Lidköping–Borås

Den andra resdagen inleddes i Lidköping för oss som övernattat där, men färden gick efter avgång direkt utan uppehåll till Vara för att hämta upp resterande resenärer. Det regn som började dra in redan vid ankomsten till Lidköping kvällen innan hade precis hunnit dra bort till avgången från Lidköping strax före klockan halv tio på förmiddagen, och då visade sig till och med solen under en kort stund. Annars skulle åtminstone den första delen av den här dagsetappen gå i mulet väder, men det var trots allt mestadels uppehåll.

I Vara låg det möte med ett Kinnekulletåg på väg norrut, men då en av Västtrafiks motorvagnar på grund av banarbeten på Älvsborgsbanan västerut mot Vänersborg stod uppställd på det ena plattformsspåret behövde vårt tåg växlas undan efter resandeutbytet. Nu löstes det så att rälsbussarna växlades in på samma spår som motorvagnen tillbaka till plattformen strax innan mötet skulle ske, så det blev på sätt och vis två uppehåll här. Sedan fortsatte resan dock utan uppehåll till Herrljunga.

I Herrljunga gjordes uppehållet på spår 1 närmast stationshuset, och här fanns tid för kaffeservering på plattformen innan avfärden mot Borås. Genomgående tåg på Älvsborgsbanan måste alltid byta riktning i Herrljunga och med Y6 1116 främst rullade tåget vidare strax efter klockan halv elva på förmiddagen. Ljung är den första bevakade driftplatsen omkring en mil söder om Herrljunga och här behövde vi vänta en stund på framförvarande tåg innan tågklareraren kunde ge körtillstånd mot Fristad.

Innan ankomst till denna nästa bevakade driftplats gavs naturligtvis tid för stopp vid de båda små hållplatserna Torpåkra och Mollaryd som båda trots sin ringa storlek och befolkningsunderlag fortfarande har kvar sina reguljära tåguppehåll. Fristad blev sedan förmiddagens sista fotouppehåll innan tåget vid 11:40-tiden rullade in till plattform på Borås C för lunchuppehåll.

Bilder och filmer (48)

