Varberg–Halmstad

Den tredje och sista resdagen på denna höstresa med Svenska Järnvägsklubben utgick från Varberg, men då allt tågtrafik genom staden var avstängd under helgen fick avresan liksom ankomsten dagen före ske med landsvägsbuss. Detta kunde dock utnyttjas så att den inledande färden i stället följde den sedan länge nedlagda Varberg–Ätrans järnväg och bibanan Ätran–Kinnared till Halmstad–Nässjö järnvägar, detta med guidning vid några av de kvarvarande stationsmiljöerna. Rälsbusståget som övernattat i Värnamo behövde avgå från Kinnared redan vid tiotiden för att vi skulle hinna med alla dagens aktiviteter, så söndagsmorgonen till trots blev det ingen sovmorgon utan bussarna avgick klockan 07:30 efter intagen hotellfrukost.

Kinnared är den nordligaste stationen, formellt hållplats, vid HNJ inom landskapet Halland, men när rälsbussarna nu rullade söderut mot Torup var det dags att göra en avstickare in på sidobanan in mot Hyltebruk i landskapet Småland, orten ligger dock ändå i Hallands län. Banan dit har trafikerats av tåg till och från ortens pappersbruk, men vid tiden för resan hade det just meddelats att trafiken skulle komma att läggas ned under hösten och föras över till lastbil. Framtiden för denna sidobana i system S är därmed numera betydligt mer osäker än tidigare. Till Hyltebruk rullade spärrfärden utan uppehåll och väl framme där serverades förmiddagskaffet på bangården. Under återfärden mot Torup gjordes dels en fotokörning vid Glassbodammen i Nissan och också ett uppehåll vid plattformen vid den tidigare hållplatsen Rydö i Rydöbruk, alldeles intill gränsstenen Knystahall på en tidigare riksgräns och på den nuvarande landskapsgränsen.

Väl framme i Torup var det dags för ett lite längre lunchuppehåll, men detta sammanföll också med ett tidtabellstekniskt uppehåll för två möten och en förbigång. Lunchen skulle intas på Torups gästgivaregård alldeles intill stationen, så det var inga problem att hinna med såväl studier av den ordinarie trafiken som själva lunchen. Först ut att passera var ett mötande Krösatåg på väg mot Nässjö, och efter att magen fått välbehövlig påfyllning kunde så också ett tretågsmöte mellan vårt tåg, ett södergående Krösatåg och ett norrgående halkbekämpningståg beskådas. Med andra ord också ett generationsmöte med tre olika typer av dieselmotorvagnar på bangården samtidigt.

Så snart det förbigående tåget hunnit undan kunde också vår resa fortsätta söderut mot dagens och helgens sydligaste etappmål, Halmstad. På den här sträckan fanns ingen tid för några uppehåll då ordinarie tågtrafik är relativt tät, men däremot bjöds vi på en vacker färd genom Nissans dalgång ner mot det öppnare havsnära landskapet omkring Halmstad. Därtill bjöds på något som närmast kan beskrivas som sommarväder så här i slutet av september med temperaturer som till och med steg något över 20 grader.

Bilder och filmer (40)

