Väg 352 mellan Örnsköldsvik och Fredrika passerar under järnvägen mitt i samhället.


Bangården sedd mot sydväst, bron över väg 352 skymtar längre bort.


En magasinsliknande byggnad på östra sidan av spåren.


Vid norra änden av bangården övergår kurvan till rakspår.


Norra bangårdsänden sedd norrut.


Mellansignalen Bj 2/6 på huvudtågspåret, i bakgrunden det korta sidospåret som finns på bangårdens västra sida vid norra bangårdsänden.


Norra bangårdsänden med det korta stickspåret på västra sidan.


Fjärrkuren står på västra sidan av spåren.


Bangården söderut sedd från norra bangårdsänden.

Klicka på bilderna för att förstora dem! Bilderna är tagna den 20 juni 2007. Bilderna finns också på Jvgfoto.se: Björna (Bj). Länkar till tidigare inlägg i serien finns här.

Kommentarer:

Postvagnen