Vitvattnet–Morjärv

Den cirka tre mil långa sträckan Vitvattnet–Morjärv fick agera uppvärmningssträcka för min dressinfärd på Haparandabanan under den sena söndagseftermiddagen den 26 juli. Här bjuds man på flera sevärdheter så som banans enda tunnel och den stora bron över Kalixälven. I riktning västerut finns två längre motlut som naturligtvis känns tydligt när man trampar dressin, men medluten dominerar stort och med pauser och utan att stressa klarades sträckan av på två och en halv timme. På den sista milen var växtligheten på spåret i form av tallar och björksly bitvis besvärande, speciellt de sista kilometerna fram till spårslutet i Morjärv. Det är bara knappt åtta år sedan sista tåget gick här, men naturen tar snabbt tillbaka anläggningar som denna när de inte används.

Bilder och filmer (21)

Söndag 26 juli 2020

Framme i Vitvattnet vid 16-tiden på eftermiddagen, här var det nu dags att byta bil mot dressin och ge sig ut på en kvällstur tur och retur till Morjärv. 9 mån
ID-nummer:  32496
Direktlänk: /bild/00032496/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 29 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter en genomgång av lite dressinvett och banans aktuella status var det dags att packa dressinen och trampa iväg västerut, här passeras den gamla utfartssignalen. 9 mån
ID-nummer:  32497
Direktlänk: /bild/00032497/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 29 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den första utmaningen för dressincyklisten på väg mot Morjärv är det nästan tre kilometer långa kraftiga motlutet som inleds vid plankorsningen med Sockenträskvägen i utkanten av Vitvattnet och leder upp mot sträckans enda tunnel mot slutet av backen. 9 mån
ID-nummer:  32498
Direktlänk: /bild/00032498/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 29 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sockenträsktunneln sedd från östra mynningen. Tunneln är 93 meter lång och trots att spåret ligger i kurva ser man den andra mynningen. Men är det inte något där inne? 9 mån
ID-nummer:  32499
Direktlänk: /bild/00032499/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 29 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jo, några renar tycks ha tunneln som tillhåll, men fick nu göra plats för den passerande dressinen. En påtaglig svalka känns när man rullar genom tunneln. 9 mån
ID-nummer:  32500
Direktlänk: /bild/00032500/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 29 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunneln sedd från väster efter passagen genom densamma. Motlutet fortsätter ytterligare några hundra meter, så det gäller att bromsa fast dressinen så den inte åker tillbaka genom tunneln ner mot Vitvattnet igen! 9 mån
ID-nummer:  32501
Direktlänk: /bild/00032501/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 29 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från krönet 138 meter över havet något väster om Sockenträsktunneln rullar det på lätt västerut då det är nästan sex kilometer kraftigt medlut ner mot Östra Flakaträsk, 90 höjdmeter i en backe gör att dressinen blir självgående och bromsen får användas flitigt. Hinder kan dyka upp snabbt så det gäller att hålla lagom hastighet ändå. 9 mån
ID-nummer:  32502
Direktlänk: /bild/00032502/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 29 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den första gamla trafikplatsen väster om Vitvattnet är Östra Flakaträsk och här står den kombinerade stationsbyggnaden och banvaktsstugan kvar vid sidan av den gamla bangården. Här blev det en kort paus inför det några kilometer långa motlut som sedan följer vidare mot Morjärv. 9 mån
ID-nummer:  32503
Direktlänk: /bild/00032503/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 29 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter nästa backkrön höjs plötsligt banstandarden radikalt från spikat skarvspår till helsvetsat spår på betongsliprar. Förklaringen är den linjerätning som gjordes 1986 mellan Övermorjärv och Östra Flakaträsk förbi Räktjärv. Här i början av sträckan syns den gamla banvallen mot Räktjärv vika av mot nordväst till höger. 9 mån
ID-nummer:  32504
Direktlänk: /bild/00032504/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 29 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den omlagda sträckan är till stor del mycket rak och går över höga bankar och genom djupa skärningar. Spårläget är utmärkt och banvallen fri från sly så dressinen rullar på fint i medlutet samtidigt som man kan få njuta av lite utsikt ut över sjön Furuträsket som banan går tvärs över. 9 mån
ID-nummer:  32505
Direktlänk: /bild/00032505/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 29 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax före plankorsningen i Stråkan tar den omlagda bansträckan slut och standarden återgår till den normala. Mängden sly blir till och med ännu större än tidigare härefter och vill man inte cykla hela sträckan till Morjärv är detta en bra plats att vända på. Då missar man dock passagen över och de vackra omgivningarna omkring Kalixälven. 9 mån
ID-nummer:  32506
Direktlänk: /bild/00032506/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 29 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter ytterligare drygt en halvmils cykling når man fram till den största bron på hela dressinbanan, den 158 meter långa stålfackverksbron i tre spann över Kalixälvens huvudfåra. 9 mån
ID-nummer:  32507
Direktlänk: /bild/00032507/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 29 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det var gott om vatten i Kalixälven, bland annat beroende på den regnrika vecka som förflutit. Ute på bron kommer man nära den mäktigt brusande älven. 9 mån
ID-nummer:  32508
Direktlänk: /bild/00032508/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 29 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot den intilliggande landsvägsbron för vägen mellan Morjärv och Kalix strax söder om järnvägsbron. 9 mån
ID-nummer:  32509
Direktlänk: /bild/00032509/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 29 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter bron var slysituationen som värst på hela sträckan, åtminstone väster om Vitvattnet. Bitvis gick det inte att trampa igenom utan dressinen fick i stället skjutas framför sig. 9 mån
ID-nummer:  32510
Direktlänk: /bild/00032510/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 29 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter en knapp kilometers färd på Strömsholmen kommer man fram till ännu en bro, den här gången över Stryckån som utgör en västlig betydligt mindre gren av Kalixälven. 9 mån
ID-nummer:  32511
Direktlänk: /bild/00032511/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 29 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Europaväg 10 korsas på en bro och intill syns nu banan från Kalix ansluta från söder in mot Morjärv. 9 mån
ID-nummer:  32512
Direktlänk: /bild/00032512/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 29 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stunds spaning ut över trafiken på E10:an kan man väl kosta på sig från en så ovanlig utsiktspunkt som denna. Avstånden på skylten kan tyckas långa, men sträckan för den planerade dressinturen på hela den nedlagda delen av Haparandabanan fram och tillbaka överstiger faktiskt avståndet till Gällivare från Morjärv. 9 mån
ID-nummer:  32513
Direktlänk: /bild/00032513/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 29 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax efter bron över europavägen når man så spårslutet för dressinsträckan intill den moderniserade banan mot Kalix och Haparanda. 9 mån
ID-nummer:  32514
Direktlänk: /bild/00032514/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 29 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hit men inte längre! Bangården och stationshuset i Morjärv är i sikte, men även om trafiken är ganska gles på spåret dit fram får man inte ge sig ut och cykla där. 9 mån
ID-nummer:  32515
Direktlänk: /bild/00032515/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 29 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten till Morjärv sedd från den nedlagda delens spårslut. Här låg det tidigare en växel när dressinbanan ledde mot Haparanda och nuvarande huvudspår bara gick till Kalix och Karlsborgsbruk. Här blev det nu efter två och en halv timmes cykling dags att öppna matsäcksväskan och vila en stund inför återfärden mot Vitvattnet. 9 mån
ID-nummer:  32516
Direktlänk: /bild/00032516/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 29 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!