SbÖN 19: Indalsälven och Döda fallet [4 bilder]

Skrivet av David Larsson den 25. jul 2007 14:42:48:

Efter Hans Bromans trevliga "tjuvstart" på bildvisandet från Döda fallet igår kommer nu mina bilder från platsen. Vi befinner oss alltså på linjen mellan Ragunda och Bispgården där Stambanan genom övre Norrland passerar över Indalsälven. Här finns två broar över älven, den ursprungliga stålbron byggd år 1885 samt den nyare betongbron byggd 1955. På östra sidan av älven passerar man tätt inpå Döda fallet, det vattenfall som torrlades år 1796 när Vildhussen försökte bygga en kanal vid sidan av fallet. Den uppmärksamme tågresenären hinner se turistattraktionen en kort stund när platsen passeras.

Just den kväll jag besökte platsen var allt mycket stilla, tyvärr även tågtrafiken... Men en ljum jämtländsk sommarkväll vid en spegelblank mörk Indalsälv kan vara stämningsfull utan tåg, vilket jag hoppas kunna ge en glimt av i denna första bild:

Så några fler bilder från området kring Döda fallet på älvens östra sida:

På östra sidan älven passerar banan över den gamla älvfåran i kurva och går därmed rakt igenom naturreservatet runt Döda fallet.

Den krokiga banan mot Bispgården syns till vänster i slänten ner mot Döda fallet, vars nedre vattenfyllda del kan ses i till höger.

Sist en liten översiktsbild!

Översiktsvy västerut över området från östra sidan. De båda broarna över indalsälven syns tydligt, och längre bort mitt i bild skymtar norra mynningen av Ragundatunneln.

Klicka på bilderna för att förstora dem! Bilderna är tagna den 18 juni 2007. Fler bilder från platsen finns på Jvgfoto.se: Indalsälven och Döda fallet. Länkar till tidigare inlägg i serien finns här.

Kommentarer:

Postvagnen