Morjärv–Vitvattnet

Morjärv är den västra änden av dressinsträckan på gamla Haparandabanan, men det blev inget längre uppehåll där eftersom klockan redan passerat 19 på kvällen och jag tänkte hinna tillbaka till Vitvattnet innan det blev alltför mörkt. Med tanke på de många utförskörningarna på vägen till Morjärv kan man också lätt räkna ut att tillbakavägen kan bli aningen mera krävande när sex kilometer 16 promille medlut vänds till dito motlut. Den första milen upp till Stråkan är dock inte så väldigt kuperad men har en del sevärdheter att ta del av. Några såg vi redan i förra avsnittet, men jag passade på att stanna till några extra gånger på återfärden.

Eftersom vattnet i Stråkan håller ungefär samma nivå som i Kalixälven vid Morjärv är det alltså därefter som de stora höjdskillnaderna finns i riktning österut mot Vitvattnet. Den första stigningen på drygt 50 höjdmeter inleds på nysträckningen från 1986 förbi Räktjärv och fördelas över cirka tre kilometer spår, det rör sig med andra ord om 16 promilles lutning. Från krönet nära Galbergsträsk får man slappna av någon kilometer ner till och strax förbi Östra Flakaträsk innan den dubbelt så långa och ungefär lika branta backen upp mot tunneln tar vid. Sådana långa stigningar känns i kroppen, men med lugnt och metodiskt trampande och någon paus ibland nås faktiskt även de längsta backarnas slut till sist. Från tunneln och nästan ända fram till Vitvattnet får man så åter lägga foten på bromspedalen och låta dressinen rulla av sig själv, vid detta tillfälle genom den allt svalare och fuktigare kvällsluften strax före solnedgången.

Bilder och filmer (37)

