SbÖN 32: Forsmo (Fsm) [7 bilder]

Skrivet av David Larsson den 16. aug 2007 12:37:48:

Forsmo station ligger längs Stambanan genom övre Norrland ett par mil norr om Långsele. Samhället Forsmo ligger högt uppe på platt hedmark men alldeles nära de branta sluttningarna som omger Ångermanälven. Vid stationen ansluter också den oelektrifierade TAM-banan från Hoting, anslutningspunkten finner vi vid stambanans norra utfart. Stationen har tre genomgående spår med huvudspåret i mitten. På östra sidan spåren står det gula stationshuset.

Södra infarten till Forsmo, längre bort kan man skymta stationsområdet.

Forsmo stationshus sett från sydväst.

Närmast stationshuset finns ett spår utöver stationens tre genomgående spår som skymtar till vänster.

Forsmo stationshus med godsmagasin sett från nordost.

Bangårdens norra ände sedd från den plankorsning som ligger mellan bangården och skiljeväxeln mellan stambanan och banan mot Hoting.

Banskillnaden mellan den oelektrifierade banan mot Hoting till vänster och stambanan till höger.

Omedelbart norr om bangården i Forsmo viker stambanan norrut av i högerkurva nerför sluttningen mot Ångermanälvens djupa dal för att komma till Forsmobron. Den uppmärksamme lägger märke till att hjälpkraften från Forsmo och norrut har två linor istället för som hittils tre.

Ämnet för nästa del i serien har ni väl redan listat ut, nu när en av banans större broar finns på nära håll!

Klicka på bilderna för att förstora dem! Bilderna är tagna den 19 juni 2007. Fler bilder från Forsmo finns på Jvgfoto.se: Forsmo (Fsm). Länkar till tidigare inlägg i serien finns här.

Kommentarer:

Postvagnen