SbÖN i Postvagnen 2008/2009

Från oktober 2008 till juli 2009 har jag publicerat en bildserie om Stam­banan genom övre Norrland (SbÖN) mellan Boden och Bräcke i Svenska järn­vägs­klubbens internet­forum Post­vagnen. Denna andra säsong med bildreportage från banan har i 124 avsnitt behandlat sträckan Boden - Vännäs med mer fördjupade studier än i den första säsongen och med bilder huvudsakligen tagna under sommaren 2008. Den första serien i 160 avsnitt behandlade hela SbÖN och byggde på bilder från fem dygns resa längs banan i mid­sommar­veckan 2007.

Första bildserien (avsnitt 1-160) kan följas här: SbÖN i Postvagnen 2007/2008.

Boden - (Älvsbyn)

SbÖN 161: Boden C (Bdn) - Norra delen
SbÖN 162: Boden C (Bdn) - Plattformsvyer
SbÖN 163: Boden C (Bdn) - Stationshuset m.m.
SbÖN 164: Linjen Boden C - Boden S
SbÖN 165: Boden S (Bds)
SbÖN 166: Luleälven
SbÖN 167: Linjen Boden S - Hednoret
SbÖN 168: Hednoret (Ht)
SbÖN 169: Bvst 292 Hednoret
SbÖN 170: Linjen Hednoret - Degerbäcken
SbÖN 171: Degerbäcken (Dbn)
SbÖN 172: Linjen Degerbäcken - Brännberg
SbÖN 173: Alån
SbÖN 174: Brännberg (Brg)
SbÖN 175: Nytt och gammalt söder om Brännberg
SbÖN 176: Bergträsk (Bgt) f.d. station
SbÖN 177: Bergträsktunneln
SbÖN 178: Laduberg (Lrg)
SbÖN 179: Ladubergstunneln
SbÖN 180: Linjen Laduberg - Älvsbyn
SbÖN 181: Piteälven
SbÖN 182: Bvst 278F Älvsby

Älvsbyn - (Jörn)

SbÖN 183: Älvsbyn (Äy) en sommarkväll
SbÖN 184: Älvsbyn (Äy) en mulen höstdag
SbÖN 185: Nyfors (Nyf)
SbÖN 186: Linjen Nyfors - Korsträsk
SbÖN 187: Korsträsk (Ktä)
SbÖN 188: Bvst 273 Petberg
SbÖN 189: Linjen Korsträsk - Järneträsk
SbÖN 190: Järneträsk (Jnt)
SbÖN 191: Bvst 270 Teuger med gamla linjen runt Stor-Teuger
SbÖN 192: Linjen Järneträsk - Storsund
SbÖN 193: Storsund (Sts) en försommarkväll
SbÖN 194: Bvst 268 Storsund
SbÖN 195: Bvst 267 Storsund
SbÖN 196: Storsund (Sts) en sommardag
SbÖN 197: Linjen Storsund - Koler I
SbÖN 198: Lillpiteälven
SbÖN 199: Linjen Storsund - Koler II
SbÖN 200: Koler (Klr)
SbÖN 201: Minnesstenen vid Koler
SbÖN 202: Linjen Koler - Storblåliden
SbÖN 203: Storblåliden (Sbi)
SbÖN 204: Linjen Storblåliden - Långträsk
SbÖN 205: Åbyälven
SbÖN 206: Bvst 256F Långträsk
SbÖN 207: Gryning i Långträsk (Ltk)
SbÖN 208: Sommareftermiddag i Långträsk (Ltk)
SbÖN 208b: Torvhantering i Långträsk (Ltk)
SbÖN 209: Bvst 255B Långträsk
SbÖN 210: Linjen Långträsk - Myrheden
SbÖN 211: Bvst 252 Långträskån
SbÖN 212: Myrheden (Mhn)
SbÖN 213: Vattentornet i Myrheden
SbÖN 214: Bvst 251B Myrheden
SbÖN 215: Bvst 249F Byske älv
SbÖN 216: Byskeälven
SbÖN 217: Linjen Myrheden - Träskholm
SbÖN 218: Träskholm (Thm)
SbÖN 219: Linjen Träskholm - Storträsk
SbÖN 220: Storträsk (Sto)
SbÖN 221: Linjen Storträsk - Jörn