Lördag 26 september 2020

Efter en natt med regn och visst höstrusk förbättrades vädret allt mer och när det var dags att köra fram rälsbussarna till plattform tittade till och med solen fram en stund.  2 år
ID-nummer:  33422
Direktlänk: /bild/00033422/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några växlar behövde läggas om för att skapa fri väg fram till plattformen.  2 år
ID-nummer:  33423
Direktlänk: /bild/00033423/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tågsättet, samma som dagen innan naturligtvis, rullar fram mot plattformen i Lidköping för att avgå mot Borås och Varberg.  2 år
ID-nummer:  33424
Direktlänk: /bild/00033424/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Avgångstiden från Lidköping var 09:28, så här var det snart dags att ta plats.  2 år
ID-nummer:  33425
Direktlänk: /bild/00033425/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Punktligt rullade tåget så iväg söderut från Lidköping.  2 år
ID-nummer:  33426
Direktlänk: /bild/00033426/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På bron över Lidan strax väster om bangården i Lidköping bjuds det på en sista blick ut mot Vänerns öppna vatten på den här resan.  2 år
ID-nummer:  33427
Direktlänk: /bild/00033427/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I stället fortsatte resan söderut rakt över den vidsträckta slätten ner mot Håkantorp.  2 år
ID-nummer:  33428
Direktlänk: /bild/00033428/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra delen av Kinnekullebanan är mycket rak med endast några få svaga kurvor, det är först när man kommer till infarten till Håkantorp som det blir betydligt tvärare.  2 år
ID-nummer:  33429
Direktlänk: /bild/00033429/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I Håkantorp kommer man nu in på den elektrifierade Älvsborgsbanan där det också pågick spårarbeten längre västerut denna helg.  2 år
ID-nummer:  33430
Direktlänk: /bild/00033430/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En gäst från norr dök upp på ett sidospår i Håkantorp med ett makadamtåg som antagligen användes vid arbetena på Älvsborgsbanan.  2 år
ID-nummer:  33431
Direktlänk: /bild/00033431/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från Håkantorp är det inte långt kvar ner till Vara, vars norra infart ger denna karakteristiska utsikt från tågfönstret.  2 år
ID-nummer:  33432
Direktlänk: /bild/00033432/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En annan karakteristisk detalj för Vara är naturligtvis det mycket blåa stationshuset.  2 år
ID-nummer:  33433
Direktlänk: /bild/00033433/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ankomsten till Vara var något försenad, och eftersom det skulle bli möte med ett Kinnekulletåg och även det andra plattformsspåret var upptaget behövde vårt tåg snarast växlas bort.  2 år
ID-nummer:  33434
Direktlänk: /bild/00033434/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På spår 2 på andra sidan plattformen stod X11 3210 som normalt skulle fortsatt mot Uddevalla, men banarbetena på Älvsborgsbanan ledde till bussersättningar under helgen.  2 år
ID-nummer:  33435
Direktlänk: /bild/00033435/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växling i Vara inför tågmötet där. Det skulle dock visa sig att vi åter fick plattform intill den för tillfället uppställda motorvagnen på spår 2.  2 år
ID-nummer:  33436
Direktlänk: /bild/00033436/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax efter att tågsättet åter nått plattform dök det mötande tåget upp söderifrån på väg in på spår 1.  2 år
ID-nummer:  33437
Direktlänk: /bild/00033437/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så blev det ännu ett kort besök på plattformen i väntan på att det ankommande tåget skulle lämna linjen fri söderut.  2 år
ID-nummer:  33438
Direktlänk: /bild/00033438/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Färden fortsatte utan ytterligare uppehåll söderut till Herrljunga. Här passeras stationshuset i Vedum i relativt hög fart.  2 år
ID-nummer:  33439
Direktlänk: /bild/00033439/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Drygt sex minuter senare passerades infartssignalen till Herrljunga något utanför samhället.  2 år
ID-nummer:  33440
Direktlänk: /bild/00033440/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tidigare spårkorsningen för Älvsborgsbanan över Västra stambanan är sedan länge riven, så numera får tågen gå genom växel efter växel över ett spår i taget.  2 år
ID-nummer:  33441
Direktlänk: /bild/00033441/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vi skulle dessutom ända in till spår 1 intill stationshuset, så många växlar blev det som skulle passeras.  2 år
ID-nummer:  33442
Direktlänk: /bild/00033442/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I Herrljunga är det riktningsbyte för alla genomgående tåg på Älvsborgsbanan, och naturligtvis gäller det även museitåg.  2 år
ID-nummer:  33443
Direktlänk: /bild/00033443/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget vid plattform på spår 1 i Herrljunga. Efter att Y7 1177 gått främst hit är det nu dags för Y6 1116 att ta över den rollen. I bakgrunden ankommer ett mötande tåg från Borås.  2 år
ID-nummer:  33444
Direktlänk: /bild/00033444/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y1 1177 med spegelbild i det något moderniserade stationshusets glasytor.  2 år
ID-nummer:  33445
