Vännäs - Holmsund i Postvagnen

Mellan juli och oktober 2009 har jag publicerat en serie bildreportage om banan Vännäs - Umeå - Holmsund i Svenska järn­vägs­klubbens internet­forum Post­vagnen. Serien bygger huvudsakligen på bilder från en resa i mitten av juni 2008 kompletterat med bilder från juli och augusti 2009. Serien är nu avslutad, men avsnitten kan fortfarande följas på länkarna nedan.

Vns-Hod 1: Vännäs (Vns) - Utfarten mot Umeå
Vns-Hod 2: Tvärån
Vns-Hod 3: Bvst 560 Tvärån
Vns-Hod 4: Linjen Vännäs - Brännland I
Vns-Hod 5: Bvst 561 Vännäs by
Vns-Hod 6: Vännäsby fd station
Vns-Hod 7: Vindelälven
Vns-Hod 8: Linjen Vännäs - Brännland II
Vns-Hod 9: Bvst 563 Brattby
Vns-Hod 10a: Brattby, ny mötesstation
Vns-Hod 10b: Brattby, ny mötesstation - Läget 26/8-09
Vns-Hod 11: Linjen Vännäs - Brännland III
Vns-Hod 12: Gubböle f.d. hållplats
Vns-Hod 13: Linjen Vännäs - Brännland IV
Vns-Hod 14: Bvst 565 Norrfors
Vns-Hod 15: Brännland (Brd)
Vns-Hod 16: Linjen Brännland - Umeå C I
Vns-Hod 17: Brännlandsberget (Brdb)
Vns-Hod 18: Klockarbäcken (Klbn) och bvst 568 Klockarbäcken
Vns-Hod 19: Linjen Brännland - Umeå C II, bygge på slätten
Vns-Hod 20: Umeå nya godsbangård
Vns-Hod 21: Umeå C (Uå) - Västerslätts industriområde
Vns-Hod 22: Umeå C (Uå) - Godshantering i centrum
Vns-Hod 23: Umeå C (Uå) - Stationshuset och bangården
Vns-Hod 24: Umeå C - Umeå Ö
Vns-Hod 25: Umeå Ö (Uåö) - juni 2008
Vns-Hod 26: Umeå Ö (Uåö) - juli/augusti 2009
Vns-Hod 27: Linjen Umeå Ö - Gimonäs
Vns-Hod 28: Gimonäs (Gim) - juni 2008
Vns-Hod 29: Gimonäs (Gim) - juli/augusti 2009
Vns-Hod 30: Bergsboda - juni 2008
Vns-Hod 31: Bergsboda - juli/augusti 2009
Vns-Hod 32: Linjen Gimonäs - Holmsund
Vns-Hod 33: Holmsund (Hod) - Norra infarten
Vns-Hod 34: Holmsund (Hod) - Bangården och stationshuset
Vns-Hod 35: Umeå hamn med stoppbock på Hillskär