Mariestad–Lidköping

Efter att ha färdats från Hallsberg till Gårdsjö på Västra stambanan och därefter på den nordligaste delen av Kinnekullebanan nådde rälsbusståget fram till Mariestad vid klockan kvart i tre på eftermiddagen. Här var ett längre uppehåll på hela två timmar inlagt av tidtabellstekniska skäl med anledning av möten med flera ordinarie resandetåg. Redan vid ankomsten skulle det bli möte mellan två andra tåg och det var osäkert om vårt tåg skulle få plattform genast. Det hela löstes dock genom att vi växlades in bakom det södergående persontåget innan det norrgående och något försenade tåget hunnit in. Här fanns nu gott om tid att hinna se sig omkring på både stationen och i stadens närbelägna centrum.

I den senare delen av uppehållet skulle persontåget 3306 ankomma söderifrån och sedan åter avgå söderut som tåg 3355. På grund av ett spårfel söder om Lidköping var trafikläget dock kraftigt stört och dessa tåg ställdes till slut in norr om Lidköping. Det blev därmed trafikmässigt ganska lugna timmar i Mariestad innan vi planenligt kunde fortsätta söderut vid klockan kvart i fem. I det lite varierade skogs- och jordbrukslandskapet gjordes nu på den fortsatta färden ett kort uppehåll vid plattformen i Äskekärr och fotokörningar både strax norr därom och vid infarten till Forshem där ytterligare ett möte med ordinarie persontåg skulle ske.

Mötet i Forshem omedelbart öster om Kinnekulle avlöpte som planerat och tåget kunde rulla vidare runt det berg som gett banan sitt namn. Den lilla hållplatsen i Trolmen blev nästa mål och trots att trafikplatsen naturligtvis är obevakad gavs här körtillstånd medelst signalstav från plattformen vid avfärd! Tiden var sedan ganska knapp in mot Lidköping och ännu ett tågmöte, men en kortare fotokörning hanns med strax norr om Blomberg där lövskogen på karakteristiskt sätt omsluter banan. Efter att ha nått fram till Lidköping vid halv sju-tiden fortsatte tåget mot Vara, men för oss som valt att övernatta i Lidköping nådde den första dagens resa nu sitt slut.

Bilder och filmer (45)