Direktlänk: /bild/00033445/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Museitåget 89371 var detaljerat skyltat med informationen om att tåget endast går till infartssignalen i Varberg.  2 år
ID-nummer:  33446
Direktlänk: /bild/00033446/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så fortsatte resan söderut på Älvsborgsbanan med ett lunchuppehåll i Borås som nästa längre uppehåll, men innan det skulle vi dock hinna se en hel del spännande spårmiljöer.  2 år
ID-nummer:  33447
Direktlänk: /bild/00033447/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I Ljung blev det uppehåll i väntan på att framförvarande tåg skulle nå nästa bevakade driftplats Fristad.  2 år
ID-nummer:  33448
Direktlänk: /bild/00033448/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget sett från den smala plattformen mellan spår 1 och 2 som fortfarande används vid möten mellan resandetåg.  2 år
ID-nummer:  33449
Direktlänk: /bild/00033449/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsbussarna vid plattform i Ljung i väntan på fortsatt färd söderut.  2 år
ID-nummer:  33451
Direktlänk: /bild/00033451/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ovanligt besök i Ljung på förmiddagen, här med stationshuset sett från gatusidan.  2 år
ID-nummer:  33450
Direktlänk: /bild/00033450/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Att en driftplats är bevakad syns ofta på den parkerade bilen framför stationshuset. Till slut dök även lokaltågklareraren upp i egen hög person och gav körtillstånd vidare till Fristad.  2 år
ID-nummer:  33452
Direktlänk: /bild/00033452/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På Älvsborgsbanans sydligaste del finns två små hållplatser ute på landsbygden som vi naturligtvis gjorde uppehåll vid. Först ut är Torpåkra med en hal träplattform efter nattens regn.  2 år
ID-nummer:  33453
Direktlänk: /bild/00033453/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i Torpåkra ser ut att vara i behov av underhåll.  2 år
ID-nummer:  33454
Direktlänk: /bild/00033454/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsbusståget mot Borås och Varberg gör uppehåll i Torpåkra på morgonen.  2 år
ID-nummer:  33455
Direktlänk: /bild/00033455/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget vid träplattformen i Torpåkra mitt i det blandade jordbruks- och skogslandskapet mellan Herrljunga och Borås.  2 år
ID-nummer:  33456
Direktlänk: /bild/00033456/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra änden av plattformen finns ett enkelt väderskydd för de resenärer som behöver vänta på tåget här.  2 år
ID-nummer:  33457
Direktlänk: /bild/00033457/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Endast knappt fyra kilometer söder om Torpåkra når man nästa hållplats, Mollaryd. Här drog tåget fram långt för att försöka få upp bommarna före plattformen, dock utan resultat.  2 år
ID-nummer:  33458
Direktlänk: /bild/00033458/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även här består hållplatsen av en mycket smal och för tillfället mycket hal träplattform intill banan.  2 år
ID-nummer:  33459
Direktlänk: /bild/00033459/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget vid plattform i Mollaryd, och vid den tid för ännu en bensträckare och fotorunda i spännande små järnvägsmiljöer.  2 år
ID-nummer:  33460
Direktlänk: /bild/00033460/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i Mollaryd ligger intill plattformen och vägen vid plankorsningen norr om densamma.  2 år
ID-nummer:  33461
Direktlänk: /bild/00033461/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även här finns ett enkelt väderskydd av modernare slag, dessutom innehållande ett perrongbibliotek.  2 år
ID-nummer:  33462
Direktlänk: /bild/00033462/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Perrongbiblioteket i Mollaryd. Det är minsann inte alla järnvägsstationer som har ett eget bibliotek, men se det har Mollaryd.  2 år
ID-nummer:  33463
Direktlänk: /bild/00033463/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid 11:20-tiden stannade tåget till i Fristad, även det en bevakad driftplats. Något tågmöte skulle det dock inte bli av här.  2 år
ID-nummer:  33465
Direktlänk: /bild/00033465/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det stiliga stationshuset ligger öster om banan i anslutning till plattformsövergången i södra änden av plattformen.  2 år
ID-nummer:  33464
Direktlänk: /bild/00033464/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget vid plattform i Fristad på sena förmiddagen.  2 år
ID-nummer:  33466
Direktlänk: /bild/00033466/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda rälsbussarna vid plattform i Fristad.  2 år
ID-nummer:  33467
Direktlänk: /bild/00033467/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Höstfärgerna blev nu allt mindre framträdande ju längre söderut resan gick, men vi hade ju ändå med oss två vackert höstfärgade rälsbussar på hela resan.  2 år
ID-nummer:  33468
Direktlänk: /bild/00033468/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter färd längs Öresjös strand anlände tåget så till Borås C punktligt klockan 11:40. Här var det nu tid för lunch innan resan fortsatte mot Viskadalsbanan en och en halv timme senare.  2 år
ID-nummer:  33469
Direktlänk: /bild/00033469/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 13 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!