SbÖN 45: Skorped (Sop) [17 bilder]

Skrivet av David Larsson den 04. sep 2007 05:59:16:

Så har vi då kommit fram till denna skogrika bygds huvudort. Skorped är en station längs stambanan genom övre Norrland och också ett samhälle i Örnsköldsviks kommun, Ångermanland. Skorpeds socken täcker in en stor del av de övre delarna av Nätraåns dalgång. Landskapet är kuperat och alldeles intill stationen finner vi det branta Stationsberget. Kyrkbyn finner man drygt en kilometer öster om stationssamhället.

Jag lägger nu ut alla mina bilder i direkt i detta inlägg, även om det blev många denna gång. Jag antar att det som vanligt finns olika åsikter här på forumet om hur många bilder man "får" bifoga i ett inlägg, och jag hoppas att jag inte skrämmer bort för många med en större mängd bilder.

Först några bilder från västra delen av bangården:

Vid infarten till Skorped söderifrån (västerifrån) passerar banan över denna bro över Önskanån, ett biflöde till Nätraån.

I stationssamhällets västra del finns en plankorsning, vy västerut. Här skymtar också bron på bilden ovan.

Bangården i Skorped sedd från väster.

Bangårdens västra ände sedd från södra sidan av densamma.

Stationsberget höjer sig majestätiskt på bangårdens norra sida, i förgrunden ett av Banverkets arbetsfordon på sidospåret i söder.

Så en studie av Skorpeds stationshus från olika vinklar och i olika ljus:

Stationshuset, vy från öster.

Stationshuset, vy från sydost.

Stationshuset, vy från söder.

Stationshuset, vy från sydväst.

Stationshuset, vy från väster.

Stationshuset, vy från nordväst.

Stationshuset, vy från nordost.

Slutligen några bilder från östra delen av bangården:

Bangården öster om stationshuset, stationen har tre tågspår.

Ett södergående godståg draget av Rc4 1194 passerar Skorpeds station, en mötesplats längs Stambanan genom övre Norrland.

Utfarten norrut i östra delen av bangården.

Försignalen norrifrån till Skorped.

I höjd med kyrkbyn finns denna plankorsning. Järnvägen går här i utkanten av byn och som tågresenär ser man inte så mycket av det lilla öppna jortbrukslandskapet som finns här.

Klicka på bilderna för att förstora dem! Bilderna är tagna den 19 juni 2007. Bilderna finns också på Jvgfoto.se: Skorped (Sop). Länkar till tidigare inlägg i serien finns här.

Kommentarer:

Postvagnen