Fredag 25 september 2020

På väg in i Mariestad vid kvart i tre-tiden på eftermiddagen. Här skulle det nu bli möte mellan två ordinarie resandetåg.  3 år
ID-nummer:  33319
Direktlänk: /bild/00033319/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Då det norrgående tåget var något försenat gav man vårt tåg plattform genom att ta in det mot stopp på samma spår som det södergående tåget innan mötet skedde.  3 år
ID-nummer:  33320
Direktlänk: /bild/00033320/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två generationer vid samma plattform, och vissa förundrade blickar bland de resenärer som väntade på att få åka norrut.  3 år
ID-nummer:  33321
Direktlänk: /bild/00033321/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda tågen på spår 5 i Mariestad i väntan på möte med ett norrgående persontåg.  3 år
ID-nummer:  33322
Direktlänk: /bild/00033322/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stund senare rullade Y31 1419 in på spår 6 som tåg 3334 mot Örebro.  3 år
ID-nummer:  33323
Direktlänk: /bild/00033323/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fikaservering anordnades på plattformen i början av detta längre uppehåll innan rälsbussarna också behövde få lite bränsle inför den fortsatta färden.  3 år
ID-nummer:  33324
Direktlänk: /bild/00033324/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På grund av problem på den sydligaste delen av Kinnekullebanan ställdes de persontåg som skulle komma och vända i Mariestad i slutet av uppehållet där in, och den underhållning som bjöds i form av tågrörelser var möte med ett norrgående halkbekämpningståg, dock så nedklottrat att det inte passar att visa på bild.  3 år
ID-nummer:  33327
Direktlänk: /bild/00033327/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I stället fick man passa på att se sig om på stan lite i väntan på den fortsatta färden söderut, eller också studera den del av bangården närmast stationshuset som numera har kopplats bort från övriga spår men där spår och klotväxlar ändå ligger kvar.  3 år
ID-nummer:  33325
Direktlänk: /bild/00033325/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsbusståg i Mariestad denna lite gråmulna eftermiddag med stationshuset och domkyrkan i bakgrunden.  3 år
ID-nummer:  33326
Direktlänk: /bild/00033326/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid klockan kvart i fem fortsatte färden söderut, och efter att ha rullat genom stadsparken och stadens södra delar dyker banan åter in i en tät barrskog.  3 år
ID-nummer:  33329
Direktlänk: /bild/00033329/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bara lite senare strax norr om Lugnås går färden plötsligt parallellt med vägtrafiken på E20.  3 år
ID-nummer:  33328
Direktlänk: /bild/00033328/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid Hästhagen söder om Lugnås var det dags för ännu en fotokörning och tåget kommer här fram ur ett skogsparti som sluter tätt omkring banan.  3 år
ID-nummer:  33330
Direktlänk: /bild/00033330/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget på väg söderut ute på linjen mellan hållplatserna Lugnås och Äskekärr.  3 år
ID-nummer:  33331
Direktlänk: /bild/00033331/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget fortsätter i god fart vidare söderut förbi fotograferna som endast hade blivit utlovade en enkel fotokörning.  3 år
ID-nummer:  33332
Direktlänk: /bild/00033332/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Som tur var återkom tågsättet norrut igen efter en stund för att ge ytterligare fotovyer och naturligtvis hämta upp de annars strandade resenärerna.  3 år
ID-nummer:  33333
Direktlänk: /bild/00033333/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsbussarna vid kilometer 54 på Kinnekullebanan mellan Lugnås och Äskekärr.  3 år
ID-nummer:  33334
Direktlänk: /bild/00033334/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tågsättet tillfälligt på väg norrut för att hämta majoriteten av resenärerna på den lilla ägovägen mitt i det västgötska odlingslandskapet.  3 år
ID-nummer:  33335
Direktlänk: /bild/00033335/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett kort uppehåll gjordes vid plattformen i Äskekärr, en av Kinnekullebanans många små hållplatser.  3 år
ID-nummer:  33336
Direktlänk: /bild/00033336/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En gammal vagn för vägtrafik finns uppställd intill plattformen.  3 år
ID-nummer:  33337
Direktlänk: /bild/00033337/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bensträckare i Äskekärr något efter klockan 17 på eftermiddagen.  3 år
ID-nummer:  33338
Direktlänk: /bild/00033338/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nästa fotoarrangemang skulle hållas strax innanför infarten till Forshem, men där behövdes först körsignal inväntas. Här syns också Kinnekulle i bakgrunden.  3 år
ID-nummer:  33339
Direktlänk: /bild/00033339/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda rälsbussarna vid norra infarten till Forshem denna hösteftermiddag.  3 år
ID-nummer:  33340
Direktlänk: /bild/00033340/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsbusståget mot Lidköping och Vara rullar in mot Forshem på eftermiddagen.  3 år
ID-nummer:  33341
Direktlänk: /bild/00033341/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget sett från den lilla väg som korsar banan intill den nordöstra bangårdsänden.  3 år
ID-nummer:  33342
Direktlänk: /bild/00033342/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax därefter stannade tåget till vid plattform i Forshem i väntan på möte med ordinarie resandetåg.  3 år
ID-nummer:  33343
Direktlänk: /bild/00033343/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget vid plattformen i Forshem.  3 år
ID-nummer:  33344
Direktlänk: /bild/00033344/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vårt extratåg fick stanna på avvikande huvudspår för att lämna normalhuvudspåret fritt för det mötande tåget.  3 år
ID-nummer:  33345
Direktlänk: /bild/00033345/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så blev det dags att föreviga ännu en Itino-motorvagn i trafik på Kinnekullebanan, här också med just Kinnekulle i bakgrunden.  3 år
ID-nummer:  33346
Direktlänk: /bild/00033346/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda tågen på var sin sida om den låga gräsbevuxna plattformen i Forshem.  3 år
ID-nummer:  33347
Direktlänk: /bild/00033347/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåg 3358 får körtillstånd av lokaltågklareraren och kan fortsätta norrut efter ett kort uppehåll.  3 år
ID-nummer:  33348
Direktlänk: /bild/00033348/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snart gav tågklareraren också körtillstånd för vårt tåg söderut mot Lidköping.  3 år
ID-nummer:  33349
Direktlänk: /bild/00033349/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter Forshem rundar banan Kinnekulles norra del och passerar här den gamla truckvägen mellan dagbrottet och bruket i Hällekis.  3 år
ID-nummer:  33350
Direktlänk: /bild/00033350/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nästa uppehåll gjordes vid plattform i Trolmen på Kinnekulles västra sida.  3 år
ID-nummer:  33351
Direktlänk: /bild/00033351/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget vid den enkla plattformen i Trolmen.  3 år
ID-nummer:  33352
Direktlänk: /bild/00033352/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den lilla hållplatskuren i norra delen av plattformen innehåller ett litet bibliotek.  3 år
ID-nummer:  33353
Direktlänk: /bild/00033353/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsbusståget vid plattform i Trolmen vid 18:10-tiden.  3 år
ID-nummer:  33354
Direktlänk: /bild/00033354/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ägaren av det intilliggande stationshuset gladdes över det oväntade besöket på stationen och mötte upp på plattformen med såväl uniform och signalstav.  3 år
ID-nummer:  33355
Direktlänk: /bild/00033355/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så fick vi körtillstånd även från denna obevakade hållplats för vidare färd mot Lidköping.  3 år
ID-nummer:  33356
Direktlänk: /bild/00033356/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En sista fotokörning för dagen anordnades vid Motorp mellan Trolmen och Blomberg där lövverket skapar en vacker tunneleffekt över banan.  3 år
ID-nummer:  33357
Direktlänk: /bild/00033357/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsbusståget vid Motorp varifrån det nu bar av in mot Lidköping för att komma i tid för ännu ett tågmöte.  3 år
ID-nummer:  33358
Direktlänk: /bild/00033358/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lidköping nåddes vid halv sju-tiden på kvällen och här var nu dagens resande slut för alla som fått boende i Lidköping.  3 år
ID-nummer:  33359
Direktlänk: /bild/00033359/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
För de som fått övernattning i Vara fortsatte tåget dit, men först skulle mötande tåg 3308 rulla in på spår 1 och lämna linjen söderut fri.  3 år
ID-nummer:  33360
Direktlänk: /bild/00033360/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsbusståget lämnar plattformen i Lidköping för kvällens sista etapp mot Vara.  3 år
ID-nummer:  33361
Direktlänk: /bild/00033361/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y7 1177 främst i tåget på väg ut från bangården fram mot bron över Lidan.  3 år
ID-nummer:  33362
Direktlänk: /bild/00033362/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y6 1116 längst bak i tåget när det lämnar Lidköping. De båda rälsbussarna skulle återvända hit senare på kvällen för att vara redo för den fortsatta färden söderut dagen därpå, men här fick vi nu tacka för en första trevlig resdag och vila upp oss inför de kommande två.  3 år
ID-nummer:  33363
Direktlänk: /bild/00033363/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 7 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!