Borås–Varberg

Efter ett lunchuppehåll i Borås skulle så den andra resdagens eftermiddag ägnas helt åt Viskadalsbanan mellan Borås och Varberg, en bana som inom en ganska snar framtid liksom Älvsborgsbanan mellan Herrljunga och Borås kommer att moderniseras och förses med fjärrstyrning så att dagens lokaltågklarerare försvinner. Förutom att få uppleva banan innan dessa förestående förändringar är den naturligtvis också sevärd för sina natursköna omgivningar där den följer Viskan från det kuperade och mer skogsbetonade landskapet kring Borås ner genom en bitvis mycket bördig dalgång fram mot det flackare kustlandskapet vid Varberg.

Efter ett kortare uppehåll vid plattform i Viskafors gjordes en fotokörning där banan korsar Sävsjön något norr om Fritsla. Det mulna men stilla vädret skapade ett fint ljus och riktigt vackra speglingar i sjön när rälsbussarna rullade fram längs sjöstranden. Banan lämnar här tillfälligt själva Viskan och tar sig över mot biflödet Häggåns dalgång. När landskapet öppnar upp sig något söder om Fritsla gjordes ännu en fotokörning i jordbrukslandskapet några kilometer norr om det mer tättbebyggda området i Mark. Därefter var det tid att rulla in mot Skene där möte med ett norrgående halkbekämpningståg väntade.

Söder om Skene går Viskadalsbanan genom ett flackt jordbrukslandskap i botten av den ganska smala dalgången omkring Viskan som i sin tur omges av högre skogsterräng. På några sträckor ligger flertalet gårdar och bostadshus närmast skogskanten medan landsvägen finns närmare Viskan på andra sidan järnvägen, och detta medför att det på dessa sträckor är extremt tätt mellan de obevakade plankorsningarna då varje gård har sin egen väg fram till landsvägen. En sådan för banan karakteristisk sträcka finns vid Smedsbo banvaktsstuga mellan Björketorp och Horred och här gjordes dagens sista fotokörning innan rälsbussarna rullade vidare ner förbi Horred till Veddige.

På grund av banarbeten i Varberg vände de ordinarie persontågen på banan denna helg i Veddige, den sista driftplatsen före Varberg. Vårt tåg skulle som tidigare annonserats gå fram till driftplatsgränsen i Varberg och vända där, men för att kunna göra det måste rörelsen övergå till spärrfärd från Veddige, i detta fall med resande. Denna ganska ovanliga rörelseform ställde till vissa problem i den operativa ledningen, men med viss försening kunde vi så rulla vidare direkt mot Varberg och stannade så vid infarten strax efter klockan halv fyra. Efter en stund vände spärrfärden norrut igen till hållplatsen i Derome där landsvägsbussar inväntade oss resenärer. Rälsbussarna fortsatte mot Borås och Värnamo för övernattning medan bussarna tog oss till ett besök vid Derome trä- och nostalgimuseum innan färden senare fortsatte in till Varberg.

Bilder och filmer (48)

