Vitvattnet–Haparanda

Efter en natts vila gick färden på Haparandabanan vidare österut tidigt på måndagsmorgonen den 27 juli. Från Vitvattnet har man inledningsvis några kilometer kraftigt medlut ner mot Bodträsk tidigare station, men efter passagen av Storträskälven vänder man åter uppåt och når nästan lika hög terräng som i Vitvattnet uppe på krönet vid Kallberget. Härefter följer ett sex kilometer långt medlut ner mot bron över Kukasjoki. En förvarning om att det var mycket sly i spåret med början strax öster om Storträskälven visade sig stämma, men den mest övervuxna delen låg i det följande medlutet varför det på färden österut med hjälp av backen gick relativt lätt att ta sig igenom det som bitvis mest liknade en ovårdad tallplantering.

Vid bron över Kukasjoki har man nått trakterna kring Lappträsket, men banan kommer aldrig fram till någon av de små byarna kring sjön. Upp till Lappträsk station finns ett kraftigt motlut, men när också ytterligare en backe strax öster om den gamla stationen har passerats börjar landskapet plana ut allt mer fram mot de flacka gränstrakterna kring Torneälven. Från Lappträsk och österut har banan röjts en gång efter nedläggningen och framkomligheten är betydligt bättre än på den inledande sträckan för dagen. Någon kilometer öster om Lappträsk ligger byn Kärrbäck i ett lite öppnare jordbrukslandskap. Det är inte det största samhället längs banan, men kanske ändå den plats där man ser mest bebyggelse alldeles intill spåret då banan går rakt genom byn.

Den ostligaste delen av Haparandabanan karakteriseras av långa raklinjer och svaga lutningar när banan tar sig fram i det flacka landskapet intill Torneälven. Närmast älven finns på flera håll ett större öppet jordbrukslandskap, men banan kommer främst i kontakt med detta närmast söder om Karungi. I övrigt dominerar fortsatt skogs- och myrlandskap intill banan. Öster om Kärrbäck korsas myren Veittivuoma och såväl järnvägen som den näraliggande vägen är här helt rak och nära horisontell i flera kilometer. Järnvägens fem kilometer långa raklinje förbi myren sätter genast prägeln på den här delen av banan som kan vara lite monoton då det kan ta omkring en halvtimme att komma från ena änden av raksträckan till den andra. Några kurvor dyker sedan upp i trakterna av Tossa och Karhuvaara, men sedan är det åter ganska rakt de sista kilometerna fram till Karungi.

Den största förändringen i landskapet sker alltså söder om den gamla järnvägsknuten Karungi där de vidsträckta och nästan helt platta åkermarkerna intill banan snarare leder tankarna till något sydligare slättlandskap än till landskapet Norrbotten. Efter en drygt halvmilen lång raklinje når man Lomkärrs gamla station och därefter dominerar åter skogen kring banan de återstående knappa två milen ner till Haparanda. Här når banan åter något högre och småkuperad terräng i höjd med den närbelägna Kukkolaforsen. Detta ger lite blandade lutningar på järnvägen innan den sjunker ner mot Haparandas nivå inför sista milen fram mot dressinsträckans slut. En viss mängd sly fanns hela tiden även på den här delen av banan, men på de flesta sträckor störde växligheten inte framfarten nämnvärt och efter ett längre lunchuppehåll nåddes slutligen spårslutet vid infarten till Haparanda strax efter klockan ett på eftermiddagen.

Bilder och filmer (40)