Söndag 26 juli 2020

Efter en stunds vila och efter vändning av dressinen vid spårslutet var det dags att påbörja återfärden mot Vitvattnet i kvällssolen. 9 mån
ID-nummer:  32517
Direktlänk: /bild/00032517/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 1 september 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen går parallellt med landsvägen mot Kalix fram mot bron över Stryckån. Tallplantorna växer snabbt men gick att ta sig igenom utan större problem här. 9 mån
ID-nummer:  32518
Direktlänk: /bild/00032518/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 1 september 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Stryckån sedd från spåret i väster i kvällssolen. 9 mån
ID-nummer:  32519
Direktlänk: /bild/00032519/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 1 september 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattnet sett norrut vid brons östra landfäste. 9 mån
ID-nummer:  32521
Direktlänk: /bild/00032521/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 1 september 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter Stryckån följde det som nog var den här turens mest svårframkomliga ställe, som med visst besvär gick att komma förbi genom att skjuta dressinen framför sig på spåret. 9 mån
ID-nummer:  32520
Direktlänk: /bild/00032520/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 1 september 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så är det åter dags att korsa Kalixälven på den mäktiga bron i tre spann. 9 mån
ID-nummer:  32522
Direktlänk: /bild/00032522/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 1 september 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Kalixälven sedd från väster, notera de breda brostöden som tidigare också bar upp en landsvägsbro parallellt med järnvägens brospann. 9 mån
ID-nummer:  32523
Direktlänk: /bild/00032523/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 1 september 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt norrut vid landfästet innan färden fortsatte ut på bron. 9 mån
ID-nummer:  32524
Direktlänk: /bild/00032524/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 1 september 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Storheten i bron visar sig tydligt när man befinner sig ute bland fackverksbalkarna och därtill har fri sikt ner i den forsande älven mellan sliprarna. 9 mån
ID-nummer:  32525
Direktlänk: /bild/00032525/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 1 september 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kvällssol vid Svedjen strax nordost om bron över Kalixälven. 9 mån
ID-nummer:  32526
Direktlänk: /bild/00032526/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 1 september 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare en kilometer mot nordost ungefär halvvägs till Övermorjärv öppnar sig vacker utsikt mot älven. 9 mån
ID-nummer:  32527
Direktlänk: /bild/00032527/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 1 september 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax därefter stod vattnet högt upp på banvallen och det gällde att hålla sig på spåret för att komma förbi torrskodd. 9 mån
ID-nummer:  32528
Direktlänk: /bild/00032528/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 1 september 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Anledningen till översvämningen var denna stiliga bäverdamm vid sidan av järnvägen. 9 mån
ID-nummer:  32529
Direktlänk: /bild/00032529/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 1 september 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter att ha passerat strax söder om byn Övermorjärv och trampat ytterligare ett par kilometer når man fram till bron över Stråkan, en av banans lite större broar. 9 mån
ID-nummer:  32530
Direktlänk: /bild/00032530/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 1 september 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattnet i Stråkan flyter norrut och är en del av Kalixälvens komplicerade vattensystem där vatten förutom genom huvudfåran från Räktfors även avvattnar sjön Räktjärv från södra änden. Förutom järnvägsbron och en modern vägbro söder om den finns också denna äldre vägbro vid samma broplats. 9 mån
ID-nummer:  32531
Direktlänk: /bild/00032531/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 1 september 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbron över Stråkan har tre spann som vilar på stöd av sten, ett fackverksspann över flodfåran i mitten och ett plåtbalksspann över vardera stranden. 9 mån
ID-nummer:  32532
Direktlänk: /bild/00032532/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 1 september 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbron över Stråkan sedd från landsvägsbron intill, växligheten runt bron gör tyvärr att den är svår att se i sin helhet. 9 mån
ID-nummer:  32533
Direktlänk: /bild/00032533/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 1 september 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter plankorsningen strax efter bron är det åter dags att rulla in på den nya sträckningen från 1980-talet och gå från slybevuxet skarvspår till helsvetsat rent spår. 9 mån
ID-nummer:  32534
Direktlänk: /bild/00032534/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 1 september 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Större delen av den omlagda sträckan tas upp av denna drygt två kilometer långa raklinje på vilken såväl Lillån som Furuträsket korsas på gamla Haparandabanans modernaste broar. 9 mån
ID-nummer:  32535
Direktlänk: /bild/00032535/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 1 september 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mitt på sträckan finns också en djup skärning som visar på att sträckan är betydligt modernare än övriga delar. 9 mån
ID-nummer:  32536
Direktlänk: /bild/00032536/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 1 september 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sjön Furuträsket korsas på en bank med en bro i västra änden. Både detta vatten och det i nyss passerade Lillån kommer från Kalixälven i Räktjärv och de förenas tids nog i Stråkan och korsar järnvägen en gång till för att sedan åter mynna i Kalixälven. 9 mån
ID-nummer:  32537
Direktlänk: /bild/00032537/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 1 september 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid Furuträsket tilltar motlutet när den första längre stigningen nu har nåtts. Redan ute på banken över sjön märks det hur spåret stiger allt högre upp från vattenytan. 9 mån
ID-nummer:  32538
Direktlänk: /bild/00032538/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 1 september 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut över Furuträsket från järnvägsbanken. 9 mån
ID-nummer:  32539
Direktlänk: /bild/00032539/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 1 september 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den första långa stigningen tar slut vid Galbergsträsk där det åter bär utför ner mot Östra Flakaträsk. Med foten på bromspedalen susar man plötsligt fram genom skogen av bara farten med kvällssolen i ryggen. 9 mån
ID-nummer:  32540
Direktlänk: /bild/00032540/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 1 september 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I Östra Flakaträsk ligger ett sidospår kvar utan växlar vid sidan av huvudspåret som på flera andra av de äldre trafikplatserna vid banan. 9 mån
ID-nummer:  32541
Direktlänk: /bild/00032541/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 1 september 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från den gamla bangården är det svagt nerför en kort sträcka innan den sex kilometer långa och branta klättringen upp mot Sockenträsktunneln börjar. 9 mån
ID-nummer:  32542
Direktlänk: /bild/00032542/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 1 september 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kilometer 1236 vid foten av backen med bergssluttningen som banan sedan följer upplyst av solen. 9 mån
ID-nummer:  32543
Direktlänk: /bild/00032543/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 1 september 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Meter för meter tar man sig upp för bergssidan och allt vidare vidder öppnar sig mot sydväst. 9 mån
ID-nummer:  32544
Direktlänk: /bild/00032544/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 1 september 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu var solen med på himlen, om än något dold av tunna moln. 9 mån
ID-nummer:  32545
Direktlänk: /bild/00032545/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 1 september 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter omkring 40 minuters trampande i motlut nåddes så åter hålet genom berget, Sockenträsktunneln, och redan har banan börjat luta ner mot målet i Vitvattnet. 9 mån
ID-nummer:  32546
Direktlänk: /bild/00032546/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 1 september 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den här gången var det inte några renar i tunneln och färden genom den gick utan problem. Nu var det bara att sätta sig på dressinen och låta gravitationen göra jobbet igen! 9 mån
ID-nummer:  32547
Direktlänk: /bild/00032547/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 1 september 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lite solljus syns ännu i trädtopparna mot slutet av backen ner från tunneln, här syns orienteringstavlan för plankorsningen med Sockenträskvägen. 9 mån
ID-nummer:  32548
Direktlänk: /bild/00032548/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 1 september 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen ligger vid norra änden av Stor-Björkvattnet som visade sig så vacker i den fuktiga sommarkvällen att jag fick kliva av dressinen och gå och ta en bild. 9 mån
ID-nummer:  32549
Direktlänk: /bild/00032549/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 1 september 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den allra sista biten in mot Vitvattnet är det åter några små korta motlut, men ganska lättrampat ändå. Här skymtar försignalen till infartssignalen bland slyet. 9 mån
ID-nummer:  32550
Direktlänk: /bild/00032550/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 1 september 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En efterlängtad syn efter sex timmars färd när dagens mål nalkas, ändå var detta bara uppvärmningen inför den långa färden österut dagen därpå. 9 mån
ID-nummer:  32551
Direktlänk: /bild/00032551/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 1 september 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ungefär samtidigt som solen kröp ner under horisonten nådde jag fram till Vitvattnet i den fina sommarkvällen. 9 mån
ID-nummer:  32552
Direktlänk: /bild/00032552/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 1 september 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så var det dags att låsa fast dressinen vid sidan av spåret och så snart som möjligt försöka komma till nattvila inför följande dags tidiga avfärd mot Haparanda. 9 mån
ID-nummer:  32553
Direktlänk: /bild/00032553/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 1 september 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!