Sv: SbÖN 50: Anundsjö (Anö) [9 bilder]

Skrivet av elge den 27. sep 2007 13:05:07:

Som ett svar på: SbÖN 50: Anundsjö (Anö) [9 bilder] skrivet av David Larsson den 12. sep 2007 10:02:19:

Det är ett tag sedan David ställde frågan om en "stor vit byggnad" i Anö, jag misstänkte att det var ett sk "Betjäningshus". I dag fick jag det bekräftat av en säker källa. Källan i fråga tjänstgjorde som tkl i Anö en period. I huset fanns fyra lägenheter, som beboddes av bl a ett trafikbiträde, banförman och banarbetare.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

>I detta femtionde avsnitt i serien om STambanan genom övre Norrland skall vi så behandla Anundsjö station. Banan från Kälvattnet stiger efter den stationen något och når denna stationssträckas högsta punkt vid Bodsjön (alltså minst andra sjön i ordningen längs banan med det namnet) på omkring 225 meter över havet. Därefter börjar för norrgående tåg utförsbackarna mot Mellansel.
>Anundsjö stationssamhälle är beläget längs vägen mot Sidensjö cirka 2 kilometer söder om Anundsjö kyrkby och tätorten Bredbyn med cirka 1300 invånare. Stationssamhället ligger högt, cirka 175 m.ö.h., i jämförelse med Bredbyn och Mellansel belägna i var sin ände av Anundsjön som ligger på 50 m.ö.h. Stationshuset är sedan länge rivet och stationssamhällets blomstringstid är förbi, idag är stationen enbart en mötesstation med tre tågspår.
>Så till bilderna, inkluderande en fråga: På andra bilden uppifrån syns till vänster en stor vit byggnad. Har denna byggnad haft någon speciell järnvägsanknuten funktion?
>

Utfarten söderut från Anundsjö. Södergående tåg möter här efter Anundsjö ytterligare några motlut som tar dem upp ytterligare 50 höjmeter.


>

Vy österut från bangårdens norra sida.


>

Stationen har tre tågspår med huvudspåret i mitten. Lägg märke till att huvudspåret har träslipers medan övriga spår har betongslipers.


>

Stationskurten i Anundsjö i rött tegel. Som resenär i södergående persontåg blir man glad när denna byggnad med skylten "Anundsjö" svagt upplyst av lampan i bild uppenbarar sig, eftersom tåget då klarat sig förbi det värsta motlutet.


>

Magasinsbyggnader på stationsområdet.


>

Östra delen av bangården, vy österut. Här finns också ett sidospår på norra sidan av bangården.


>

Fler byggnader vid östra bangårdsänden.


>

Omedelbart öster om bangården finns en viadukt där Sidensjövägen passerar över stambanan. Här ser vi bangården västerut från denna bro.


>

Banan österut med utfarten mot Mellansel sedd från bron för Sidensjövägen.


>Klicka på bilderna för att förstora dem! Bilderna är tagna den 19 juni 2007. Bilderna finns också på Jvgfoto.se: Anundsjö (Anö). Länkar till tidigare inlägg i serien finns här.

Kommentarer:

Postvagnen