Jörn - (Bastuträsk)

SbÖN 222: Jörn (Jrn) - Bangården
SbÖN 223: Jörn (Jrn) - Stationshuset och järnvägshotellet
SbÖN 224: Linjen Jörn - Lidlund
SbÖN 225: Skidträskån - broar och linjeomläggning
SbÖN 226: Lidlund (Ldl)
SbÖN 227: Linjen Lidlund - Karsbäcken, norra delen
SbÖN 228: Petikån
SbÖN 229: Skellefteälven, nya bron
SbÖN 230: Kusfors f.d. station
SbÖN 231: Bvst 231 Kusfors
SbÖN 232: Gamla linjen över Skellefteälven vid Kusfors
SbÖN 233: Linjen Lidlund - Karsbäcken, södra delen
SbÖN 234: Karsbäcken (Krb)
SbÖN 235: Gammal banvall vid Förrådet
SbÖN 236: Gammal banvall vid Gomtjärnberget
SbÖN 237: Linjen Karsbäcken - Bastuträsk

Bastuträsk - (Hällnäs)

SbÖN 238: Bastuträsk (Bst) - Bangården, norra delen
SbÖN 239: Bastuträsk (Bst) - Stationshuset och lokstallet
SbÖN 240: Bastuträsk (Bst) - Bangården, södra delen
SbÖN 241: Bastuträsk (Bst) - Triangeln och industrispåret
SbÖN 242: Linjen Bastuträsk - Kattisträsk
SbÖN 243: Kattisträsk (Kaä)
SbÖN 244: Linjen Kattisträsk - Åsträsk
SbÖN 245: Åsträsk (Åst)
SbÖN 246: Bvst 216B Åsträsk
SbÖN 247: Bvst 215F Åsträsk
SbÖN 248: Sikån
SbÖN 249: Linjen Åsträsk - Lubboträsk
SbÖN 250: Lubboträsk (Luä)
SbÖN 251: Linjen Lubboträsk - Ekträsk
SbÖN 252: Sävarån
SbÖN 253: Ekträsk (Etk)
SbÖN 254: Bvst 209 Ekträsk
SbÖN 255: Linjen Ekträsk - Yttersjön
SbÖN 256: Bvst 205 Stensjön
SbÖN 257: Yttersjön (Yö)
SbÖN 258: Bvst 204 Yttersjön och 203 Yttersjön
SbÖN 259: Linjen Yttersjön - Hällnäs
SbÖN 260: Bvst 202 Maltjälen
SbÖN 261: Bvst 200F Rörtjärn

Hällnäs - Vännäs

SbÖN 262: Hällnäs (Hls)
SbÖN 263: Bvst 199B Hällnäs
SbÖN 264: Linjen Hällnäs - Vindeln
SbÖN 265: Vindeln (Vdn)
SbÖN 266: Bvst 193 Degerfors
SbÖN 267: Linjen Vindeln - Tvärålund I
SbÖN 268: Bvst 192 Vindelälven
SbÖN 269: Vindelälven
SbÖN 270: Linjen Vindeln - Tvärålund II
SbÖN 271: Bvst 191 Degeråsen
SbÖN 272: Bvst 190 Tväråträsk
SbÖN 273: Tvärålund (Tvä)
SbÖN 274: Bvst 189 Olstorp
SbÖN 275: Linjen Tvärålund - Tväråbäck
SbÖN 276: Bvst 187 Gullbäck
SbÖN 277: Tväråbäck (Tvb)
SbÖN 278: Bvst 184 Nilsland
SbÖN 279: Linjen Tväråbäck - Vännäs
SbÖN 280: Vännäs (Vns) - Triangeln och norra bangårdsänden
SbÖN 281: Vännäs (Vns) - Plattformsvyer
SbÖN 282: Vännäs (Vns) - Stationshuset
SbÖN 283: Vännäs (Vns) - Tågx Vns in memoriam
SbÖN 284: Vännäs (Vns) - Lokstallsområdet