Lördag 26 september 2020

Efter ett uppehåll i Borås på en och en halv timme för lunch på egen hand var det en stund efter klockan ett åter dags att söka upp rälsbussarna på spår 2 för vidare färd mot Varberg. 24 dgr
ID-nummer:  33645
Direktlänk: /bild/00033645/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett första uppehåll på eftermiddagen gjordes i Viskafors där tåget här har stannat vid den lilla plattformen. 24 dgr
ID-nummer:  33646
Direktlänk: /bild/00033646/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården ligger naturskönt intill Viskan precis uppströms det kraftverk som dämmer vattendraget. 24 dgr
ID-nummer:  33647
Direktlänk: /bild/00033647/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsbusståget vid plattformen i Viskafors. 24 dgr
ID-nummer:  33648
Direktlänk: /bild/00033648/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En kort titt på stationshuset som ligger öster om bangården hanns också med. 24 dgr
ID-nummer:  33649
Direktlänk: /bild/00033649/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsbussarna vid plattformen i Viskafors, och destinationsskylten på Y7 1177 visar nu helt korrekt Varberg. 24 dgr
ID-nummer:  33650
Direktlänk: /bild/00033650/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y7 1177 intill Viskan i Viskafors. 24 dgr
ID-nummer:  33651
Direktlänk: /bild/00033651/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y7 1177 i Viskafors, och även om det var gråmulet var det nu uppehåll trots vattenpölarna på plattformen. 24 dgr
ID-nummer:  33652
Direktlänk: /bild/00033652/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid Sävsjövik mellan Viskafors och Fritsla där Viskadalsbanan går rakt över Sävsjön gjordes nästa fotokörning. 24 dgr
ID-nummer:  33653
Direktlänk: /bild/00033653/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget försvinner söderut längs sjöstranden medan flertalet passagerare intar fotoposition längs sjöns norra strand. 24 dgr
ID-nummer:  33654
Direktlänk: /bild/00033654/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda rälsbussarna på väg norrut igen intill Sävsjön. 24 dgr
ID-nummer:  33655
Direktlänk: /bild/00033655/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsbusståget vid Sävsjön mellan Viskafors och Fritsla. 24 dgr
ID-nummer:  33656
Direktlänk: /bild/00033656/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En båt som skulle behöva viss omvårdnad ligger förtöjd vid norra stranden medan tåget rullar ut mot banken över sjön. 24 dgr
ID-nummer:  33657
Direktlänk: /bild/00033657/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsbussarna på banken över Sävsjön. 24 dgr
ID-nummer:  33658
Direktlänk: /bild/00033658/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Viskadalsbanans passage över Sävsjön där banan tillfälligt lämnat den å och dalgång som den är namngiven efter. 24 dgr
ID-nummer:  33659
Direktlänk: /bild/00033659/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nästa uppehåll för fotokörning gjordes på linjen mellan hållplatserna i Fritsla och Kinna. 24 dgr
ID-nummer:  33660
Direktlänk: /bild/00033660/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget kommer här från norr runt en kurva. 24 dgr
ID-nummer:  33661
Direktlänk: /bild/00033661/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsbussarna rullar söderut i riktning mot Kinna. 24 dgr
ID-nummer:  33662
Direktlänk: /bild/00033662/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan går här i sluttningen på östra sidan av den bördiga dalgången omkring Häggån. 24 dgr
ID-nummer:  33663
Direktlänk: /bild/00033663/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda rälsbussarna på linjen mellan hållplatserna Fritsla och Kinna. 24 dgr
ID-nummer:  33664
Direktlänk: /bild/00033664/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På väg in mot Skene ges två gröna sken i infarten, vilket innebär sidotågväg för möte med ett norrgående halkbekämpningståg. 24 dgr
ID-nummer:  33665
Direktlänk: /bild/00033665/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid plattformen i Skene blev det därmed ännu ett uppehåll i väntan på det mötande tåget. 24 dgr
ID-nummer:  33666
Direktlänk: /bild/00033666/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stund senare rullar den halkbekämpande Y1-motorvagnen in söderifrån och får genast körtillstånd vidare norrut av tågklareraren. 24 dgr
ID-nummer:  33667
Direktlänk: /bild/00033667/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fotografuppbådet var ovanligt stort i Skene denna eftermiddag när detta tåg passerade. 24 dgr
ID-nummer:  33668
Direktlänk: /bild/00033668/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så blev det ännu ett generationsmöte mellan gamla rälsbussar och den något modernare Y1-motorvagnen. Vilka av dessa som är mest välskött råder inget tvivel om. 24 dgr
ID-nummer:  33669
Direktlänk: /bild/00033669/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så snart mötet var avklarat var också linjen söderut fri och färden kunde fortsätta ner genom Viskans dalgång. 24 dgr
ID-nummer:  33670
Direktlänk: /bild/00033670/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid Smedsbo banvaktsstuga i det flacka jordbrukslandskapet i dalen mellan Björketorp och Horred gjordes dagens sista fotokörning, här lämnar tåget de avsläppta fotograferna. 24 dgr
