Haparanda–Vitvattnet

Att nå fram till spårslutet vid Haparanda efter sju timmars färd de sex milen från Vitvattnet var dagens första stora mål, men eftersom jag inte planerat att övernatta någonstans längs linjen var det nu lika långt tillbaka till dagens och turens slutmål. Återfärden påbörjades vid halv två-tiden på eftermiddagen när solen ännu sken från en klarblå himmel, men molnen väntades senare tätna allt mer framåt kvällen och dämpa solljuset allt eftersom. Det var inte någon tryckande värme den aktuella dagen, men den fysiska aktiviteten på dressinsadeln i kombination med det mestadels direkta solljuset på spåret gjorde ändå turen till en ganska varm historia och molnen som senare dök upp kändes ganska välkomna.

Den första sträckan upp till Karungi cyklades nu utan längre pauser eftersom lunchuppehållet klarades av på väg ner mot Haparanda. Viss medvind och kanske lite styrka av att slutmålet Vitvattnet nu närmade sig kilometer för kilometer gjorde att farten blev god och de knappa två och en halv milen till Karungi avverkades på cirka två timmar. När färden fortsatte västerut började solen så smått skymmas av de annalkande till en början ganska tunna molnen och vinden började åter bromsa framfarten en aning. Ut över Veittivuomas stora myrmarker var det bara att fortsatt metodiskt trampa på trots att vissa delar av kroppen nu började tycka att dagsverket var uppfyllt. Med målet att stanna för måltid med medhavd mat och vattenpåfyllning i Kärrbäck i sikte tog jag mig fram till byn vid 17-tiden på eftermiddagen och endast två och en halv mil av dagsetappens drygt 12 mil återstod då.

Från Kärrbäck till Lappträsk är det drygt en halvmil och den sträckan avverkades med lite nyvunna krafter efter rasten i Kärrbäck. Byggnadsbeståndet kring bangården i Lappträsk tittades till och det visade sig vara i varierande skick. Det karakteristiska gamla vattentornet vid västra bangårdsänden är dessutom dessvärre rivet sedan flera år. Färden gick nu i alla fall åter in på den betydligt sämre röjda sträckan väster om Lappträsk och redan i medlutet ner från den gamla trafikplatsen fick man börja kämpa med höga tallar intill spåret. Ännu värre blir det i stigningen upp mot Kallberget där motlutet nu gjorde slyet ännu svårare att forcera än i andra färdriktningen. Glädjande nog blir situationen sedan betydligt bättre före Bodträsk och vidare fram till Vitvattnet.

Efter en lång dag på spåret återstod efter ankomst till Bodträsk endast en utmaning, detta i form av 16-promillesbacken upp till Vitvattnet. Det blev nu nästan en slutspurt där längtan att fullborda turen i kombination med avsaknaden av bromsande sly gjorde att dressinen trots mycket trötta ben med god fart kunde föras uppför backen och fram till slutstationen efter 14 timmars färd den dagen.

Bilder och filmer (37)

