Operatörsbyte i nattågstrafiken

I samband med tågplansskiftet natten mellan den 12 och 13 december 2020 lämnade SJ över nattågstrafiken i övre Norrland till Vy Tåg. Den upphandlade trafiken inkluderar nattåg Luleå–Stockholm och Narvik–Stockholm och omvänt och anslutande dagtåg på Malmbanan. Den här filmen följer tågtrafiken före, under och efter operatörsbytet och visar i tio delar de berörda tåg som i tur och ordning ankom till och avgick från Gällivare under knappt tre dygn, detta tillsammans med flera andra gods- och persontåg som rörde sig i området.

Eftersom Trafikverket tillhandahåller fordonen till den operatör som för närvarande är ansvarig för trafiken, och eftersom tidtabellerna för tågen endast justerades marginellt blev de visuella och trafikeringsmässiga förändringarna i samband med detta operatörsbyte egentligen ganska små. Den här filmen får ändå tjäna som en samtids- dokumentation av denna såväl för invånarna som för besökande gäster viktiga persontrafik vid en av Malmbanans större stationer så som den såg ut under några dagar i december 2020. Samtliga visade tåg finns listade sist i filmen.

Bilder och filmer (1)

Lördag 12 december 2020

Operatörsbyte i nattågstrafiken – En trafikdokumentation från en av Malmbanans stationer.  2 år
ID-nummer:  32800
Direktlänk: /bild/00032800/
Fotodatum: den 12 december 2020
Publicerad: den 1 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!