Måndag 27 juli 2020

En strålande måndagsmorgon har grytt i Vitvattnet den 27 juli och dressinen står redo för avfärd vid kvart över sex-tiden. Med en lång dagsetapp tur och retur till Haparanda med sex mil enkel väg som plan för dagen fanns det ingen anledning att dra ut på avfärden när solen ändå hade väckt mig tidigt. 7 mån
ID-nummer:  32554
Direktlänk: /bild/00032554/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter några tramp för att komma igång på färden österut får man snart hjälp av topografin då medlutet ner mot Bodträsk inleds redan före bangårdsänden i Vitvattnet. 7 mån
ID-nummer:  32555
Direktlänk: /bild/00032555/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Backen ner mot Bodträsk är brant och det ger en skön start på färden när det rullar på bra med dressinen. Med motsolen i ögonen fick man dock hålla koll framåt och vara beredd på bromspedalen om något hinder skulle dyka upp, men banvallen är ändå ganska ren här. 7 mån
ID-nummer:  32556
Direktlänk: /bild/00032556/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett kort uppehåll vid stationshuset i Bodträsk strax efter att banan åter planat ut från den inledande backen. 7 mån
ID-nummer:  32557
Direktlänk: /bild/00032557/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i Bodträsk är exemplariskt skött utan något sly över huvud taget. 7 mån
ID-nummer:  32558
Direktlänk: /bild/00032558/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Små grusvägar som korsar banan kan ses som ett litet hinder men kräver oftast att man stiger av dressinen då spåren begravts under gruset. 7 mån
ID-nummer:  32559
Direktlänk: /bild/00032559/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett par kilometer efter Bodträsk i backen upp mot krönet vid Kallberget började den risiga delen som jag blivit förvarnad om. Det följande långa och kraftiga medlutet ner mot Kukasjoki gjorde dock att det rullade på ganska bra trots snart meterhöga tallplantor i spåret. En dusch av morgondagg för varje slyruska gjorde packning och allt under midjan genomblött, men det skulle snart torka i solen. Ett visst hopp om bättring tändes när denna röjsåg hittades intill spåret, men det var bara röjt en kort bit närmast en skogsbilväg och kvistarna låg dessutom kvar kors och tvärs över spåret vilket i stället ökade urspårningsrisken. 7 mån
ID-nummer:  32560
Direktlänk: /bild/00032560/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mot slutet av utförsbacken nära banvaktsstugan Brännlandsheden när slyet började glesna veks plötsligt en torr kvist ner över spåret av dressinen och för första gången på den här turen gick mitt färdmedel ur spår. Någon bild på detta missöde blev inte tagen, men en erfarenhet rikare nådde jag strax därefter fram till bron över Kukasjoki. 7 mån
ID-nummer:  32561
Direktlänk: /bild/00032561/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här har man nu landsvägen mellan Morjärv och Karungi alldeles intill banan på det flacka partiet öster om ån. 7 mån
ID-nummer:  32562
Direktlänk: /bild/00032562/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Viss spridd bebyggelse finns här när banan passerar strax norr om Lappträsket, en sjö som omges av flera mindre byar. Infarten till ett av få hus som syns från järnvägen märks dock tydligt för dressincyklisten som ett rejält hinder i början av 16-promillesstigningen upp mot Lappträsk station. 7 mån
ID-nummer:  32563
Direktlänk: /bild/00032563/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försignalen till Lappträsk syns tydligt tack vare den höga stolpen, dock har den nu precis som övriga signaler längs banan slocknat för gott. 7 mån
ID-nummer:  32564
Direktlänk: /bild/00032564/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Motlutet tar en kort paus vid Kivijärvi, men det som av namnet att döma en gång torde ha varit en sjö ser nu mest ut som en blöt myr. 7 mån
ID-nummer:  32565
Direktlänk: /bild/00032565/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växtligheten i spåret har nu minskat ordentligt när backen upp mot Lappträsk fortsätter från myrpassagen. 7 mån
ID-nummer:  32566
Direktlänk: /bild/00032566/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten till Lappträsk med bron för väg 398 mellan Sangis och Hedenäset vid backens slut i bakgrunden. Tyvärr syns inte längre profilen av vattentornet i Lappträsk intill bron. 7 mån
ID-nummer:  32567
Direktlänk: /bild/00032567/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kort paus vid stationshuset i Lappträsk vid åttatiden på morgonen. 7 mån
ID-nummer:  32568
Direktlänk: /bild/00032568/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter att ha passerat över ån Haukijoki når man banvaktsstugan med samma namn intill den östra försignalen till Lappträsk. Här nås också ett krön varefter det är slut på längre stigningar och landskapet planar sedan ut allt mer fram mot Torneälven vid Karungi som nu ligger ungefär två mil bort. 7 mån
ID-nummer:  32569
Direktlänk: /bild/00032569/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med ett flackare landskap blir också myrarna intill banan allt större. Här syns Korpivuoma ungefär mitt mellan Lappträsk och Kärrbäck. 7 mån
ID-nummer:  32570
Direktlänk: /bild/00032570/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På väg in i byn Kärrbäck når man också ett första lite mer öppet jordbrukslandskap, en liten föraning om vad som väntar längs med Torneälven. 7 mån
ID-nummer:  32571
Direktlänk: /bild/00032571/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen går här rakt genom byn parallellt med bygatan tillika landsvägen mellan Morjärv och Karungi. 7 mån
ID-nummer:  32572
Direktlänk: /bild/00032572/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En kort paus intill banvaktsstugan Välikoski mitt i Kärrbäck vid halv nio-tiden på förmiddagen. 7 mån
ID-nummer:  32573
Direktlänk: /bild/00032573/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax öster om Kärrbäck passeras ån Keräsjoki på denna lite större bro, den andra av den här modellen öster om Vitvattnet. 7 mån