Söndag 27 september 2020

Första uppehållet på bussresan mellan Varberg och Kinnared blev Rolfstorps stationssamhälle där detta stationshus finns kvar. 2 mån
ID-nummer:  33825
Direktlänk: /bild/00033825/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter att ha lämnat det låglänta halländska jordbrukslandskapet och stigit upp genom bokskogarna nådde vi Åkulla gamla station ungefär mitt mellan Varberg och Ätran, och hela 90 meter över havet. 2 mån
ID-nummer:  33826
Direktlänk: /bild/00033826/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla stationen och bangården är en del av Åkulla friluftsområde med skidanläggning vintertid. Här syns den gamla bangården österut. 2 mån
ID-nummer:  33827
Direktlänk: /bild/00033827/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter att ha passerat Ullared utan stopp blev sista uppehållet det lilla stationssamhället Ätran, där järnvägarna från Kinnared och Varberg strålade samman i en säckstation, banvallarna syns här mötas precis vid länsväg 153. 2 mån
ID-nummer:  33828
Direktlänk: /bild/00033828/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid infarten till Ätran korsade också järnvägen ån Ätran på denna stora fackverksbro. 2 mån
ID-nummer:  33829
Direktlänk: /bild/00033829/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter ett par timmars bussfärd och järnvägsarkeologiska spaningar nådde vi Kinnareds hållplats vid Halmstad–Nässjö järnväg omkring tjugo i tio på förmiddagen. 2 mån
ID-nummer:  33830
Direktlänk: /bild/00033830/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid tiotiden rullade så ett par bekanta rälsbussar in norrifrån efter att ha övernattat i Värnamo. 2 mån
ID-nummer:  33831
Direktlänk: /bild/00033831/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Antalet påstigande resenärer var sannolikt ovanligt stort för att vara Kinnared denna annars mycket stilla söndagsmorgon i slutet av september. 2 mån
ID-nummer:  33832
Direktlänk: /bild/00033832/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter en kort stunds färd söderut når man norra infarten till Torup och det triangelspår som finns där. Växeln låg här i avvikande läge då vi skulle rulla vidare som spärrfärd mot Hyltebruk. 2 mån
ID-nummer:  33833
Direktlänk: /bild/00033833/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sidobanan mot Hyltebruk har använts för transporter till och från ortens pappersbruk, men dessa upphörde under hösten 2020. Vad som händer med banan framöver är oklart. 2 mån
ID-nummer:  33834
Direktlänk: /bild/00033834/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid halv elva-tiden på förmiddagen stannade rälsbussarna till framför stationshuset i Hyltebruk vid sidobanans norra ände. 2 mån
ID-nummer:  33835
Direktlänk: /bild/00033835/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y6 1116 gick främst till Hyltebruk där det nu trots avsaknad av plattform var dags för sedvanligt plattformsfika. 2 mån
ID-nummer:  33836
Direktlänk: /bild/00033836/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett ovanligt järnvägsfordon speglades i stationshusets fasad denna söndagsförmiddag. 2 mån
ID-nummer:  33837
Direktlänk: /bild/00033837/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med pappersbruket i bakgrunden, och där emellan Y7 1177. 2 mån
ID-nummer:  33838
Direktlänk: /bild/00033838/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y7 1177 på bangården i Hyltebruk under uppehållet där. 2 mån
ID-nummer:  33839
Direktlänk: /bild/00033839/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsbussarna intill stationshuset i Hyltebruk. 2 mån
ID-nummer:  33840
Direktlänk: /bild/00033840/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På väg tillbaka söderut mot Torup gjordes en fotokörning vid Glassbodammen i Nissan strax uppströms Rydöbruk. 2 mån
ID-nummer:  33841
Direktlänk: /bild/00033841/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsbussarna rullar söderut längs Nissans uppdämda vatten i gränstrakterna mellan Halland och Småland. 2 mån
ID-nummer:  33842
Direktlänk: /bild/00033842/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spärrfärden från Hyltebruk mot Torup passerar bron över kraftkanalens utlopp ur magasinet på väg tillbaka för att hämta upp passagerarna vid dammen. 2 mån
ID-nummer:  33843
Direktlänk: /bild/00033843/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några kilometer längre söderut gjordes uppehåll vid den tidigare hållplatsen Rydö inne i Rydöbruk. 2 mån
ID-nummer:  33844
Direktlänk: /bild/00033844/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hållplatsen Rydö användes 1990–1996 när det gick persontrafik till Hyltebruk, men den ligger ännu kvar och kunde användas för detta besök. 2 mån