Måndag 27 juli 2020

Efter en stunds vila vid spårslutet utanför Haparanda var det dags att vända dressinen och påbörja återfärden mot Vitvattnet. Den här gamla hastighetsgränsen är det inga problem att hålla då snitthastigheten inte ligger så långt över 10 km/h, speciellt inte med sly kring rälerna som gör det svårt att se eventuella hinder i tid. 6 mån
ID-nummer:  32594
Direktlänk: /bild/00032594/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 5 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kilometertavla 1308 är det högsta kilometertal som passeras på dressinbanan, och nu tickade talen på åt rätt håll mot turens slutmål Vitvattnet vid kilometer 1246. Såväl spårstatus som omgivningarna på bilden är ganska representativ för sträckan närmast Haparanda och med vinden i ryggen efter vändningen rullade det nu på fint norrut. 6 mån
ID-nummer:  32595
Direktlänk: /bild/00032595/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 5 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bangården i Bäverbäck passeras, men här finns inte mycket kvar att se utöver den bredare banvallen där bangården låg. Även om det är måttligt med sly i spåret så växer slyet desto högre intill spåret och skapar bitvis en mur av grönska. 6 mån
ID-nummer:  32596
Direktlänk: /bild/00032596/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 5 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid Lomkärrs gamla station hade solen nu nått så långt västerut att den nu belyste spårsidan av det gamla stationshuset så här fyra timmar efter förra besöket. 6 mån
ID-nummer:  32597
Direktlänk: /bild/00032597/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 5 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så beger man sig åter ut på slätten där remsan med den platta åkermarken mellan banan och Torneälven bitvis är upp till en och en halv kilometer bred. 6 mån
ID-nummer:  32598
Direktlänk: /bild/00032598/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 5 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårstatusen är bra för dressincykling här där omgivningarna är mer öppna, däremot finns en hel del korsande markvägar där övergångarna behöver korsas med viss försiktighet. 6 mån
ID-nummer:  32599
Direktlänk: /bild/00032599/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 5 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En kort paus i Karungi efter drygt två mils och drygt två timmars trampande norrut vid halv fyra-tiden, här syns bangården från norr. Efter en hel dag med sol från klarblå himmel började nu de väntade frontmolnen dra upp från sydväst och hoppet om viss svalka på dressinsadeln i närtid tändes. 6 mån
ID-nummer:  32600
Direktlänk: /bild/00032600/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 5 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla ställverket i Karungi står kvar ute i hallonsnåren vid sidan av bangården. 6 mån
ID-nummer:  32601
Direktlänk: /bild/00032601/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 5 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid utfarten från Karungi vrider Haparandabanan av 90 grader mot väster medan den gamla banan mot Övertorneå fortsatte rakt fram. Den senare banvallen har tagits över av riksväg 99 som skymtar bland slyet till höger och som försvinner bort genom gluggen i skogen. 6 mån
ID-nummer:  32602
Direktlänk: /bild/00032602/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 5 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förutom skarp kurva är det också kraftigt motlut i utfartskurvan, och medan jag med tidvis slirande hjul tog mig igenom det bitvis väl tillväxta slyet drog jag mig till minnes ånglokens frustande och vagnarnas gnisslande i kurvan de gånger jag åkte ångtåg här 2010 och 2012. 6 mån
ID-nummer:  32603
Direktlänk: /bild/00032603/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 5 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mot slutet av utfartskurvan korsar landsvägen västerut mot Lappträsk, Vitvattnet och Morjärv banan i en plankorsning vars bommar nu tagits bort. 6 mån
ID-nummer:  32604
Direktlänk: /bild/00032604/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 5 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax efter plankorsningen finns också detta gamla krigshinder vid spåret, två stora betongklumpar genom vilka stålbalkar kunde träs för att spärra banan i händelse av krig. 6 mån
ID-nummer:  32605
Direktlänk: /bild/00032605/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 5 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det finns andra hinder längs dressinbanan också, man behöver inte cykla långt västerut från Karungi innan detta jakttorn dyker upp, inte helt hinderfritt placerat. 6 mån
ID-nummer:  32606