ID-nummer:  32574
Direktlänk: /bild/00032574/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Landskapet omkring banan är nu mycket flackt och ån flyter fram stilla under bron. 7 mån
ID-nummer:  32575
Direktlänk: /bild/00032575/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvaktsstugan Veittijärvi ligger i östra delen av den omkring fem kilometer långa raklinjen där banan i princip helt horisontellt korsar myren Veittivuoma. 7 mån
ID-nummer:  32576
Direktlänk: /bild/00032576/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En kort paus i plankorsningen vid Tossa efter ytterligare någon kilometers trampande österut. Här blickar vi västerut och ser också vad som ska vara den tidigt sålda banvaktsstugan Tossa, men det är väl egentligen bara på uthuset vid höger bildkant som man numera ser att detta hört till järnvägen. 7 mån
ID-nummer:  32577
Direktlänk: /bild/00032577/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Som vanligt växer mycket sly närmast plankorsningarna och förutom kryssmärkena är det snart bara plankorna och rälerna i vägen som gör att man uppmärksammar spåret. 7 mån
ID-nummer:  32578
Direktlänk: /bild/00032578/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter ytterligare någon kilometer når man så den långa infartskurvan till Karungi där banan gör en 90-graderssväng in mot bangården så att färden sedan kan fortsätta mot sydost längs med Torneälven. Just i infarten hade slyet växt med extra fart så att det nästan var svårt att komma fram med fordonet. 7 mån
ID-nummer:  32579
Direktlänk: /bild/00032579/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i Karungi står ännu kvar men vinner knappast något skönhetspris, snarare tvärt om. 7 mån
ID-nummer:  32580
Direktlänk: /bild/00032580/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den stora bangården som minner om en tid då Karungi var en järnvägsknut mellan Haparandabanan och banan mot Övertorneå ligger också kvar till största delen. 7 mån
ID-nummer:  32581
Direktlänk: /bild/00032581/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i Karungi sett från gatusidan, förfallet har pågått under många år nu. 7 mån
ID-nummer:  32582
Direktlänk: /bild/00032582/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Innan avfärd fick jag information om att växlar tagits bort i båda bangårdsändarna i Karungi och att man därmed skulle behöva lyfta dressinen förbi platsen. Det visade sig dock att några räler på enklast möjliga vis med några spikar i varje ände lagts på plats så att man kan rulla över med dressin. 7 mån
ID-nummer:  32583
Direktlänk: /bild/00032583/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om Karungi öppnar sig det stora platta jordbrukslandskapet intill Torneälven öster om banan och man får en första vy bort mot älven och grannlandet i öster. 7 mån
ID-nummer:  32584
Direktlänk: /bild/00032584/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den fem och en halv kilometer långa raklinje som börjar på bangården i Karungi och sträcker sig nästan ända fram till Lomkärrs gamla station går till största delen i kanten av de stora åkermarkerna ner mot bebyggelsen närmare älven. 7 mån
ID-nummer:  32585
Direktlänk: /bild/00032585/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det var skördetid i Tornedalen när jag trampade söderut i svag men i det öppna landskapet ändå märkbar motvind på de från dressinen till synes nästan oändligt långa rakorna. 7 mån
ID-nummer:  32586
Direktlänk: /bild/00032586/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid Lomkärrs gamla station hälsade jag på vid stationshuset och fick en liten pratstund med nuvarande ägare som omväxling i det annars ganska monotona dressincyklandet. 7 mån
ID-nummer:  32587
Direktlänk: /bild/00032587/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Då klockan närmade sig 11 på förmiddagen och morgonen var tidig bestämde jag mig för att ta ett tidigt lunchuppehåll vid Kukkolaforsen redan på färden ner mot Haparanda. Till restaurangen alldeles intill den brusande forsen är det en knapp kilometer att gå från järnvägen, en avstickare som kan rekommenderas. 7 mån
ID-nummer:  32588
Direktlänk: /bild/00032588/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I det friskt strömmande vattnet ligger både bryggor och båtar, men hela vägen över till den finska sidan knappt 200 meter bort tar man sig inte. 7 mån
ID-nummer:  32589
Direktlänk: /bild/00032589/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter en timmes uppehåll i Kukkola trampade jag vidare söderut mot Haparanda. Banan består fortsatt av många ganska långa raklinjer i relativt flack terräng men kortare backar förekommer och nu dominerar också skogen åter kring spåret. Här har jag efter en timmes trampande till slut nått den gamla försignalen till Haparanda. 7 mån
ID-nummer:  32590
Direktlänk: /bild/00032590/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En kilometer senare når man spårslutet vid den gamla infartssignalen till Haparanda. Banvallen fortsätter sedan ytterligare drygt 100 meter fram till det nya spåret som ansluter från väster. 7 mån
ID-nummer:  32591
Direktlänk: /bild/00032591/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dagens första mål har nåtts efter nära sju timmars färd, dock inkulderat lunchpaus och kortare raster. Till höger syns stolpen som burit den gamla infartssignalen. 7 mån
ID-nummer:  32592
Direktlänk: /bild/00032592/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya sträckningen ansluter till den gamla så att spåret även fortsättningsvis kan passera under E4:an i samma port som tidigare. Härifrån är det omkring två kilometer in till centrala Haparanda, en promenad jag kände att jag varken hade tid eller ork att göra den här gången. 7 mån
ID-nummer:  32593
Direktlänk: /bild/00032593/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 3 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!