SbÖN 24: Helgum (Hlm) [6 bilder]

Skrivet av David Larsson den 03. aug 2007 10:04:25:

På sträckan mellan Bispgården och Helgum förflyttar sig Stambanan genom övre Norrland mellan Indalsälvens och Faxälvens dalgångar och här följer inte banan något större vattendrag, undantaget sista biten mellan Ledingssjön och Faxälven där Ledingsån finns nära järnvägen. Helgums stationssamhälle ligger i södra änden av Helgumssjön, som ingår i Faxälvens vattensystem, medan vi finner Helgums kyrka en mil norrut på sjöns västra sida. Stationssamhället är koncentrerat omkring bangården som har tre genomgående spår i öst-västlig riktning med huvudspåret i mitten. I bangårdens västra halva finns en plankorsning tvärs över de tre spåren.


För att inte börja även detta inlägg med en skymningsbild, börjar vi istället med en bild representativ för hela sträckan Bräcke-Långsele:

Banan söderut vid plankorsningen med vägen på södra sidan Helgumssjön. Här når banan söderifrån Faxälvens dalgång med tillhörande jordbrukslandskap.

Skymningsbilden kommer istället här:

Utsikt över Helgumssjön från västra utfarten från Helgum.

Jag lite fundersam vad gäller stationsbyggnader i Helgum. Vad jag förstår har det ursprungliga stationshuset ersatts under 1900-talets andra hälft. Är det den nya byggnaden vi ser nedan?

Stationsbyggnaderna på norra sidan spåren.

En trasig stationsskylt som tyvärr stämmer ganska bra med det allmänna intrycket av stationen i övrigt.

Plankorsningen över bangården i dess västra halva. Här ljuder signalerna ofta under nätternas godstågsmöten.

En bit ut på linjen finner vi en kurva som kan användas för att titta på andra änden av tåget man färdas i...

Ett par kilometer öster om Helgums station går banan i en lång kurva, närmare 180 graders sväng, runt Faxälvens kraftiga sväng.

Klicka på bilderna för att förstora dem! Bilderna är tagna på kvällen den 18 juni respektive morgonen den 19 juni 2007. Fler bilder från Helgum finns på Jvgfoto.se: Helgum (Hlm). Länkar till tidigare inlägg i serien finns här.

Kommentarer:

Postvagnen