Direktlänk: /bild/00032606/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 5 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På väg mot Haparanda var det inga problem att passera, men här var det med nöd och näppe att man kom förbi. Med pedalerna i rätt läge handlade det om en marginal på några enstaka centimeter till stegen så det gällde att ta det lugnt förbi. 6 mån
ID-nummer:  32607
Direktlänk: /bild/00032607/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 5 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett annat hinder som kan dyka upp är naturligtvis fallna träd, men detta vid kilometer 1280 var det största jag hittade längs banan. Även här var det lättare att passera på väg mot Haparanda då sadeln befann sig över rälen längst från trädet, men det gick ändå att tråckla dressinen förbi trädet även på den andra rälen. 6 mån
ID-nummer:  32608
Direktlänk: /bild/00032608/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 5 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Åter passeras banvaktsstugan Veittijärvi en bit ut på den från dressinsadeln till synes oändliga raklinjen över Veittivuoma. 6 mån
ID-nummer:  32609
Direktlänk: /bild/00032609/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 5 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På väg fram över myren Veittivuoma, här gäller det alltså att inte fokusera alltför mycket på hur långt det är kvar till nästa kurva utan njuta av omgivningarna i stället. 6 mån
ID-nummer:  32610
Direktlänk: /bild/00032610/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 5 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Myren sedd norrut från spåret. 6 mån
ID-nummer:  32611
Direktlänk: /bild/00032611/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 5 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Vuomajoki, biflöde till den större och strax därefter följande ån Keräsjoki, är av en för dressincykling lite spännande brotyp som saknar räcke på ena sidan. Det finns några broar av denna typ på banan och speciellt i den här färdriktningen önskar man verkligen inte någon urspårning på väg ut över vattnet! 6 mån
ID-nummer:  32612
Direktlänk: /bild/00032612/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 5 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När klockan nu närmar sig 17 på eftermiddagen nåddes åter den större bron över Keräsjoki strax öster om Kärrbäck medan solen bäddats in i allt tjockare moln men utan nederbörd. 6 mån
ID-nummer:  32613
Direktlänk: /bild/00032613/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 5 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På väg in i Kärrbäck står ljudsignaltavlan för den obevakade plankorsningen mitt i byn kvar, men då dressinen saknade tyfon trampade jag tyst och långsamt upp för den kännbara stigningen och tog en paus i nämnda plankorsning i stället. Dressincyklister är tydligen så pass ovanliga på den här sträckan att en bybo kom och bytte några ord med mig där. 6 mån
ID-nummer:  32614
Direktlänk: /bild/00032614/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 5 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter en stärkande matpaus i utkanten av Kärrbäck kunde färden fortsätta västerut i allt mer mulet men fortsatt ljumt väder. Här syns försignalen till Lappträsk en halvmil senare. 6 mån
ID-nummer:  32615
Direktlänk: /bild/00032615/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 5 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På bangården i Lappträsk ligger sidospåret kvar med växlar i båda ändarna. För dressincyklisten är som bekant växlar något man måste vara uppmärksam på då dressinen behöver ledas och lyftas över vissa delar av växeln för att inte spåra ur på grund av de dubbelflänsade hjulen. 6 mån
ID-nummer:  32616
Direktlänk: /bild/00032616/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 5 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ställverksapparaten står kvar framför stationshuset. 6 mån
ID-nummer:  32617
Direktlänk: /bild/00032617/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 5 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i Lappträsk tillhör väl inte heller pärlorna i byggnadsbeståndet längs Haparandabanans nedlagda del. 6 mån
ID-nummer:  32618
Direktlänk: /bild/00032618/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 5 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trevligare är det däremot att se det gamla bostadshuset 9 med tillhörande uthus 10 vid västra bangårdsänden, bebott och underhållet. 6 mån
ID-nummer:  32619
Direktlänk: /bild/00032619/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 5 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Av det stora vattentornet i tegel intill spåret strax väster om bangården återstår dock numera endast en tom plats. 6 mån
ID-nummer:  32620
Direktlänk: /bild/00032620/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 5 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter en stunds paus för att titta på byggnaderna i Lappträsk gick färden så vidare nerför backen och ut på den flacka delen längs landsvägen fram mot bron över Kukasjoki. Här kommer man nu åter in på den sämre röjda sträckan, och på flera platser i medlutet fick man tråckla sig förbi mer än meterhöga tallar alldeles intill spåret som hindrade fritt rull. 6 mån