ID-nummer:  33671
Direktlänk: /bild/00033671/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget på den raka linjen söderifrån som korsas av ett stort antal små vägar till de gårdar som ligger uppe i skogskanten väster om banan. 24 dgr
ID-nummer:  33672
Direktlänk: /bild/00033672/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget rullar åter norrut genom jordbrukslandskapet där metoderna för att ta vara på vad åkrarna ger har moderniserats en del sedan dessa rälsbussar gick i reguljär trafik. 24 dgr
ID-nummer:  33673
Direktlänk: /bild/00033673/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y7 1177 och Y6 1116 rullar i full fart norrut genom Viskadalen i riktning mot Björketorp. 24 dgr
ID-nummer:  33674
Direktlänk: /bild/00033674/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De många obevakade plankorsningarna fortsätter även norr om den gamla banvaktsstugan. 24 dgr
ID-nummer:  33675
Direktlänk: /bild/00033675/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget åter på väg söderut bland alla de obevakade plankorsningarna, i bakgrunden skymtar Surteby kyrka. 24 dgr
ID-nummer:  33676
Direktlänk: /bild/00033676/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dessa dieseldrivna vagnar använder inte den charmiga kontaktledningsanläggningen av gammal modell som finns längs större delen av banan. 24 dgr
ID-nummer:  33677
Direktlänk: /bild/00033677/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsbusståget i jordbrukslandskapet mellan Björketorp och Horred. 24 dgr
ID-nummer:  33678
Direktlänk: /bild/00033678/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt från en rälsbuss när de rullade vidare mot nästa bevakade driftplats Veddige för möte med ordinarie tåg. 24 dgr
ID-nummer:  33679
Direktlänk: /bild/00033679/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framme i Veddige vid 15-tiden på eftermiddagen. Härifrån och söderut var ordinarie tåg ersatta av buss på grund av de banarbeten som pågick i Varberg. 24 dgr
ID-nummer:  33680
Direktlänk: /bild/00033680/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det mötande tåget stod därför inne och inväntade avgång norrut medan vi åter fick en bensträckare för att ta en titt på stationsmiljön. 24 dgr
ID-nummer:  33681
Direktlänk: /bild/00033681/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Körtillstånd mot Skene ges för det norrgående tåget. 24 dgr
ID-nummer:  33682
Direktlänk: /bild/00033682/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så snart det ordinarie tåget lämnat plattformen visade sig också stationshuset i både verklig och speglad version. 24 dgr
ID-nummer:  33683
Direktlänk: /bild/00033683/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plattformen under uppehållet där vårt tåg nu skulle övergå till spärrfärd med resande fram mot driftplatsgränsen mot Varberg. 24 dgr
ID-nummer:  33684
Direktlänk: /bild/00033684/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det visade sig inte vara alldeles lätt att få fortsätta som spärrfärd, detta trots att alla papper och tillstånd för detta var i ordning. Det löste sig till slut, men i väntan på det hann solen titta fram. 24 dgr
ID-nummer:  33685
Direktlänk: /bild/00033685/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Som annonserats på informationstavlorna under dagen skulle tåget denna dag på grund av banarbeten inte nå närmare Varberg än driftplatsgränsen intill den gamla infartsvägen. 24 dgr
ID-nummer:  33686
Direktlänk: /bild/00033686/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget strax norr om driftplatsgränsen dit det nådde strax efter halv fyra, något försenat efter strulet i Veddige. 24 dgr
ID-nummer:  33687
Direktlänk: /bild/00033687/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det främsta hindret för fortsatt färd förutom hindertavlor och röda signaler var den pågående rivningen av gamla Getteröviadukten över spåren som här skymtar intill den nya bron. 24 dgr
ID-nummer:  33688
Direktlänk: /bild/00033688/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I stället vände tåget, eller spärrfärden, åter norrut och stannade till vid hållplatsen Derome där dagens tågåkande tog slut. Här gjordes ett besök på Derome trä- och nostalgimuseum innan bussarna rullade in mot det väntande hotellrummet i centrala Varberg. Rälsbussarna fortsatte på egen hand mot Värnamo via Borås. 24 dgr
ID-nummer:  33689
Direktlänk: /bild/00033689/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I Varberg pågår bygget av den nya järnvägstunneln för Västkustbanan under staden, och området kring stationshuset och bangården är en enda stor byggarbetsplats. 24 dgr
ID-nummer:  33690
Direktlänk: /bild/00033690/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården låg ju också helt öde och tåglös denna helg på grund av banarbetena. Därtill hade stationshuset stängts akut i dagarna efter att sprickor upptäckts i byggnaden. 24 dgr
ID-nummer:  33691
Direktlänk: /bild/00033691/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En vacker kväll med en kort stund av solljus bjöds det i alla fall på så här i slutet av en lång dag på spåren. 24 dgr
ID-nummer:  33692
Direktlänk: /bild/00033692/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 22 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!