ID-nummer:  33845
Direktlänk: /bild/00033845/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ortens största sevärdhet ligger strax intill den gamla hållplatsen. Det 10 meter höga flyttblocket Knystahall markerade gränsen mellan Danmark och Sverige fram till freden i Roskilde 1658 och ligger ännu mitt på gränsen mellan Halland och Småland. 2 mån
ID-nummer:  33846
Direktlänk: /bild/00033846/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I lugnt tempo rullade så spärrfärden vidare in mot Torup genom det nu halländska landskapet i begynnande höstfärger. 2 mån
ID-nummer:  33847
Direktlänk: /bild/00033847/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid infarten till Torup från Hyltebruk övergick vi åter från system S till system M. 2 mån
ID-nummer:  33848
Direktlänk: /bild/00033848/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Triangelbenet norrut mot Landeryd syns här vika av när vi nu istället rullade söderut in mot bangården i Torup. Det sista benet i triangeln användes på återfärden norrut på eftermiddagen. 2 mån
ID-nummer:  33849
Direktlänk: /bild/00033849/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid 11:20-tiden rullade rälsbussarna in till plattform på spår 1 i Torup där det nu var dags för ett längre lunchuppehåll. 2 mån
ID-nummer:  33850
Direktlänk: /bild/00033850/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y6 1116 framför stationshuset i Torup. 2 mån
ID-nummer:  33851
Direktlänk: /bild/00033851/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y7 1177 gick främst från Hyltebruk och fortsätter naturligtvis så ner till Halmstad. I bakgrunden till höger syns Torups gästgivaregård där dagens lunch nu skulle intas. 2 mån
ID-nummer:  33852
Direktlänk: /bild/00033852/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Först fanns det dock tid att hinna se mötet med det norrgående ordinarie tåget 7628 på väg från Halmstad mot Nässjö. 2 mån
ID-nummer:  33853
Direktlänk: /bild/00033853/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsbussbesök vid Torups station denna soliga septembersöndag. 2 mån
ID-nummer:  33854
Direktlänk: /bild/00033854/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsbussarna fick lite vila medan vi passagerare intog dagens lunch. Uppehållet var också tidtabellstekniskt då ytterligare ett möte och en förbigång skulle hinnas med innan avgång mot Halmstad. 2 mån
ID-nummer:  33855
Direktlänk: /bild/00033855/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsbussarna i höstsolen under uppehållet i Torup. 2 mån
ID-nummer:  33856
Direktlänk: /bild/00033856/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid kvart över tolv har tåg 7631 från Jönköping mot Halmstad stannat till på spår 2 och får nu möte av halkbekämpningståget 49166. 2 mån
ID-nummer:  33857
Direktlänk: /bild/00033857/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så blev det tre generationers dieselfordon sida vid sida en kort stund här i Torup, från vänster Y6 1116, Y31 1404 och Y1 1299. 2 mån
ID-nummer:  33858
Direktlänk: /bild/00033858/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter tretågsmötet återstod endast att vänta på att framförvarande tåg skulle hinna undan för att sedan kunna fortsätta mot Halmstad, resans sydligaste delmål. 2 mån
ID-nummer:  33859
Direktlänk: /bild/00033859/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omkring fem minuter efter utsatt avgångstid gav tågklareraren körtillstånd mot Halmstad och vi kunde rulla vidare i den allt varmare septembersolen. 2 mån
ID-nummer:  33860
Direktlänk: /bild/00033860/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med temperatur på omkring 20 grader svalkade fartvinden från rälsbussarnas öppna fönster skönt när tåget med god fart rullade ner längs Nissan för att komma i tid till Halmstad. 2 mån
ID-nummer:  33861
Direktlänk: /bild/00033861/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter ett rättidigt möte med ordinarie Krösatåg mot Nässjö i Furet nåddes Halmstad C klockan 13:20 på eftermiddagen, och här var nu sommarvärmen än mer påtaglig. 2 mån
ID-nummer:  33862
Direktlänk: /bild/00033862/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y7 1177 har nått dagens och helgens sydligaste destination och ska nu rulla som bakre vagn upp mot Nässjö. 2 mån
ID-nummer:  33863
Direktlänk: /bild/00033863/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsbusståget på Halmstad C under det 20 minuter långa uppehållet där innan resan gick vidare upp mot småländska höglandet. 2 mån
ID-nummer:  33864
Direktlänk: /bild/00033864/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!