ID-nummer:  32621
Direktlänk: /bild/00032621/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 5 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid foten av det halvmilslånga och på många sträckor kraftiga motlutet upp mot krönet på Kallberget ligger banvaktsstugan Brännlandsheden i den täta och snåriga skogen. 6 mån
ID-nummer:  32622
Direktlänk: /bild/00032622/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 5 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stigningen upp mot Kallberget var inte den roligaste på den här turen. Slyet hade nu förstås torkat upp från morgondaggen som duschade mig på väg mot Haparanda, men när medlut nu vänts till motlut bromsade växtligheten plötsligt framfarten så mycket att man bitvis bara med nöd och näppe kom fram utan att slira. Att hålla något slags styrfart var svårt även det när hittills 11 mils cykling under dagen började ta ut sin rätt. Några ytterligare urspårningar i låg fart blev det också här när viljan att komma framåt lockade till chansningar att köra genom och över sly som kunde vara och ibland var för grovt för att hålla dressinen på spåret. Den här sträckan bör röjas för att banans östra del ska bli attraktiv att cykla. 6 mån
ID-nummer:  32623
Direktlänk: /bild/00032623/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 5 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Till slut nåddes krönet på den långa backen och lite välförtjänt självrullning inleddes utan allt för mycket sly som stoppade framfarten. Mot slutet av backen närmare Bodträsk minskar växtligheten i spåret markant, och även om det är speciellt tydligt på en kortare sträcka var sly inget större problem här på sista biten fram till Vitvattnet. 6 mån
ID-nummer:  32624
Direktlänk: /bild/00032624/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 5 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framme i Bodträsk vid åttatiden på kvällen. Här blev det åter paus för att sträcka på benen och även för att ringa dressinuthyraren som skulle möta upp i Vitvattnet och ta emot dressinen när jag nådde fram dit. Från Bodträsk till Vitvattnet är det bara knappt fyra kilometer, men också 30 meters höjdskillnad med motlut i den här färdriktningen. 6 mån
ID-nummer:  32625
Direktlänk: /bild/00032625/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 5 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så var det dags att gå in på upploppet på denna långa färd. Den första kilometern väster om Bodträsk är plan, men sedan börjar den allra sista utmaningen, några kilometer med 16 promilles motlut upp mot Vitvattnet. 6 mån
ID-nummer:  32626
Direktlänk: /bild/00032626/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 5 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mitt i backen dyker en efterlängtad syn upp bland slyet vid sidan av spåret, försignalen till Vitvattnet. 6 mån
ID-nummer:  32627
Direktlänk: /bild/00032627/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 5 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jag saktade också in lite för att ta en bild på infartssignalen till Vitvattnet men insåg att även den ligger i det kraftiga motlutet då det kändes som man var på väg tillbaka ner till Bodträsk igen, det var nästan svårt att komma igång framåt igen utan att slira. Jag gissar att man som godstågsförare helst inte ville ha stopp i den här signalen. 6 mån
ID-nummer:  32628
Direktlänk: /bild/00032628/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 5 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I fortsatt motlut nås växeln i östra änden av Vitvattnet omedelbart före plankorsningen med landsvägen från nordost. Här blev det dags att för sista gången hoppa av och leda dressinen en sträcka förbi dessa hinder. 6 mån
ID-nummer:  32629
Direktlänk: /bild/00032629/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 5 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dressinturen på hela gamla Haparandabanan fullbordades vid 20.20-tiden på kvällen när slutmålet Vitvattnet nåddes efter 14 timmar på och längs banan den dagen. Hela banans dryga 18 mil tur och retur cyklades därmed inom en 28-timmarsperiod och så väldigt mycket snabbare än så klarar man nog inte att färdas den sträckan. Mina krafter var i alla fall helt slut vid det här laget, men glädjen samtidigt stor för att ha kommit i mål utan större missöden på färden och för alla fina upplevelser på dressinsadeln. Ångtågsresan 2012 blev inte min sista färd på detta spår och jag hoppas att denna spännande bana får fortsätta vara farbar många år framöver. 6 mån
ID-nummer:  32630
Direktlänk: /bild/00032630/
Fotodatum: den 27 juli 2020
Publicerad: den 5 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!